Dotace na úspory energií přinesou soukromým zdravotnickým zařízením až 200 milionů Kč

Ceny energií, úsporná řešení, energetická soběstačnost – to jsou v současnosti čím dál důležitější témata nejen pro soukromá zdravotnická zařízení. I proto momentálně startuje řada dotačních programů v čele s výzvou OPTAK – Úspory energie. Jak se k financím na úsporná řešení dostat?

„Štědrá podpora úsporných energetických řešení souvisí s celoevropskou snahou o klimaticky neutrální kontinent a s programem Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal). Úspory energií totiž kromě snížení nákladů na energie pomáhají snižovat uhlíkovou stopu, proto se na ně zaměřuje celá řada programů – například OPTAK, Modernizační fond, Národní plán obnovy nebo Integrovaný regionální operační program,“ říká odbornice na dotace na úspory energie Petra Vrbská ze společnosti enovation.

Na co soukromá zdravotnická zařízení získají dotaci z OPTAK? Kromě úspory energie či snižování emisí CO2 v ovzduší je cílem programu OPTAK Úspory energie také zvýšení konkurenceschopnosti. Všeobecně dotace podpoří všechny projekty, které způsobí energetickou úsporu. Jde například o zateplení obvodového pláště, chlazení nebo úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy, vegetační střechy a fasády, modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla a v neposlední řadě instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, tepelná čerpadla, kotle na biomasu).

Kolik peněz mohou zařízení čerpat, záleží na několika faktorech. Roli hraje velikost podniku, místo realizace (ČR se dělí do několika regionů podle ekonomické rozvinutosti) a náklady na alternativní investici (výše nákladů v případě, že se projekt nerealizuje). Zdravotnická zařízení tak mohou získat od 35 do 60 procent nákladů na projekt v celkové výši od 0,5 do 200 milionů Kč. Tzv. způsobilé náklady (na které se vztahuje dotace) tvoří výdaje na dodávky a služby bezprostředně související s úspornými opatřeními, ale i vedlejší náklady jako například náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci, technický a autorský dozor nebo BOZP.

Jak o dotaci požádat

Kromě obecných podmínek, které jsou pro většinu dotačních programů společné, obsahují výzvy na úspory energie několik specifických kritérií. Tím nejdůležitějším je to, že minimální úspora primární neobnovitelné energie musí být alespoň 30 procent. Součástí žádosti pak musí být celá řada povinných příloh, je také třeba si hlídat termíny, správně vyplnit údaje v informačním systému a další specifika.

Celkem příprava projektu se solidní nadějí na úspěch zabere desítky až stovky hodin práce. S vysokým objemem povinné administrativy logicky roste riziko chyby, které může žadatele zbytečně připravit o dotaci. Proto se všeobecně doporučuje konzultace s odborníky. Například jedna z největších agentur v ČR zaměřených na dotace – enovation – dlouhodobě spolupracuje s více než 20 nemocnicemi a často se také účastní vyjednávání o podobě samotných projektů. Projektoví manažeři tak dobře vědí, čemu poskytovatel dotace (ministerstvo) dává největší váhu při posuzování způsobilosti projektu.

Pro zdravotnická zařízení se přitom chystá i řada dalších programů. Kromě programu Úspory energie z OPTAK běží např. také výzvy na realizaci fotovoltaických elektráren z Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu, a také na úsporu vody v podnikatelském sektoru z NPO. Zároveň se chystá obdobná výzva Modernizačního fondu, které umožní získat dotaci na energetické úspory podnikatelského sektoru s místem realizace v Praze.

-red-