V současnosti je na Slovensku 120 tisíc lidí, kteří z důvodu dlužného na zdravotním pojištění mají omezený přístup k preventivním prohlídkám či standardní léčbě. Foto: Flickr/Marco Verch

Slovenské ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit přístup dlužníků ke zdravotní péči

V současnosti je na Slovensku 120 tisíc lidí, kteří z důvodu dlužného na zdravotním pojištění mají omezený přístup k preventivním prohlídkám či standardní léčbě. Ministerstvo zdravotnictví SR proto připravilo změny pravidel u dlužníků na zdravotním pojištění.

Resort zdravotnictví koncem července poslal do meziresortního připomínkového řízení pravidla pro efektivní využívání zdravotních odvodů. Nová legislativa přináší komplex změn v této oblasti a také v dohledu nad poskytováním zdravotní péče, přičemž ztranparentňuje pravidla uhrazení zdravotní péče i další oblasti. Pozornost věnuje i postavení lidí s nedoplatkem na pojistném.

Motivovat dlužníky se nepodařilo

„Pokud dnes zdravotní pojišťovna eviduje dluh, její klient má přístup jen k neodkladné zdravotní péči. Všechny ostatní úkony, včetně preventivních prohlídek, si pacient s nedoplatkem musí hradit z vlastních zdrojů, nebo jsou pro něj nedostupné,“ upřesňuje Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR.

Omezení přístupu ke zdravotní péči podle ministrových slov mělo legitimní záměr – motivovat k placení zdravotních odvodů. Záměr se však do praxe nepromítl. Omezení přístupu se plnohodnotně zavedlo až po roce 2011. Přesto se výběr pojistného v zásadě nezměnil a osciluje kolem 98 procent.

„Dvě procenta dlužníků na první pohled možná vyznívají jako hodnota na úrovni statistické odchylky, ale pokud si procenta rozměníme na absolutní čísla, zjistíme, že zdaleka nemluvíme o malém množství obyvatel. Podle údajů z první poloviny roku 2022 se omezení přístupu ke standardní zdravotní péči týká více než 120 tisíc lidí,“ pokračuje ministr zdravotnictví.

Pozdější léčba je nákladnější

Podle ministerstva zdravotnictví aktuálně nastavená pravidla neprokázala výhody v podobě vyšších výběrů. Naopak, zvýraznily se komplikace. Pacienti s omezeným přístupem k preventivním prohlídkám se k lékaři často dostanou až v době, kdy je jejich léčba mnohem nákladnější a šance na vyléčení nižší. Navíc se restrikce týkají i dlužníků, kteří dnes už platí zdravotní odvody, nebo důchodců, za které již pojistné platí stát.

Resort proto plánuje současný stav změnit tak, aby se striktní omezení přístupu ke zdravotní péči pro pacienty uvolnila, je však přístupný diskusi o rozsahu poskytované zdravotní péče. Novela navrhuje poskytnout dlužníkům plnou zdravotní péči a omezit přístup jen při odkladné péči, například při pobytu v lázních. Navrhuje také zrušení restrikcí pro lidi, kteří mají dluh z minulosti, ale dnes zdravotní odvody platí.

„Samozřejmě lze rozumět i zdravotním pojišťovnám, pro které je důležité minimalizovat počet dlužníků. Na ministerstvu jsme otevřeni hledání řešení. V tuto chvíli však lze říci, že současné postavení pacientů s nedoplatkem je všechno možné, jen ne zdravé,“ uzavírá Vladimír Lengvarský.

Zdravotní pojišťovny Dôvera a Union se k nápadu umožnit přístup dlužníků na zdravotním pojištění ke zdravotní péči postavily odmítavě. Hlavním důvodem je to, že dlužníci již zcela ztratí motivaci svůj dluh splatit.

-bre-