Na otázku, kolik by úplné osvobození důchodců od doplatků zdravotní pojišťovny stálo, neuměla ani jedna odpovědět. Řádově by šlo o částku v milionech eur. Foto: Pixabay

Slovenští penzisté žádají úplné zrušení doplatků za léky. Stát ale namítá, že zranitelné skupiny chrání

Sdružení Jednota důchodců na Slovensku (JDS) už v polovině léta spustilo petici, kterou chce ještě letos docílit několika změn v důchodového zabezpečení. Mimo jiné žádá nulové doplatky na léky pro všechny důchodce na Slovensku. Stát a pojišťovny ale tvrdí, že od ledna letošního roku několik skupin pacientů, mezi nimi i nízkopříjmoví důchodci, nedoplácí za léky v lékárně ani cent. Penzistům se ale nezamlouvají podmínky odpuštění doplatku.

JDS žádá zrušení doplatků na všechny léky, zdravotnické pomůcky a dietetické potraviny. Výše doplatků za léky je podle sdružení u důchodců individuální podle závažnosti a množství diagnóz. „Podle našich informací senioři v průměru platí za léky 50 eur až 120 eur měsíčně. Tyto vysoké částky ukrojí z nízkých penzí značnou částku, která chybí při úhradě základních potřeb jako jsou například potraviny. Při dnešních nízkých penzích každé ušetřené euro pomůže,“ říká místopředsedkyně JDS Valéria Pokorná.

Ministerstvo zdravotnictví ale připomíná, že už v současnosti několik skupin pacientů nedoplácí za léky v lékárně ani cent. Kromě jiných jsou do této skupiny zařazeni i důchodci. Odpuštění doplatků ale závisí na výši příjmu pacienta. Nárok na prominutí doplatku má totiž mimo jiné důchodce s příjmem nižším než 680 eur za měsíc.

Doplatek je pacientovi odpuštěn přímo v lékárně při výdeji léků. Kompenzace doplatků pacientům za léky od letošního roku, které jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou, se podle ministerstva zdravotnictví odhaduje asi na 50 milionů eur ročně.

Podle důchodců je problém v podmínkách

Důchodcům se ale nezamlouvají podmínky odpuštění doplatku a ani hranice příjmu. „Důchodce s vyšším důchodem nemá nárok na bezplatné léky, pouze na limit ve výši 30 eur za kalendářní čtvrtletí. Zákon vůbec nepočítá s tím, že senioři s vyšším důchodem mají bohužel stejné nemoci jako ti, kterých se zákon týká,“ říká V. Pokorná.

JDS argumentuje i podmínkami, které jsou při současném prominutí doplatku stanoveny zákonem. Nulové doplatky se totiž týkají léčivých přípravků s nejnižším doplatkem mezi srovnatelnými léčivými přípravky. U srovnatelných léků s vyšším doplatkem bude doplatek snížen o hodnotu doplatku nejlevnější alternativy.

„Z toho vyplývá, že pokud léky, které dosud důchodci užívali nenahradí levnější alternativou, budou je hradit jako dosud. Což při dnešní výši důchodů a vysoké inflaci bude pro množství důchodců likvidační. Důchodci se budou muset rozhodovat, zda si koupit základní potraviny nebo léky,“ upozorňuje místopředsedkyně JDS.

Zdravotní pojišťovna vrátí doplatky nad limit spoluúčasti

V praxi to funguje tak, že pokud si důchodce vybere nejlevnější lék nebo zdravotnickou pomůcku, v lékárně neplatí nic. V případě, že si vybere dražší lék, uplatní se limit spoluúčasti. Ten se vztahuje na kalendářní čtvrtletí a jeho výše se posuzuje vždy k jeho prvnímu dni. Zdravotní pojišťovna pak vrátí pacientům na jejich účet doplatky, které převyšují limit spoluúčasti po skončení kalendářního čtvrtletí.

Jinak řečeno, částku, o kterou byl limit překročen, bude zdravotní pojišťovna hradit vždy do 90 kalendářních dnů od konce příslušného kalendářního čtvrtletí. Pojištěnci o to nemusí v pojišťovně žádat ani předávat stvrzenky z registrační pokladny vydané v lékárně. Údaje potřebné k určení nároku pojišťovna eviduje ve své databázi.

„Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k této změně s cílem zvýšit dostupnost léků, zdravotnických prostředků a dietetických potravin i pro nejvíce zranitelné skupiny obyvatelstva. Pacient se o svých možnostech může poradit se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem,“ vysvětlil tiskový obor resortu zdravotnictví.

Úplné zrušení není kryto

Ministerstvo zdravotnictví ale nechystá legislativní změnu, která by důchodce osvobodila od doplatků za léky i nad rámec současných podmínek. S podobným záměrem by zřejmě nesouhlasily ani zdravotní pojišťovny. „Takové opatření není kryto rozpočtem na veřejné zdravotní pojištění,“ upozorňuje mluvčí pojišťovny Dôvera Matej Štepiansky.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny říkají, že se řídí současně platnou legislativou a požadavek důchodců nekomentovaly. Na otázku, kolik by úplné osvobození důchodců od doplatků zdravotní pojišťovny stálo, neuměla ani jedna odpovědět.

„Odhad navýšení nákladů na odpuštění doplatků na léky pro ty důchodce, kteří mají vyšší příjem než je aktuálně stanoven zákonem, by si vyžádal hlubší analýzu, ale řádově by šlo o částku v milionech eur,“ dodal M. Štepiansky.

Petici, v níž důchodci kromě úplného zrušení doplatků za léky žádají i mimořádnou valorizaci či 14. důchod, podepsalo již přibližně 160 tisíc lidí.

Miroslav Homola