Výpovědi již podalo 1 948 slovenských nemocničních lékařů z 27 nemocnic, ale jejich počet stále narůstá, protože další výpovědi přibývají. Jedná se o lékaře z klíčových oddělení nemocnic – traumatologii, interní, kardiologii, anesteziologii, intenzivní medicínu, pediatrii, gynekologii. Foto: Pixabay

Téměř dva tisíce slovenských lékařů podalo výpovědi, ohroženo je fungování nemocnic

Výpovědi podalo již 1 948 slovenských nemocničních lékařů z 27 nemocnic, ale jejich počet stále narůstá, protože další výpovědi přibývají. Peter Visolajský, předseda Lékařského odborového sdružení (LOZ), vyzval i další lékaře, aby se připojili a pomohli vytáhnout slovenské zdravotnictví z marasmu, ve kterém se nachází. „Přidali se také lékaři ze zahraničí, kteří na Slovensku pracují. Jedná se o lékaře z klíčových oddělení nemocnic jako traumatologie, interna, kardiologie, anesteziologie, intenzivní medicína, pediatrie, gynekologie. V Bratislavě bez těchto lékařů nejsou schopny fungovat velké nemocnice, jako například Univerzitní nemocnice,“ říká Peter Visolajský.

Po výpovědích lékařů je podle něj zodpovědnost již plně v rukou ministerstva zdravotnictví. Výpovědní lhůta výpovědí lékařů podaných do konce září začne běžet od 1. října. Pokud se LOZ nedohodne s vládou, po dvouměsíčním výpovědním období lékaři z nemocnic odejdou. „Už nám nestačí sliby, sliby naše pacienty nevyléčíme,“ konstatuje šéf LOZ.

LOZ je stále ochotné sednout si za jednací stůl

„Už během pandemie, kdy jsme byli u pacientů v přeplněných nemocnicích, jsme upozorňovali, že situace našich nemocnic je velmi vážná. Sám nynější premiér přiznal, že nemocnice jsou jako Potěmkinovy ​​vesnice, co se týče personálu. My v tomto pracujeme a dlouhodobě upozorňujeme, prosíme a žádáme, aby kompetentní tuto situaci řešili a my jsme se mohli věnovat pacientům a poskytnout jim takovou zdravotní péči, jakou potřebují,“ upozorňuje Peter Visolajský.

Když se podle jeho slov nic nedělo, před rokem LOZ vyzvalo veřejnost i slovenského premiéra, protože problémy slovenského zdravotnictví přesahují samotné ministerstvo zdravotnictví. Navíc ze strany ministerstva LOZ nevidělo snahu problém řešit. „Premiér se s námi setkal v srpnu loňského roku až když jsme pohrozili, že nebudeme sloužit a provádět více přesčasů, než jak nám dovoluje zákon. Od té doby proběhlo několik jednání. Předložili jsme našich osm požadavků, ale nedospěli k dohodě. Ministr zdravotnictví nám vzkázal, že počká na počet výpovědí. Nevím o žádné další zemi, kde by ministr zdravotnictví něco takového řekl. Nepřijde mi to konstruktivní, přičemž my jsme vždy připraveni sednout si za jednací stůl,“ dodává Předseda LOZ.

Ministerstvo zdravotnictví poslalo e-mail

Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR) se k problematice výpovědí lékařů staví podle svých slov zodpovědně a zajímá se o dění v nemocnicích. Nejen s tímto záměrem, ale také na základě poznání, že lékaři nemají správné informace o řešení jejich osmi požadavků, se vedení MZ SR rozhodlo navštívit největší nemocnici v Bratislavě. Ministerstvo tvrdí, že z diskuse se zdravotníky vyplynulo, že nedisponují dokumenty ministerstva o plnění požadavků LOZ. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský přitom šéfovi LOZ Petrovi Visolajskému dokument poslal ještě v úterý podvečer a jeho přijetí odborářský předák obratem potvrdil. MZ SR je rozčarováno z přístupu předsedy LOZ, který zprostředkovává lékařům neúplné nebo žádné informace a mnozí lékaři v nemocnicích jsou, jak to vyplynulo z diskusí, uváděni v omyl. Miroslav Mendel, místopředseda LOZ, tvrzení MZ SR odmítl.

Jozef Brezovský