Pátek, 30. září, 2022

Problémy kolem výstavby nových budov zlínské nemocnice pokračují. Kvůli veřejné zakázce na projekt padlo trestní oznámení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Situace kolem veřejných zakázek v Krajské nemocnici Tomáše Bati je stále třaskavá. Vyprojektování nových částí nemocnice by nyní mohlo zkomplikovat trestní oznámení, podle kterého mohlo dojít ke spáchání trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky. Podle oznamovatele není zřejmé, o jaký rozsah projektových prací se jedná, a cena za zpracování studie i společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je podle něj předražená. Nemocnice ale nesouhlasí – na zhotovení projektové dokumentace podle ní proběhla řádná veřejná zakázka, a není jí známo, na základě čeho oznamovatel čerpá informace o cenových rozdílech.

„Oznamovatel, jenž je současně zaměstnancem Krajské nemocnice Tomáše Bati a.s. a z důvodu právní opatrnosti a možných následných postihů se pod podání nepodepisuje, žádá o prověření skutečnosti, zda ze strany dnes blíže neoznačených osob ve vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati a.s. a osob ve vedení Krajského úřadu Zlínského kraje, administrátora veřejné zakázky společnosti VIA Consult a.s. a členů jejich statutárních orgánů, společností DOMY spol. s.r.o. a JIKA-CZ a členů jejich statutárních orgánů, případně dalších osob, nedošlo ke spáchání trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle paragrafu 257 trestního zákona, případně jiných trestných činů dle trestního zákona,“ stojí v trestním oznámení, které má ZD k dispozici.

Oznámení poukazuje na to, že Krajská nemocnice T. Bati vypsala veřejnou zakázku na vyprojektování nových objektů ve Zlíně. Předmětem přitom bylo vypracování projektové dokumentace centrálního objektu nemocnice v rámci její dostavby a rekonstrukce. Centrálním objektem se přitom v I. etapě rozumí objekt pro interní obory včetně urgentního příjmu (nová budova v místě prádelny), ve II. etapě pak objekt pro chirurgické obory včetně urgentního příjmu (repase b25 a 23). Žádosti bylo možné podávat do 26. října 2021 a k podpisu vlastní smlouvy o zhotovení projektové dokumentace s vítězi soutěže DOMY spol. s.r.o. a JIKA-CZ došlo letos 4. května.

„Oznamovatel uvádí, že z obsahu celé veřejné zakázky není vůbec zřejmé, o jaký rozsah projektových prací se jedná, a tedy zda pouze o rozsah prací prací pro první etapu ve finančním objemu 1,2 miliardy korun, či o rozsah prací pro první i druhou etapu výstavby a tedy celý centrální objekt ve finančním objemu 2,25 miliardy Kč. Oznamovatel je však při znalosti věci přesvědčen, že se jedná pouze o rozsah projektových prací pro první etapu, čemuž odpovídá i uzavřená smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících činností pro Krajskou nemocnice T. Bati, a.s. Celková cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem je ve smlouvě stanovena ve výši 109 895 000 Kč,“ píše se v trestním oznámení.

Je cena předražená?

Oznamovatel upozorňuje na to, že i pokud by bylo kalkulováno s oběma etapami, měla by být dle sazebníku inženýrsko-projektových prací cena za zpracování studie 8 664 050 Kč. Ve smlouvě je však za tuto činnost stanovena částka 29 968 500 Kč, tedy více než třikrát vyšší. V případě, že by se jednalo o zadání první etapy, měla by dle sazebníku cena činit 5 192 400 Kč.

Cena za zpracování společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a dokumentace provádění stavby za první etapu by pak podle oznamovatele měla činit 33 231 360 Kč plus 24 923 520 Kč, tedy 58 154 880, zatímco ve smlouvě jsou uvedeny částky 47 947 500 a 31 000 000 Kč, čili celkem 78 947 500 (vše bez DPH), což je o 20 milionů Kč více.

„Oznamovateli není známo, proč došlo k takto razantnímu růstu cen za provedené práce, ale zejména není jasné, zda projektová dokumentace obsahuje I. a II. etapu, nebo jen I. etapu. Od toho se pak zásadně odvíjí i cena za vypracování projektové dokumentace. Nadto, pokud pak jde o projektovou dokumentaci jen k I. etapě, není zasmluvněna II. etapa. Oznamovatel z výše uvedených skutečností pojal podezření, kdy je dle jeho zkušeností v daném oboru prakticky nemožné, aby nedopatřením došlo k tak obrovskému nárůstu cen za projektové a inženýrské práce oproti cenám daným běžnou praxí a sazebníkem inženýrsko-projektových prací,“ poukazuje trestní oznámení.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ale znění trestního oznámení nezná. „Žádné trestní oznámení v dané věci KNTB neobdržela, respektive nemá jeho text k dispozici. Příslušná veřejná zakázka byla uzavřena na zhotovení projektové dokumentace na tzv. centrální objekt. Na zhotovení projektové dokumentace proběhla řádná veřejná zakázka, ve které byly dodavatelem navrženy příslušné ceny za příslušné etapy. Není nám známo, na základě čeho údajný oznamovatel čerpá informace o cenových rozdílech,“ reagovala na dotazy ZD mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY