Brněnská Úrazová nemocnice, kterou provozuje město, dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 300.000 korun za rámcové dohody na dodávky léků s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně. Foto: Wikipedie/VitVit

Brněnská Úrazová nemocnice dostala od ÚOHS pokutu 300.000 korun

Brněnská Úrazová nemocnice, kterou provozuje město, dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 300.000 korun za rámcové dohody na dodávky léků s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně. Původně byla pokuta 450.000 korun, nemocnice ale podala rozklad a předseda ÚOHS Petr Mlsna ji svým rozhodnutím snížil. Pokuta je pravomocná a nemocnice ji musí zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

„Nemocnice uzavřela bez zadávacího řízení čtyři rámcové dohody k zajištění dodávek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků od dodavatele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s tím, že se jedná o tzv. horizontální spolupráci. Podle Úřadu však nebyly zákonné podmínky horizontální spolupráce splněny,“ uvedl úřad ve zprávě.

Uzavřené dohody pokrývaly období prosince 2019, ledna 2020, února 2020 a dobu neurčitou od března 2020. Takzvanou formu horizontální spolupráce lze použít v případě, že dva zadavatelé veřejných zakázek spolupracují na dosažení společného cíle, kterým je zajišťování veřejných potřeb. To se ale v tomto případě nestalo, což potvrdil i Petr Mlsna ve svém rozhodnutí.

„V případě smluv mezi zadavatelem a FNUSA se nejedná o skutečnou spolupráci, neboť v daném případě nelze konstatovat, že by si oba zadavatelé stanovili společné cíle, o jejichž naplnění by společně sdílenou strategií usilovali. Horizontální spolupráce vyžaduje vyšší zapojení jednotlivých zadavatelů, kteří by měli každý svým aktivním dílem přispívat k naplnění společného cíle. Nemělo by se jednat o vztah, kde jedna strana plní a druhá jí za plnění poskytuje úplatu,“ uvedl Mlsna.

Původní pokutu 450.000 ale předseda úřadu svým rozhodnutím snížil. Zohlednil fakt, že FNUSA obvykle své dodávky léků soutěží předepsaným způsobem. „Soutěž o dodávky léčivých prostředků tedy sice neproběhla u Úrazové nemocnice, ale dodávky byly alespoň soutěženy ze strany FNUSA,“ doplnil Mlsna s tím, že soutěžní prostředí zcela vyloučeno nebylo. Rozhodnutí je pravomocné, nemocnice se může bránit podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně. Ta ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

-čtk-