Pátek, 30. září, 2022

V Nemocnici Bory v Bratislavě instalují velkou medicínskou techniku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Během letních měsíců instalují v nové Nemocnici Bory v Bratislavě medicínskou techniku. Jedná se o více než dvacet velkých přístrojů. Na své místo v budově tak umisťují například lineární urychlovače, CT a MR přístroje, rentgeny či kybernetický nůž CyberKnife, první zařízení tohoto typu na Slovensku. Technologie instalují mezinárodní expertní týmy, kterých existuje jen několik na světě. Nemocnice Bory je aktuálně dokončena z více než 86 procent, otevření se plánuje v březnu příštího roku.

„Návoz medicínské techniky jsme naplánovali do tří hlavních etap. Jako první do nemocnice instalujeme velké medicínské technologie, které musí být na svém místě ještě před kolaudací budovy. Všechny povrchy, které je obklopují, tedy stropy, podlahy, stěny, se totiž stavebně dokončují až po jejich instalaci. Většina těchto zařízení bude následně spuštěna do zkušebního provozu začátkem příštího roku, tedy ještě před otevřením nemocnice,“ říká medicínský projektový manažer Milan Marinčák, který je v projektu Nemocnice Bory zodpovědný za medicínské a technologické vybavení.

Během léta se tak instaluje více než dvacet velkých zařízení. Většinou se jedná o radiodiagnostickou a radioterapeutickou techniku ​​jako CT a MR přístroje, rentgeny, lineární urychlovače, angiografy či mamografy. Jejich montáž bude ukončena do konce léta. „Tento proces je však mimořádně náročný a nejdůležitější je koordinace všech zúčastněných stran – medicínského týmu jako budoucího koncového uživatele, stavebního týmu, projektantů a dodavatelů. Ty největší technologie vyžadují dokonce samostatný projektový management, který musí být v klíčových milnících sladěn s hlavním projektovým plánem. Čím lepší a preciznější je však fáze přípravy, tím jednodušší je následná realizace na místě. Samozřejmě i při nejlepší snaze mohou vznikat různé kolize,“ vysvětluje Marinčák.

Každá medicínská technologie má svá specifika, ale těmi nejkomplikovanějšími jsou lineární urychlovače na radiační onkologii, radiologické přístroje a vybavení nukleární medicíny. Jedná se totiž o zdroje ionizujícího záření. „Zařízení, prostory i provozní procesy musí zejména kvůli radiační ochraně splňovat přísné bezpečnostní normy. Kromě fyzické montáže je rovněž důležitá i instalace všech souvisejících softwarů, podpůrných IT platforem a integrace do nemocničního informačního systému. Je to nezbytné, aby lidé, zařízení i logistické systémy dokázaly vzájemně komunikovat a lépe sdílet a využívat data. Zdravotníkům to umožní činit rychlejší a správnější rozhodnutí. To je základ pro budování konceptu bezpapírové nemocnice,“ dodává Marinčák.

„V konfiguraci CyberKnife S7 FI+ jde o nejnovější model nejen ve Slovenské, ale také České republice,“ říká Tomáš Oberstein, ředitel divize radioterapie společnosti Stargen EU. Foto: Svet zdravia

Při instalaci MR přístrojů byl poprvé použit robot

Celý proces instalace přístroje magnetické rezonance trvá přibližně dva týdny. „Začíná se vykládkou zařízení a například v případě MR přístroje MAGNETOM Vida, který váží až 7500 kilogramů, což je hmotnost více než tří SUV vozidel. Je třeba zapojit i jeřáby,“ vysvětluje Vladimír Šolík, výkonný ředitel Siemens Healthineers Slovensko.

„Technologickou novinkou, která byla použita vůbec poprvé při instalaci dvou MR přístrojů Siemens Healthineers v Nemocnici Bory, je tzn. MR mover. Jedná se o dálkově řízeného robota, který dokáže i v úzkých prostorách přesouvat MR přístroje na finální místo instalace. MR zařízení tam musí být umístěno s milimetrovou přesností, aby jej bylo možné správně napojit na předem připravené elektrické rozvody,“ říká Vladimír Šolík.

Celkově se přípravy a fyzické instalace MR přístrojů účastní početný tým lidí z různých zemí. Tvoří ho technici pro mechanickou montáž, technici zodpovědní za softwarovou instalaci, revizní technici, projektoví manažeři a zaměstnanci logistiky.

CyberKnife, první přístroj tohoto typu na Slovensku

Mezi výjimečné technologie instalované v Nemocnici Bory patří také robotický radiochirugický přístroj CyberKnife, který bude pomáhat při léčbě onkologických pacientů. „Jde o první přístroj tohoto typu na Slovensku. V konfiguraci CyberKnife S7 FI+ je nejnovějším modelem nejen ve Slovenské, ale také České republice. Součástí smlouvy je přitom i doložka o referenčním a školícím centru CyberKnife pro celou střední Evropu,“ říká Tomáš Oberstein, ředitel divize radioterapie společnosti Stargen EU. CyberKnife je již v nemocnici nainstalován a zprovozněn. Aby se mohla provést kalibrace, čeká se na dokončení stavebních prací a zajištění radiační bezpečnosti.

Lineární urychlovač Elekta Harmony je zase světovou novinkou a Nemocnice Bory byla čtvrtá na světě, která si jej objednala. Na trh byl přístroj uveden v roce 2020 a již je nainstalován ve 22 nemocnicích ve světě. „Díky své funkci FastTrack umožňuje lineární urychlovač Harmony Pro zkrátit čas při polohování pacienta před léčbou až o polovinu, čímž se zvyšuje komfort pacienta. Pomocí něj lze léčit deset indikací, včetně například rakoviny prostaty, plic či prsů,” vysvětluje společnost Elekta. Dva týdny byl lineární urychlovač v nemocnici montován a během následujících měsíců ho čeká další instalace, sběr dat a modelování ozařovacích paprsků, verifikace měření a školení personálu.

Jozef Brezovský

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY