Loňský první ročník konference ZD Komunikace ve zdravotnictví. Foto: Radek Čepelák

Blíží se druhý ročník konference ZD Komunikace ve zdravotnictví. Tématem bude veřejné mínění i reklama

Jak komunikovat s pacienty a pojištěnci, kde je hranice mezi reklamou a poskytováním informací ze strany farmaceutických firem, společenská odpovědnost firem ve zdravotnictví či zdravotnictví pohledem novinářů – to jsou témata letošní, v pořadí druhé konference Zdravotnického deníku Komunikace ve zdravotnictví. Akce určená hlavně pro mluvčí, vedoucí odborů komunikace a další, kdo mají ve zdravotnictví na starosti komunikaci a marketing, se uskuteční 27. září 2022 v karlínském Enforu. Zájemci se mohou registrovat na konference@zdravotnickydenik.cz.

Konference představuje jedinečnou příležitost pro setkání profesionálů zabývajících se marketingem a komunikací ve zdravotnictví. Na platformě konference se setkají představitelé všech klíčových hráčů ve zdravotnictví – regulátoři (ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv), zdravotní pojišťovny jakožto plátci zdravotní péče, poskytovatelé zdravotní péče, novináři referující o zdravotnictví a vytvářející mediální obraz zdravotnictví, průmysl a také reklamní a PR agentury. Jedná se o druhý ročník konference navazující na úspěšný první ročník v roce 2021. Konference vytváří networkingovou platformu pro nejvýznamnější aktéry komunikace ve zdravotnictví.

Program:

První blok

9:00 – 11:00 Komunikace s pacienty a pojištěnci – cesta od individuální lidskosti a empatie k obrazu nemocnice a zdravotní pojišťovny

Ivan Duškov, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

Andrea Daňková, tajemnice ředitele ÚHKT a Forbes 30 pod 30 2022

Leonard Savage, Chief Creative Officer, McCann Prague

Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace ministerstva zdravotnictví

Moderuje: Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku

11:00 – 11:15 Přestávka

Druhý blok

11:15 – 13:00 Informace a reklama ve zdravotnictví – staré přístupy a nové výzvy – potřeby novelizace stávajících pravidel

Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví

David Kolář, výkonný ředitel Asociace Inovativního farmaceutického průmyslu

Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester

Moderuje: Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku

13:00 – 13:45 Oběd

Třetí blok

13:45 – 15:00 Společenská odpovědnost firem ve zdravotnictví

Gabriela Kučeráková, Patient Advocacy Lead Takeda Pharmaceuticals

Zástupce Vienna Insurance Group

Moderuje: Ivo Hartmann, vydavatel Zdravotnického deníku

15:00 – 15:15 Přestávka

Čtvrtý blok

15:15 – 17:00 Zdravotnictví pohledem novinářů – zdravotnická agenda a veřejné mínění

Martin Čaban, komentátor Seznam Zpráv

Petr Kamberský, šéfkomentátor Lidových novin

Martina Riebauerová, vedoucí dramaturgyně pořadů Události, komentáře a Interview ČT24 České

televize

Petr Musil, redaktor CNN Prima NEWS

David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz

Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku

Moderuje: Ivo Hartmann, vydavatel Zdravotnického deníku

-red-