Jak mohou zdravotnická zařízení uspořit energie? S novými dotačními programy

První dotační výzvy z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na úspory energií a obnovitelné zdroje se spustily v polovině srpna. O programu i využití ve zdravotnictví jsme si povídali s expertkou na dotace z jedničky na trhu poradenských agentur – enovation – Jindřiškou Kapitánovou. 

Začněme tím, co zajímá všechny. Řeší dotační výzvy současnou cenu energií?

Právě v současné situaci jsou výzvy OPŽP velmi užitečné. Zaměřují se totiž na efektivní využívání energie (úspory) a také na její ekologickou výrobu (obnovitelné zdroje). Budování nových obnovitelných zdrojů energie a zároveň snížení energetické náročnosti veřejných budov a jejich provozů společně sníží náklady na energie. V dalších letech bude podpora těchto projektů pokračovat, protože jsou součástí celoevropské snahy o větší udržitelnost – Green Deal. 

Proč by se o dotace na snížení energetických úspor měly zajímat nemocnice?

Zdravotnická zařízení často trápí zastaralé technologie, nemoderní prostředí a přístroje na konci své životnosti. Kvůli tomu klesá efektivita, ale zároveň stoupají náklady na energie při provozu. Takovým prostředím jsou typicky jídelny a prádelny ve zdravotnických zařízeních. Proto se právě na ně zaměřuje podpora snižování konečné spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů, což je zároveň hlavní podmínkou získání dotace.

Co všechno tedy výzva podporuje a kolik peněz mohou zdravotnická zařízení získat?

Celou řadu technických řešení. Bavíme se například o výměně spotřebičů, rekonstrukci chlazení nebo pořízení nuceného větrání včetně rekuperace. Dotace je 50 procent z celkových nákladů na daná opatření. Výhodou je, že do projektu lze zahrnout i stavební práce, služby nebo dodávky, které souvisí se snížením energetické náročnosti jídelny nebo prádelny.

Pokud se nemocnice pro dotaci rozhodne, co potřebuje k podání žádosti a na co by si žadatelé měli dát pozor?

Nejdůležitější u nových dotací je prokazatelné snížení spotřeby energe z neobnovitelných zdrojů o 30 procent. K žádosti je proto nutné přiložit mimo jiné energetický posudek zpracovaný specialistou, které tuto úsporu prokáže. Také je důležitá obezřetnost při pořizování spotřebičů, protože například obyčejné domácí spotřebiče dotace nepodporuje. 

Mohou nemocnice využít i jiné výzvy z OPŽP?

V souvislosti s energiemi určitě musíme zmínit výzvu na obnovitelné zdroje energie. Ta podpoří výměnu zdroje vytápění, chlazení nebo ohřevu vody, které využívají fosilní paliva či elektrickou energii. Nahradí je tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie využívající obnovitelné zdroje. Například až 90 procent nákladů na fotovoltaické panely. Investice do obnovitelných zdrojů energie se přitom při dnešních cenách vrací velmi rychle (v horizontu několika let) i bez dotace.

Mohou žadatelé uplatnit dotaci i na náklady spojené s přípravou projektu?

Ano, mohou uplatnit náklady na zpracování projektové dokumentace, zpracování samotné žádosti, manažerské řízení projektu i náklady na organizaci výběrových řízení. 

Na co by si měli při podávání žádosti nemocnice dát pozor? Zvládnou to vůbec samy?

Je to první výzva podobného charakteru, takže obsahuje nové podmínky, které musí projekt splňovat. Například zmiňované prokázání 30procentní úspory. Tuto podmínku je často potřeba konzultovat s poskytovatelem dotace. Zároveň je nutné znát povinné přílohy k žádosti a důležité termíny. Podanou žádostí navíc celý proces nekončí, spíš naopak. Často pak dochází k různým zbytečným administrativním chybám. Proto se vyplácí spolupráce s poradci, kteří na celý proces dohlédnou tak, aby došlo k úspěšnému proplacení dotace.

V enovation podobné projekty připravujeme už od roku 2007 a dlouhodobě spolupracujeme s více než 20 nemocnicemi. Často se účastníme i jednání při samotné přípravě dotačních programů, takže víme, na co se poskytovatel zaměřuje při posuzování žádostí. Díky tomu naši klienti dlouhodobě dosahují úspěšnosti více než 90 procent.

Chystají se pro nemoncice i další zajímavé dotační výzvy?

Ano, v OPŽP  momentálně běží také výzva na výstavbu nových energeticky pasivních nebo plusových budov, výzva na hospodaření se srážkovou vodou (výstavba akumulačních a retenčních nádrží nebo výstavbu propustných zpevněných povrchů). Pak je tu ještě například Národní plán obnovy se svou výzvou na pořízení elektromobilů do provozu nemocnic. 

-red-