Čtvrtek, 29. září, 2022

Jak a proč lépe komunikovat očkování? Odpoví experti na konferenci VZP a Zdravotnického deníku. Sledujte dnes přímý přenos od 10,00 hod

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Očkování je účinným prostředkem jak zabránit šíření epidemie i ztrátám na zdraví a životech, ale také terčem dezinformačních kampaní. V posledních dvou letech Česko prošlo bouřlivým obdobím pandemie a nyní nastal čas s chladnou hlavou a racionálně přistoupit k očkování nejen proti covid-19, ale také chřipce a dalším nemocem, jímž lze vakcinací předcházet. Jak zlepšit povědomí o očkování, jak se vyrovnat se zavádějícími informacemi a falešnými zprávami o očkování? Co může pro zvýšení proočkovanosti udělat ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna a co odborné společnosti? Na tyto otázky budou odpovídat špičkoví odborníci  na konferenci VZP, kterou spolupořádá Zdravotnický deník.

Konferenci můžete sledovat dnes od 10,00 hod v přímém přenosu prostřednictvím streamu České tiskové kanceláře – zde:

Program konference

Přednášky (10:00 – 11:45)

Jakub Dvořáček: Priority MZ v komunikaci očkování

Srdan Matic: Aktuální problémy očkování v Česku – pohled zvenčí

Petr Pazdiora: Co by měla vědět odborná veřejnost o epidemiologii a očkování

Milan Trojánek: Jak mohou odborníci, MZ a pojišťovny zlepšit přístup české populace k očkování. Význam aktivity Mediků pro očkování

Daniel Dražan: Co čekávají lékaři od pojišťoven a státu v oblasti očkování                                           

Ivan Duškov: Komunikační strategie VZP pro očkování

Přestávka (11:45 – 12:00)

Panelová diskuse za účasti přednášejících (12:00 – 14:00)

  • Aktuální situace v proočkovanosti v ČR a jak jí zvýšit
  • Odmítání očkování a jeho dopad na prosazování vakcinace, možná řešení
  • Odborná zdravotnická veřejnost a její podpora očkování
  • Komunikační strategie ministerstva a VZP

Diskuse se zúčastní přednášející:

Mgr. Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví ČR

dr. Srdan Matic, WHO Representative and Head of WHO Country Office in Czech Republic

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., předseda Výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, člen Výboru České vakcinologické společnosti, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni

MUDr. Milan Trojánek, PhD., Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, člen Výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

MUDr. Daniel Dražan, člen Výboru České vakcinologické společnosti, praktický lékař pro děti a dorost

PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY