Čtvrtek, 29. září, 2022

Při změně zdravotní pojišťovny se na Slovensku ve velkém podvádí. Ministerstvo chystá protiúder

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví SR představilo soubor opatření k zamezení podvodů při změně zdravotní pojišťovny. Novou legislativou resort reaguje na množství podání, které pojištěnci zasílají na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Jen v roce 2021 se podání týkala až 10 tisíc obyvatel Slovenska.

Ministerstvo zdravotnictví SR proto představilo pravidla pro nábor pojištěnců. Jednou ze zásadních změn v rámci nové legislativy je ztransparentnění celého systému. Současné nastavení se v praxi ukázalo jako nevyhovující – podtrhuje to množství podání na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.

Změna pojišťovny bez vědomí pojištěnce

„Pojištěnci v podáních často uvádějí, že ke změně zdravotní pojišťovny došlo bez jejich vědomí, namítají, že přihlášku nepodepsali, že podpis na přihlášce byl zfalšován a podobně. Případně, že ze strany osob, které s nimi přihlášku sepsaly, jim byly poskytnuty zavádějící až nepravdivé informace. Nejednou byli pojištěnci přesvědčeni, že jde o průzkum veřejného mínění nebo anketu,“ říká Renáta Bláhová, předsedkyně Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí.

Od příštího roku by v platnost měla vstoupit řada opatření, která minimalizují prostor pro obdobné nezákonné postupy. Nová legislativa určí jasná pravidla podávání přihlášek osobně, poštou nebo elektronicky.

Odstavení různých „zprostředkovatelů“

Nově například nebude možné podepisovat přihlášky do zdravotních pojišťoven na železničních stanicích, v nákupních centrech či na jiných místech, na kterých není pro pojištěnce možné získat potřebné informace či relevantně posoudit všechny aspekty. Změna pojišťovny bude moci být uzavřena přímo na pracovišti pojišťovny, tedy mimo nejrůznější zprostředkovatele.

 Při podávání přihlášek poštou či elektronicky se zase jasně určí potřebné náležitosti včetně ověřeného podpisu, aby se minimalizoval prostor pro podezření z podvodného jednání.

 V neposlední řadě nová legislativa zavede i institut akceptačního dopisu z předchozí zdravotní pojišťovny. Prostřednictvím dopisu pojištěnec dosavadní pojišťovně oznámí zájem změnit pojišťovnu. Právě tento krok minimalizuje riziko, že změna proběhne bez vědomí pojištěnce.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY