Foto: Pixabay

Nejen věk matky, ale i stáří otce ovlivňuje šanci na úspěšný porod

Také muži mají pomyslné biologické hodiny a jejich vliv na úspěšné početí, donošení a porod potomka je pravděpodobně větší, než se předpokládalo. Ukazují to závěry nové studie, které byly představeny na nedávné konferenci European Society of Human Reproduction and Embryology. Mít partnera staršího čtyřiceti let výrazně snižuje u žen ve věku 35 až 39 let šanci na to, že se dočkají dítěte. Pokud je však žena mladší nebo naopak starší vliv na úspěšný porod živého potomka byl minimální. Nicméně studie zpochybňuje obvyklé přesvědčení, že rozhodujícím faktorem je věk ženy, zatímco věk muže nehraje vůbec žádnou roli.

Když dojde na plánování početí, obvykle jsou to ženy, které se dostávají pod tlak kvůli svému věku. Obecně platí, že čím jsou starší, tím jejich šance na narození potomka klesají a současně roste pravděpodobnost komplikací, jak během těhotenství, tak při porodu. Nová studie prezentovaná na nedávné konferenci European Society of Human Reproduction and Embryology však toto obvyklé přesvědčení, které zasahuje do životů mnoha žen, zpochybňuje a ukazuje, že i věk muže by měl brán při plánování reprodukce v potaz.

Závěry této studie jsou tak podle Geety Nargund, spoluautorky studie a profesorky gynekologie a specialistky na reprodukční medicínu, která vede kliniku CREATE Fertility a působí také v londýnské St George’s Hospital, důležité jak pro páry, které nyní plánují početí, tak pro to, jak společnost nahlíží na ženskou a mužskou plodnost obecně. „Příliš dlouho byla veškerá zátěž na ženách a podíl mužského věku z pohledu krátkodobých i dlouhodobých rizik pro potomka způsobených pozdním otcovstvím byl ignorován,“ popsala pro britský deník The Guardian.

Neznamená to tvářit se, že věk ženy nehraje roli a ani neinformovat ženy o tom, že jejich čas pro úspěšnou reprodukci je omezený, ale poskytnout párům komplexnější informace i o dalších faktorech ovlivňujících úspěšné početí. Již dříve publikované práce ukázaly, že i když mužské tělo je schopné produkovat spermie i ve vysokém věku, v průběhu času jejich kvalita klesá, což negativně ovlivňuje jak šance na vlastní početí, tak zdravotní stav případných potomků.

Starší muži produkují méně kvalitní spermie

Například v roce 2015 byla publikována rozsáhlá metaanalýza zahrnující celkem 90 studií, která se zaměřila na vliv mužského věku na produkci i kvalitu spermií a zahrnovala celkem zhruba 94 tisíc mužů. Závěr byl jednoznačný, s rostoucím věkem muže se zhoršují všechny faktory ovlivňující úspěšnost oplodnění, a to jak množství produkovaného spermatu, tak i kvalita i pohyblivost spermií včetně dalších vlastností. Pravděpodobnost, že se starší muž stane otcem a jeho biologicky vlastní potomek bude zdravý, tak v čase klesá.

Potvrzují to i další práce, které ukazují, že spermie starších mužů častěji nesou různá poškození DNA, což má vliv na zdraví budoucích potomků. Například studie publikovaná v British Medical Journal ukázala, že pokud je otci více než 45 let, roste pravděpodobnost, že dojde k předčasnému porodu, což nese nemalá rizika pro dítě i jeho budoucí vývoj, porodní váha dítěte bude nižší a současně tento jedince bude mít horší Apgar skóre hodnotící celkový zdravotní stav novorozence po porodu. V případě, že byl otec starší 55 let, znamenalo to pro novorozence výrazné zvýšení rizika, že po porodu bude mít vážné problémy s dýcháním a bude potřebovat umělou plicní ventilaci a současně jej bude nutné hospitalizovat na novorozenecké jednotce intenzivní péče.

