Mezinárodní panel konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence se uskutečnil poprvé vloni v červenci pod záštitou a za účasti předsedy vlády ČR a ministrů zdravotnictví Slovenska a České republiky. Foto: Radek Čepelák

Ministři zdravotnictví několika zemí a špičkoví profesoři medicíny dnes promluví na Mezinárodním panelu Ekonomika prevence bezprostředně před zahájením Rady ministrů Evropské unie v Praze

Evropský plán boje proti rakovině, podpora očkování či preventivní opatření na úrovni populace – to jsou některá z témat, která se budou probírat na II. ročníku mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence, který se koná dnes v Praze. Na konferenci vystoupí přední odborníci a představitelé z České republiky i ze zahraničí a program završí hodinu a půl trvající moderovaná diskuze šesti ministrů zdravotnictví z Česka, Slovenska, Rakouska, Estonska či Lotyšska. Konference se uskuteční bezprostředně před zahájením neformální Rady ministrů zdravotnictví EU v Praze a udělil ji záštitu předseda vlády České republiky Petr Fiala.

Mezi další významné řečníky patří také profesoři medicíny Reuven Zimlichman (ředitel Institutu pro výzkum kardiovaskulárních nemocí Univerzity v Tel Avivu), Andrzej Fal (prezident Polské společnosti pro veřejné zdraví), Aleš Linhart (předseda České kardiologické společnosti) a další. Orgány ochrany veřejného zdraví budou reprezentovat ředitelé rakouského Gesundheit Österreich Herwig Ostermann, slovenský hlavní hygienik Ján Mikas a vedoucí výzkumník norského Institutu veřejného zdraví Karl Erik Lund. Dánskou zkušenost přiblíží ředitel Healthcare Denmark Jacob Nielsen. Na konferenci vystoupí rovněž dva slovenští exministři zdravotnictví Richard Raši a Marek Krajčí, kteří nyní zasedají ve zdravotním výboru slovenského parlamentu. O nejúčinnějším boji se závislosti promluví národní protidrogoví koordinátoři z Česka a Polska Jindřich Vobořil a Piotr Jablonski. Doplní je rovněž Joerg Pietsch z německého úřadu federální vlády pro protidrogovou politiku. Mezi vystupujícími zazní také názory předsedy výboru pro zdravotnictví Senátu České republiky Romana Krause a šéfa největší české zdravotní pojišťovny VZP Zdeňka Kabátka.

Celodenní konference bude rozdělena do čtyř bloků, které se budou věnovat účinným politikám prevence a dlouhodobé finanční udržitelnosti zdravotních systémů v kontextu demografických změn, dále znalostní bázi pro tvorbu politik veřejného zdraví v podobě medicíny založené na důkazech a práce s daty, roli mezioborového přístupu při tvorbě politik veřejného zdraví a úloze členských států v naplňování evropských priorit.

Cílem konference je získat aktuální přehled o tom, jaké jsou nejúčinnější politiky prevence ve zdravotnictví s nejlepšími dopady na zdraví populace a finanční udržitelnost zdravotních systémů v mezinárodní perspektivě. Má také umožnit otevřenou diskusi o současném stavu a možnostech budoucího vývoje mezi experty v jednotlivých oblastech a institucemi odpovědnými za politiky prevence, zdraví populace a finanční udržitelnost zdravotních systémů. Konference chce nastínit i variantní scénáře vývoje politik prevence ve zdravotnictví a seznámit se s pozicemi rozhodujících institucí.

Akce bude završena hodinu a půl trvající moderovanou diskusí ministrů zdravotnictví z několika evropských zemí a šéfa největší české zdravotní pojišťovny, která bude živě přenášena v angličtině a češtině prostřednictvím streamu veřejnoprávní České tiskové kanceláře a slovenské tiskové agentury TASR, v němčině pak streamem rakouskou tiskovou kanceláří APA. Samotná panelová diskuse bude, stejně jako celá konference, simultánně tlumočena z a do češtiny, angličtiny a němčiny.

Debata by se měla zaměřit na otázky, které faktory v daných členských zemích nejvíce ovlivňují rovný přístup lidí k prevenci a léčbě rakoviny a zda jejich dostupnost souvisí například s finanční situací ve zdravotnictví, informovaností veřejnosti o nemoci nebo přístupem zdravotníků. Účastníci se budou bavit o tom, zda je podle nich možné naplnit cíle Evropského plánu boje proti rakovině a jaká opatření považují za nejnaléhavější, pokud jde o realizaci plánu v členských státech. Tématem bude také přístup ke zlepšení úrovně očkování a vnímání očkování v očích laické veřejnosti i zdravotníků. V neposlední řadě pak panelisté budou diskutovat o tom, která preventivní opatření na úrovni populace považují z hlediska nákladů za nejúčinnější.

Konference představuje jedinečnou příležitost pro setkání hlavních aktérů rozhodujících o podobě prevence zdravotních rizik i jejich medicínské, organizační, edukační, sociální a ekonomické podobě. Jedná se především o špičkové lékaře, akademiky a vědce, manažery nemocnic, ale také o ekonomy, sociology, adiktology, manažery zdravotních pojišťoven, orgánů ochrany veřejného zdraví, vzdělávacích institucí, médií, regulatorní orgány, představitele parlamentu, vlád a územních samospráv.

Jedná se o druhý ročník konference. První ročník proběhl pod záštitou a za účasti předsedy vlády České republiky a ministrů zdravotnictví České republiky a Slovenské republiky v červenci 2021.

Program ke stažení zde.

-mk-