Konferenci Ekonomika prevence, která bezprostředně předchází zasedání Rady ministrů zdravotnictví Evropské unie a také setkání národních protidrogových koordinátorů ze členských zemí Evropské unie v Praze, zahájil vydavatel Zdravotnického deníku Ivo Hartmann. Foto: Radek Čepelák

Vydavatel Zdravotnického deníku Ivo Hartmann zahájil mezinárodní panel konference Ekonomika prevence

Podpora očkování, účinné způsoby boje proti závislostem či způsob sběru, analýzy a vyhodnocování dat pro preventivní programy jsou jedněmi z tematických okruhů, kterými se zabývá právě probíhající II. ročník mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence. Akci, která bezprostředně předchází zasedání Rady ministrů zdravotnictví Evropské unie a také setkání národních protidrogových koordinátorů ze členských zemí Evropské unie v Praze, zahájil vydavatel Zdravotnického deníku Ivo Hartmann.

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal a zároveň zahájil druhý ročník Mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence. Dovolte abych přivítal vás všechny nejen v sále, ale také diváky, kteří nás sledují prostřednictvím přímého přenosu České tiskové kanceláře, Slovenskej tlačovej agentury a rakouské tiskové kanceláře APA.

Letošní ročník je výjimečný tím, že se koná v průběhu českého předsednictví v Radě Evropské unie a předchází bezprostředně zasedání Rady ministrů zdravotnictví Evropské unie a také setkání národních protidrogových koordinátorů ze členských zemí Evropské unie v Praze.

První blok konference Ekonomika prevence. Zleva Karl-Erik Lund, vedoucí výzkumník Norwegian Institute of Public Health, Marek Krajčí, poslanec Národní rady Slovenské republiky, moderátor diskuze a šéfredaktor ZD Tomáš Cikrt, Roman Kraus, senátor Parlamentu ČR, předseda výboru pro zdravotnictví, a Andrzej Mariusz Fal, prezident Polské společnosti pro veřejné zdraví.

Témata i struktura Mezinárodního panelu úzce souvisí s českými prioritami předsednictví. Budeme se zabývat tím, jak hledat nejúčinnější formy prevence, které zlepšují nákladovou efektivitu zdravotnictví a tím pomáhají dlouhodobé finanční udržitelnosti zdravotních systémů. Účinnost preventivních politik však není možné připravovat, realizovat a ověřovat bez přesných a spolehlivých dat, která nejsou založena na dojmologii, mýtech či přímo na dezinformacích. Proto se zaměříme rovněž na způsob sběru, analýzy a vyhodnocování dat pro preventivní programy, u nichž je jako u celé lékařské vědy podstatné, aby byly založeny na důkazech – tzv. evidence based přístupu. Nejen Covid a debata o jednom z nejúčinnějších a nejekonomičtějších nástrojů prevence – očkování – nám ukazují, jak důležité je držet se vědecky ověřených faktů a umět je správně prezentovat veřejnosti. Podtrhuje to potřebu komplexního a multidisciplinárního přístupu k prevenci zdravotních rizik. Ukazuje se totiž čím dál víc, že prevence by měla být rovněž úzce provázána s moderními a účinnými přístupy boje proti závislostem. Proto jsem velmi rád, že se letošního ročníku aktivně účastní také vrcholní představitelé národních protidrogových úřadů ze zemí EU.

Účinné politiky prevence ve vyspělém světě zohledňují nejen medicínské znalosti, ale také zapojení širšího spektra aktérů včetně odborníků v oblastech komunikace, vzdělávání, ekonomie, sociologie a adiktologie a také plátců zdravotní péče, představitelů vlád a parlamentů. Proto jsem rád, že na naši dnešní konferenci přijali pozvání špičkoví představitelé ze všech těchto oblastí z mnoha zemí a podělí se s námi o své poznatky a doporučení.

Posluchači prvního bloku s názvem Účinné politiky prevence a dlouhodobá finanční udržitelnost zdravotních systémů v kontextu demografických změn.

Chci poděkovat předsedovi vlády České republiky Petru Fialovi za podporu Mezinárodního panelu, kterou projevil udělením záštity konferenci. Na úvod konference bych také chtěl velice ocenit podporu místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který se osobně angažoval při přípravě konference a v odpolední části Mezinárodního panelu vystoupí společně s dalšími ministry členských zemí Evropské unie.

Rád bych rovněž poděkoval generálním partnerům Mezinárodního panelu, kterými jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, společnosti ORCZ, CCA Group, a MyCom a partnerům, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovně, za podporu dnešní konference.

Vydavatel Zdravotnického deníku Ivo Hartmann zdůraznil během úvodního slova důležitost přístupu založeného na důkazech.

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych popřál dnešní konferenci úspěšný průběh a předal slovo šéfredaktorovi Zdravotnického deníku Tomáši Cikrtovi, který nás provede prvními 3 bloky Mezinárodního panelu Ekonomika prevence.

II. ročník mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence se koná v krásných prostorách vyšehradského hotelu Corinthia s výhledem na Prahu.

Foto: Radek Čepelák

-red-