„Ženské reprodukční okno je v průměru mnohem kratší než roky, po které jsou muži schopni produkovat sperma. Nicméně negativní vliv vyššího věku na plodnost ženy je dobře zdokumentován. Narůstá však počet důkazů, že starší muži mají horší kvalitu spermatu, roste u nich poškození DNA a mutací u spermií, což vede k nižšímu úspěchu při reprodukci. Starší muži by také měli být poučeni o možných negativních dopadech na zdraví jejich budoucích potomků,“ shrnul situaci již dříve pro magazín The Conversation Michael Carroll, specialista na reprodukční medicínu působící na Manchester Metropolitan University. Tedy muži teoreticky „mají více času“ pro případnou reprodukci, ale čím více budou tento životní krok oddalovat, tím horší biologické výsledky mohou mít.

Věk muže nad 40 let je riziko. Záleží však na věku budoucí matky

Zmiňovaná nová studie zpětně analyzovala celkem 18 825 cyklů IVF a ICSI (kdy je spermie injikována přímo do vajíčka, aby se napomohlo oplodnění). Jednalo se o anonymizovaná data poskytnutá britským regulátorem pro zásahy při léčbě neplodnosti Human Fertilization and Embryology Authority. Současně byl sledován, jak věk matek, tak otců, s ohledem na výsledek, tedy úspěšný porod živého dítěte.

Ukázalo se, že věk muže je jedním ze zásadních faktorů ovlivňující, zda bude reprodukce rodičovského páru nakonec úspěšná, byť to neplatí absolutně a nemalou roli hraje i věk ženy, přesněji kombinace obojího. V případě, že byla žena mladší 35 let, nebyl prokázán vliv věku partnera, respektive mladší ženský organismus je schopen případný negativní vliv ze strany muže „vyrušit“. „Laboratorní výsledky naznačují, že vajíčka mladších žen mají lepší schopnost opravit mnohem vyšší míru poškození DNA, jenž s sebou nese sperma starších mužů,“ vysvětlila profesorka Nargund.

Starší ženy však postupem času tuto schopnost zřejmě ztrácejí a současně kvalita jejich vajíček je nižší, což je téma, které je nyní předmětem dalšího výzkumu. V rámci této studie ale nebyl prokázán vyšší věk muže na pravděpodobnost úspěšného porodu živě narozeného dítěte, pokud žena byla starší 40 let. Nicméně, u žen ve věku mezi 35 až 39 lety se vliv věku partnera ukázal jako zásadní. V případě, že byl muž starší 40 let, šance na narození potomka u žen v tomto věkovém intervalu klesaly.

„Je zajímavé, že mužský věk má zřejmě větší vliv, pokud je ženě mezi 35 až 40 lety. Míra porodnosti zde klesá z 32,8 procent v případě, že je partnerovi méně než 35 let, na 27,9 procent, pokud je partner ve věku 40 až 44 let. Jakmile je však partner starší 55 let byla porodnost pouze 25 procent,“ popisuje expertka s tím, že z předchozích studií již vyplývá, že vyšší věk muže je obecně spojen s oddálením úspěšného početí, snižuje míru oplodnění a současně také zvyšuje pravděpodobnost samovolného potratu. Vyšší věk otce je také spojen s vyšším rizikem rozvojem neurovývojových poruch a duševních onemocnění u potomka. Novým zjištěním, které přinesla tato studie, je však to, že u žen určitého věku však věk partnera ovlivňuje i celkovou porodnost.

Plodnost je také mužská záležitost

Závěry studie by podle profesorky Nargund neměly zůstat pouze teoretickým materiálem, ale měly by se promítnout i do toho, jaké informace veřejnost dostává o lidské plodnosti a jejím vývoji v průběhu času. To znamená sdělovat informace nejen o tom, že je důležitý věk budoucí matky, ale také upozorňovat na vliv věku budoucího otce. „Je zcela jasné, že nemůžeme ignorovat věk otce, pokud jde o edukaci párů ohledně výsledků léčby neplodnosti. Věk ženy samozřejmě hraje velkou roli, ale ne všechna pozornost by se měla soustředit na její biologické hodiny,“ dodala profesorka Nargund.

Ludmila Hamplová