Pátek, 30. září, 2022

Slovenský resort zdravotnictví chce transparentnější využívání zdravotních odvodů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví SR poslalo do předběžného připomínkového řízení dlouho očekávanou legislativu, která zoptimalizuje využívání zdravotních odvodů tak, aby profitujícím byl v první řadě pacient. Novela zákona o zdravotním pojištění zároveň zefektivní financování zdravotního systému a zpřehlední současný mechanismus hrazení zdravotních úkonů.

„V roce 2021 se z veřejného zdravotního pojištění uhradilo přes 5,6 miliardy eur (cca 140 miliard korun), což je téměř o 400 milionů eur (cca 10 miliard korun) více než předchozí rok. O to důležitější je, aby se finance pojištěnců využívaly s maximální efektivitou, přičemž profitujícím musí být v první řadě pacient,“ prohlásil Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR.

Zachování motivačního prvku pro pojišťovny

Resort novelou zákona o zdravotním pojištění upravuje současný systém nakládání se zdravotními odvody. Nová legislativa definuje takzvaný optimální výsledek hospodaření pro pojišťovny – pokud pojišťovna přesáhne optimální výsledek hospodaření, zbytek bude moci použít výlučně k zajištění zdravotní péče pro pojištěnce.

„Samotný optimální výsledek hospodaření zachovává motivační prvek pro pojišťovny. Bude zohledňovat například zasmluvněnost poskytovatelů zdravotní péče a plnění dalších závazků pojišťoven vůči jejich klientům či státu. Zároveň vytvoří transparentní a předvídatelný prostor pro přiměřený zisk společnostem působícím ve veřejném zdravotním pojištění,“ doplňuje Vladimír Lengvarský.

Novela obsahuje také další klíčovou změnu, kterou si vyžádala aplikační praxe. Přináší větší transparentnost mechanismu uznávání a hrazení zdravotních výkonů. Pojišťovny budou nově revizní pravidla zveřejňovat na své webové stránce a jejich změny provádět jen jednou za kalendářní rok. V případě neuznání výkonu musí pojišťovna své rozhodnutí poskytovateli zdravotní péče odůvodnit. V neposlední řadě nová legislativa reaguje i na pravidelné podněty týkající se takzvaného podvodného přepojištění a zajišťuje také přístup ke zdravotní péči pro všechny účastníky systému veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví legislativní změnu připravovalo několik měsíců. Na jejím znění průběžně participoval Úřad pro dohled nad zdravotní péčí, zástupci poskytovatelů zdravotní péče a další dotčené subjekty. Resort zdravotnictví očekává zařazení novely zákona na jednání vlády v září letošního roku po ukončení připomínkových řízení.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY