Čtvrtek, 29. září, 2022

Ministerstvo zdravotnictví SR bude každý rok zveřejňovat monitorovací zprávy o stavu slovenského zdravotnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Institut zdravotnických analýz při Ministerstvu zdravotnictví SR (MZ SR) zveřejnil Aktualizaci Strategického rámce péče o zdraví. Pro zkvalitnění zdravotní péče jsou podle materiálu nezbytné další reformy a investice. Zároveň je však třeba pravidelné monitorování zdravotnického systému, bez něhož není možné vytvářet ani kvalitní dlouhodobé strategie, ani stanovovat priority pro nejbližší období.

Monitorovací zprávy nebudou vznikat za zavřenými dveřmi. Výsledky bude hodnotit komise, ve které budou mít zástupce zdravotníci, poskytovatelé zdravotní péče, pacienti a další.

„Monitorovací zprávy budou obsahovat hodnocení předem určených opatření a ukazatelů. Díky tomu ministerstvo zdravotnictví získá účinný nástroj pro sledování dlouhodobého vývoje a zároveň bude umět flexibilně určovat cíle pro další roky,“ říká Matej Mišík, ředitel Institutu zdravotních analýz.

Participace partnerů z reálné praxe

Podle jeho slov dokument navazuje na novou situaci, kdy vláda přijala několik nových strategií, které jsou klíčovými pilíři zkvalitňování slovenského zdravotnictví. Vlajkové lodě v tomto procesu jsou především Plán obnovy a odolnosti nebo Operační program Slovensko 2021 – 2027.

„Při přípravě materiálu jsme si však zakládali na tom, aby monitoring neprobíhal za zavřenými dveřmi resortu. Právě naopak, chceme, aby na přípravě každoročních zpráv v maximální možné míře participovali naši partneři z reálné praxe,“ pokračuje Matej Mišík.

Dosažené výsledky tak bude každoročně hodnotit monitorovací komise složená ze zástupců pacientských organizací, stavovských organizací pracovníků ve zdravotnictví, poskytovatelů zdravotní péče, samospráv, zdravotních pojišťoven a ministerstva. Právě komise může podle potřeby navrhovat i doplnění opatření a priorit resortu.

„Tento druh informací bude obzvláště užitečným výchozím materiálem při formulování priorit na následující rok, ale i při realizaci milníků zadefinovaných v Plánu obnovy a odolnosti,“ uzavírá Matej Mišík.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY