Slovenští lékárníci chtějí očkovat v lékárnách a aktivně se na to připravují. Foto: Pixabay

Slovenští farmaceuti chtějí lidi očkovat v lékárnách, navrhují proto změnit právní předpisy. Podporu lékařské komory ale nemají

Slovenská lékárnická komora (SLeK) již dva roky aktivně připravuje konkrétní kroky ke spuštění očkování v lékárnách. Farmaceuti už proto v tomto směru připravili diskusní platformu odborníků, vzdělávací program pro farmaceuty a také návrhy na změnu legislativy. Na řadě jsou nyní slovenský parlament a ministerstvo zdravotnictví. Slovenští lékaři ale k zavedení očkování v lékárnách nevidí důvod, alespoň podle jejich profesní komory.

Očkování proti chřipce, ale i dalším infekčním onemocněním ve veřejných lékárnách, je samozřejmostí již minimálně ve 14 evropských zemích. O stejný cíl se už delší dobu pokoušejí i slovenští lékárníci. Na začátku své snahy proto zřídili fórum, v rámci kterého probíhá diskuse expertů z oboru a padají návrhy konkrétních řešení. Ty se podle nich mohou v budoucnu stát součástí dobře fungující strategie očkování na Slovensku.

Jednou z podmínek zavedení očkování v lékárnách je i certifikační kurz. SLeK proto na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě ve spolupráci se skupinou expertů připravila vzdělávací program k rutinnímu očkování dospělých osob. Takzvaný certifikační kurz již byl předložen i akreditační komisi ministerstva zdravotnictví.

Farmaceuti ale nemají, jak se zdá, podporu slovenských lékařů. „Nevidíme důvod k tomu, aby lékaři takový návrh jakýmkoli způsobem navrhli, případně podporovali. Současné kapacity všeobecných lékařů a pediatrů nevyžadují zavést očkování (i sezónní) v lékárnách,“ řekla pro Zdravotnický deník mluvčí Slovenské lékařské komory (SLK) Nancy Závodská.

To, že v některých evropských zemích mohou očkovat i lékárníci podle Závodské dovoluje i nejednotná legislativa a systém zdravotnictví. „Je třeba vycházet i z tradic a zažité praxe v jednotlivých zemích,“ vysvětluje mluvčí. Jak dodala, lékaři pro zavedení očkování v lékárnách ani nemohou nic udělat. Vše tedy závisí na změnách v legislativě.

S otázkou podpory očkování v lékárnách se Zdravotnický deník obrátil i na samotné ministerstvo zdravotnictví. Do uzávěrky ale na otázky nereagovalo. Prezident SLeK Ondřej Sukeľ však věří, že akreditační komise resortu zdravotnictví schválí jejich návrh certifikačního kurzu pro farmaceuty.

Lékárníci připravili vlastní návrh

Kromě vzdělávání farmaceutů má SLeK v rámci expertní pracovní skupiny připraven i návrh na legislativní změny. Očkování chtějí například zařadit do seznamu poskytované lékárenské péče. Pomocí zákona by měla v lékárnách vzniknout samostatná oddělení, která budou určena k poskytování výkonů. Kromě toho musí být podle návrhu upraveno i takzvané vykazování výkonů přes portál e-zdraví.

Aby mohlo očkování probíhat i v lékárnách, v zákoně se musí změnit i materiální, prostorové a personální vybavení lékáren. Legislativa musí kromě toho rozšířit seznam certifikovaných pracovních činností a zároveň zařadit jednu novou, určenou pro farmaceuty. Navrhované změny jsou již podle lékárníků zpracovány tak, aby je mohli předložit do legislativního procesu.

Navrhované legislativní změny jsou komplexem úprav více zákonů, opatření a vyhlášek. Mezi jinými jsou to například vyhláška resortu zdravotnictví o požadavcích na správnou lékárenskou praxi či o rozsahu praxe v některých zdravotnických povoláních, zákon o lécích a zdravotnických prostředcích a mnohé další.

Komora ale nekonkretizovala, kdy tak učiní. „Nyní přichází na řadu rychlost, ochota a vůle příslušných institucí k prosazení změn a spuštění očkování v lékárnách, které mohou významně přispět ke snížení odvratitelných úmrtí na Slovensku i k lepší připravenosti zdravotního systému na budoucí pandemie,“ zdůraznil Sukeľ pro Zdravotnický deník.

Jak dodal, připraven je i návrh na rozšíření kompetencí farmaceutů o právo provádět očkování osob, definovaní očkování jako zdravotního výkonu a určení podmínky jeho evidence, vykazování a úhrady v několika oblastech. „Naše odborné kapacity mají připraveny všechny hlavní kroky k zavedení očkování v lékárnách,“ tvrdí Sukeľ.

O očkování v lékárnách je zájem

To, že očkování v lékárnách má své opodstatnění, dokazuje také statistika. V zemích, které mají zavedenou legislativu umožňující očkování v lékárnách nebo jinými zdravotnickými pracovníky, zároveň roste proočkovanost populace. Týká se to například Spojeného království, Portugalska, Švýcarska či Francie.

O očkování v lékárnách je podle květnového průzkumu zájem i na Slovensku. Ze skupiny lidí, kteří se očkují, nebo to v budoucnu nevylučují, by 75 procent využilo možnosti očkovat se u svého všeobecného lékaře, a 11,9 procenta by využilo k očkování lékárnu. Ze skupiny lidí žijících ve velkém městě by přivítalo očkování u všeobecného lékaře jen 53 procent, ale v lékárně až 27,5 procenta dotazovaných.

Pokud se chce někdo na Slovensku v současnosti očkovat, musí navštívit nebo zavolat svému lékaři a požádat ho o vystavení e-receptu na vakcínu. Pacient si pak musí jít vyzvednout vakcínu do lékárny, vrátit se do ambulance lékaře a nechat se očkovat. Může si ji však také zanést domů, uchovat v chladničce, některý další den jít zpět přímo za svým lékařem a nechat si vakcínu aplikovat.

Miroslav Homola