ČR je jedna z mála zemí na světě, kde je pacientům s cystickou fibrózou dostupné kompletní portofolio tzv. modulátorové léčby. Foto: Pixabay

VZP bude hradit nový lék na cystickou fibrózu dětem už od šesti let

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude hradit nový lék na cystickou fibrózu Kaftrio dětem od šesti let, dosud ho dostávají starší 12 let. Počítá s úhradou ročně pro 43 z nich, které splní i další kritéria stanovená odbornou společností, uvedla dnes VZP v tiskové zprávě. Cystická fibróza je vzácné nevyléčitelné onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí systém. V ČR žije asi 700 lidí s touto nemocí, jejich průměrný věk dožití je 25 let.

Zatím nemohou lékaři lék jednoduše předepisovat jako jiné, která pojišťovna hradí. Je třeba podat žádost podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. „Jde o nehrazené léčivo, tedy postup žádostí prostřednictvím paragrafu 16 je nevyhnutelný. Vzhledem k podepsané dohodě s odbornou společností ale bude žádostem, které splňují indikační kritéria, vyhověno,“ uvedla na dotaz ČTK mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Úhradu léku na tuto výjimku umožnilo podepsání společného stanoviska zdravotní pojišťovny a Pracovní skupiny pro cystickou fibrózu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Projeví se to například snížením počtu nutných hospitalizací, odpadnou jim opakované a časté návštěvy v ordinacích specialistů i u praktika. Děti se budou moci zapojit do školních i mimoškolních aktivit, které jim dosud byly kvůli diagnóze odpírány,“ uvedl náměstek ředitele VZP Jan Bodnár.

Podle pojišťovny má Kaftrio nejlepší účinnost léčby, zvyšuje kvalitu a prodlužuje věk dožití pacientů. K tomu, aby získali na úhradu léku nárok, musí mít jednu ze dvou specifických genových mutací a zároveň jejich dosavadní léčba nebrání dostatečně zhoršování onemocnění. Lék byl schválen Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) v roce 2020, loni v červnu pojišťovna souhlasila s úhradou starším dětem.

„Podpis dohody, která v souladu s nejnovějšími evropskými indikačními kritérii posouvá věkovou hranici už k šesti letům věku, je příslibem pro naše dětské pacienty s cystickou fibrózou na kvalitnější život i efektivnější způsob léčby,“ uvedl člen výboru pracovní skupiny a přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie Fakultní nemocnice Motol Pavel Dřevínek.

Kromě motolské nemocnice mají specializovaná centra pro léčbu cystické fibrózy fakultní nemocnice v Brně, Hradci Králové, Olomouci a Plzni. Nemoc patří mezi nejčastější dědičná onemocnění v populaci, každý rok se s mutací genu, která ji způsobuje, narodí 15 až 20 dětí. V současnosti pacienti s cystickou fibrózou musí každý den inhalovat léky na ředění hlenu, stráví tím zhruba 1,5 až tři hodiny denně.

Podobné dohody VZP již dříve uzavřela také pro léčbu spinální svalové atrofie a pro některé léčivé prostředky v onkologii a hematoonkologii. Pojišťovna se dohodne s odbornými společnostmi na tom, za jakých podmínek bude lék platit. Kritéria pak zpravidla převezmou i ostatní zdravotní pojišťovny. VZP je v ČR největší, má asi 5,9 milionu pojištěnců.

-čtk-