Pátek, 30. září, 2022

Slovenské ministerstvo zdravotnictví chce regulovat zisk zdravotních pojišťoven

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR) chce pomocí návrhu novely zákona č. 581/2004 Sb. o zdravotních pojišťovnách zajistit regulaci zisku zdravotních pojišťoven. Materiál je momentálně v připomínkovém řízení. Regulace zisku v navrhované novele se navrhuje přes definování tzv. optimálního výsledku hospodaření, který má představovat částku, se kterou bude vlastník zdravotní pojišťovny nakládat tak jako dosud, dle vlastního uvážení.

„Regulace spočívá ve skutečnosti, že v případě dosažení zisku vyššího, než je optimální hospodářský výsledek, bude muset být částka, o kterou skutečný zisk přesahuje optimální hospodářsky výsledek, použita pouze k zajištění zdravotní péče pro pojištěnce zdravotní pojišťovny,“ píše se v návrhu MZ SR.

Jasná pravidla uznávání a hrazení zdravotních výkonů

Navrhovaná právní úprava řeší několik oblastí týkajících se systému veřejného zdravotního pojištění, zdravotních pojišťoven a výkonu dohledu nad zdravotní péčí. Ve vztahu k zákonu o zdravotních pojišťovnách má za cíl upravit dohled nad jakýmkoli poskytováním zdravotní péče a ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb a zařízeních sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately.

Rovněž řeší potřebu zveřejňování jasných pravidel uznávání a hrazení zdravotních výkonů (pravidla revizní činnosti), precizuje postup při uplatňování institutu předchozího souhlasu, upřesňuje pravidla pro výkon dohledu nad zdravotní péčí podle potřeb aplikační praxe, pravidla pro institut finančního zúčtování, zajišťovaných Úřadem pro dohled nad zdravotní péčí.

Pozitivní i negativní vliv

Ve vztahu k zákonu o zdravotním pojištění jde především o úpravu vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění, zejména pravidel při změně zdravotní pojišťovny s cílem omezit na minimum tzv. podvodná přepojištění. „Zároveň se zavádí dosud absentující minimální základ zaměstnance pro odvod pojistného, ​​zajišťuje se přístup ke zdravotní péči pro všechny účastníky systému veřejného zdravotního pojištění a navrhují se přijmout nová administrativní pravidla ohledně uhrazení zdravotní péče v SR pro žadatele o azyl,“ konstatuje MZ SR.

S cílem urychlit proces vymáhání a zvýšit jeho úspěšnost se navrhuje umožnit zdravotním pojišťovnám samostatné vymáhání jejich pohledávek, stejně jako jej v současnosti realizuje Sociální pojišťovna. Přijetí předloženého návrhu zákona bude mít podle MZ SR pozitivní i negativní vliv na rozpočet veřejné správy, nebude mít vliv na podnikatelské prostředí, bude mít pozitivní i negativní sociální vlivy, nebude mít vliv na životní prostředí, informatizaci společnosti, vliv na služby veřejné správy pro občana, ani vliv na manželství, rodičovství a rodinu.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY