Čtvrtek, 29. září, 2022

Přepojišťovací kampaň na Slovensku vrcholí, pojištěnci by měli být obezřetní, upozorňuje úřad, který dohlíží nad zdravotní péčí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přihlášku na změnu zdravotní pojišťovny lze podat nejpozději do 30. září kalendářního roku. Pojištěncem nové zdravotní pojišťovny se v tomto případě občan stává od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že v současnosti vrcholí přepojišťovací kampaň, Úřad pro dohled nad zdravotní péčí (ÚDZS) opakovaně apeluje na pojištěnce, aby byli obezřetní. K této změně by měli pojištěnci přistupovat uváženě a na základě důkladného zvážení přínosu změny zdravotní pojišťovny.

Pokud pojištěnci uvažují o přepojištění do jiné zdravotní pojišťovny a lákají je nabízené benefity nové zdravotní pojišťovny, ÚDZS pojištěncům doporučuje, aby si důkladně prostudovali podmínky, které má příslušná zdravotní pojišťovna zveřejněny za účelem proplácení benefitů.

Pojištěnci podali několik podnětů na pojišťovny

ÚDZS v uplynulém období přijal několik podnětů, ve kterých pojištěnci poukazovali na skutečnost, že přesto, že splnili všechny zdravotní pojišťovnou stanovené podmínky, které uměli pojištěnci vlastním jednáním zajistit, benefit jim nebyl vyplacen.

„Jako jeden z nejčastějších důvodů zamítnutí proplacení benefitu ze strany zdravotní pojišťovny bývá uvedeno, že poskytovatel zdravotní péče nevykázal výkony zdravotní pojišťovně. Častým důvodem zamítnutí proplacení benefitu také bývá nedodržení stanovených termínů a postupu ze strany pojištěnce,“ uvádí ÚDZS. Úřad proto pojištěncům doporučuje, aby se před změnou zdravotní pojišťovny důkladně seznámili s podmínkami, resp. kritérii, která má nová zdravotní pojišťovna k vyplácení benefitů zveřejněna. I když bývají benefity v rámci propagace zdravotních pojišťoven prezentovány velmi atraktivní, je vždy třeba si důkladně nastudovat všechny podmínky.

V posledním přepojišťovacím období, tedy za loňský rok, ÚDZS eviduje množství podnětů týkajících se možného neoprávněného přepojištění ze strany pojištěnců. Pojištěnci ve svých podáních uváděli, že ke změně zdravotní pojišťovny došlo bez jejich vědomí, že ze strany osob, které s nimi přihlášku sepsaly, byly poskytnuty zavádějící či nepravdivé informace, případně byli informováni o sepsání ankety o nabízených benefitech či průzkumu spokojenosti se zdravotní pojišťovnou, ne o podání přihlášky. Přihlášku podepsali v rychlosti, bez domyšlení důsledků, pojištěnci poskytli své osobní údaje, avšak namítali, že přihlášku nepodepsali, že podpis na přihlášce byl zfalšován a podobně.

Legislativní změna by měla zabránit nekalým praktikám

Z důvodu tvrdého konkurenčního boje zdravotních pojišťoven o pojištěnce ÚDZS v zájmu ochrany pojištěnců podnikl kroky a navrhl legislativní změnu v přepojišťování, která by měla zabránit nekalým praktikám při náboru pojištěnců. „Hlavními cíli jsou minimalizovat negativní dopad přepojišťování na pojištěnce a také eliminovat možnost zdravotních pojišťoven přebírat přihlášky od pojištěnců na ulici, v nákupních centrech, stanici, veřejných akcích a podobně,“ vysvětluje ÚDZS.

Nová právní úprava by měla zajistit, že při podávání přihlášky bude pojištěnec komunikovat se zaměstnancem zdravotní pojišťovny. U těchto zaměstnanců se předpokládá určitý stupeň odborné způsobilosti v oblasti převádění veřejného zdravotního pojištění. To by mělo být garancí toho, že potenciálním pojištěncům nebudou podávány nekvalifikované, zavádějící či nepravdivé informace.

V případě, že si pojištěnec není vědom, že přihlášku podal, pravděpodobně jde o podvodně nebo neoprávněně přepojištěnou osobu. V prvním kroku by měl kontaktovat zdravotní pojišťovnu, do které byl přepojištěn a v případě, že s vyřízením své žádosti není spokojen, může podat podnět k úřadu, případně se obrátit na orgány činné v trestním řízení, pokud se domnívá, že byly zneužity jeho osobní údaje.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY