Foto: Flickr/agilemktg1

Slovenské ministerstvo zdravotnictví podpoří domácí ošetřovatelskou péči, chce použít peníze z plánu obnovy

Kapacity domácí ošetřovatelské péče na Slovensku využívá asi o 30 procent méně populace než například v České republice. Důvodem je horší dostupnost tétopéče na Slovensku. Slovenský resort zdravotnictví prostřednictvím plánu obnovy proto podpoří rozšíření sítě domácí ošetřovatelské péče, zkvalitnění technického vybavení a zvýšení dostupnosti služeb agentur domácí ošetřovatelské péče.

Ministerstvo zdravotnictví SR proto vyhlásilo dvě nové výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cílem je zvýšit a zkvalitnit kapacity domácí ošetřovatelské péče na Slovensku. Žadatelé se mohou ucházet celkem o téměř 4,6 milionu eur (zhruba 115 milionů korun).

Alokovány jsou miliony eur

Od začátku srpna až do 31. října 2022 je otevřena výzva s názvem Rozšíření sítě domácí ošetřovatelské péče. O nevratný finanční příspěvek se mohou ucházet agentury domácí ošetřovatelské péče, které vznikly po 1. únoru 2020. Maximální výše podpory na jednu žádost činí 127 400 eur (zhruba 3,18 milionu korun) na oprávněné výdaje či materiálně technické vybavení. Celkově je alokováno 1,4 milionu eur (zhruba 35 milionů korun).

V rámci výzvy s názvem Obnova sítě domácí ošetřovatelské péče ministerstvo zdravotnictví plánuje podpořit i stávající zařízení. Do 31. října 2022 se tak o nevratný finanční příspěvek mohou ucházet i déle působící agentury domácí ošetřovatelské péče. Maximální výše podpory na jednu žádost je 40 400 eur (zhruba jeden milion korun). Celkově je alokováno 3,23 milionu eur (zhruba 81 milionů korun).

Při obou výzvách jsou oprávněnými žadateli příspěvkové a rozpočtové organizace zřízené ministerstvem zdravotnictví či samosprávami, neziskové organizace, občanská sdružení nebo podnikatelé působící jako agentury domácí ošetřovatelské péče. Oprávněnými aktivitami jsou investice do zlepšování materiálně-technického vybavení, zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a rozšíření dostupnosti domácí ošetřovatelské péče na Slovensku.

-bre-