Foto: z archivu Petera Máťoše, s jeho souhlasem

Je důležité zmodernizovat nemocnice, které už stojí, říká Peter Máťoš, kandidát na předsedu Trenčínského samosprávného kraje

Trenčínský kraj má nejhůře dostupnou zdravotní péči ze všech krajů na Slovensku, tvrdí kandidát na post předsedy Trenčínského samosprávného kraje (TSK) Peter Máťoš (s podporu stran KDH, SaS, PS, OKS, Dobrá volba a umírnění, Spolu, ODS, Šance). Jak by se mělo podle něj zdravotnictví v kraji změnit, popsal v rozhovoru pro Zdravotnický deník.

Proč si myslíte, že v TSK je nejhorší zdravotní péče ze všech krajů?

Například nedokážeme provádět ani včasnou diagnostiku, vyřízení žádosti o vyšetření na magnetické rezonanci se pohybuje v týdnech až měsících. Věřím, že do dvou let zlepšíme jeho dostupnost do jednoho týdne od žádosti. Jsem přesvědčen, že současná vláda a vedení TSK nedělá dostatečná opatření, aby se tento stav zlepšil. Mým cílem je vyčlenit značné finanční prostředky z rozpočtu a napravit to. V krajském městě bychom navíc chtěli vybudovat špičkové neurologické oddělení, které pomůže obyvatelům řešit jejich vážné zdravotní problémy.

Na Slovensku je asi 300 tisíc lidí, kteří nemají svého smluvního lékaře. Jak plánujete zlepšit dostupnost lékařů pro pacienty?

Obávám se, že těch 300 tisíc pacientů je jen začátek obrovského problému, který naši zemi čeká. Průměrný věk obvodních lékařů na Slovensku je podle informací Ministerstva zdravotnictví SR z roku 2021 59 let, ještě více alarmující je ale fakt, že průměrný věk pediatra je o dva roky vyšší. Náš volební plán je zaměřen na důležité cíle, ve kterých je zdravotnictví základním pilířem. V programu máme různé motivační programy, přes které řešíme motivování mladých začínajících lékařů a zlepšení podmínek a kvality prostředí v našich nemocnicích. Rovněž máme ambici zřídit a vybudovat nová moderní diagnostická pracoviště.

Jak přilákat mladé lékaře?

Kraj je hlavním organizátorem zdejších zdravotních služeb. Naším hlavním cílem musí být dostupná zdravotní péče, bohužel však aktuálně máme nejhorší dostupnou zdravotní péči ze všech krajů na Slovenku. Tento problém je způsoben i tím, že nám lékaři odcházejí na nedalekou Moravu, kde mají mnohem lepší podmínky pro svou práci. Netřeba jim to vyčítat, každý má rodinu a také každý lékař chce získávat praxi v kvalitním prostředí. Naší ambicí je zřídit ambulance pro začínající lékaře a vytvářet prostředí pro jejich lepší odborný rozvoj. Stejně tak je třeba, aby předseda kraje pravidelně upozorňoval na fakt, o něžm jsem mluvil, tedy že lékaři, zdravotní sestry a zdravotničtí pracovníci z Pováží ve vysokých počtech denně dojíždějí do České Republiky, a my to nedokážeme zvrátit.

Připravili jste pro ně i motivační program. V čem spočívá?

Motivační program pro mladé zdravotníky jim pokryje velkou část prvotních nákladů. Také jsme se v oblasti školství rozhodli vytvořit motivační program, který bude studentům zdravotnických a odborných škol nabízet možnost získat řidičský průkaz za 50 eur (zhruba 1250 korun) namísto dnešních 800 eur (zhruba 20 000 korun). Chybí nám odborné profese na pracovním trhu, odborné školy jsou málo naplněné, a tento stav potřebujeme zvrátit. Naší vizí je i takto motivovat studenty a zvýšit zájem o odborné a zdravotnické školy.

Souhlasíte s optimalizací sítě nemocnic? Jak byste ji řešili ve vašem kraji?

Optimalizace nemůže znamenat zrušení nemocnice. Nedokážu si představit, že spádová oblast třeba pro 200 tisíc lidí by neměla pohotovost, stanici urgentního příjmu nebo diagnostické centrum, protože o životě člověka často rozhodují sekundy. V případě mého zvolení určitě nedopustím takovou optimalizaci, která by byla škodlivá pro pacienty. Můžeme si povídat o specializovaných odděleních, jako je například ortopedie, kde je vždy dobré mít jedno silné středisko a lékaře koncentrované v něm.

Plán obnovy prioritně počítá s vybudováním nemocnic v Bratislavě na Rázsochách a v Martině. Které projekty by bylo třeba podpořit ve vašem kraji?

Jako župan budu určitě bojovat, aby finance šly i do našich tří nemocnic v Bojnicích, Považské Bystrici a na Myjavě. Je nesmírně důležité kromě výstavby nových nemocnic dokázat zmodernizovat ty, které už stojí. Je nemyslitelné, že jsou oddělení, ve kterých jsou v dnešní době stará dřevěná okna. Jak se potom cítí zaměstnanci těchto zařízení? Jak se cítí pacienti? Akutně nám chybí polohovatelné postele a vybavení zdravotních zařízení. Rovněž bychom se měli zaměřit, zejména ve vyspělých regionech, na výstavbu nájemních bytů pro lékaře. To je možnost ,jak zajistit zdravotníky a zamezit jejich odlivu do zahraničí.

Měl by dostat peníze i soukromý sektor?

Soukromý sektor často ukazuje, že se dá ve zdravotnictví působit efektivně a přinášet kvalitu pro pacienty. Je množství občanů, kteří si raději připlatí u soukromníka, jelikož se v těchto zařízeních cítí komfortněji. Je třeba si ale uvědomit, že naší prioritou musí být veřejné, dostupné a bezplatné zdravotnictví, a to by měla být i priorita státu v plánu obnovy. Samozřejmě je třeba nalézt i formu podpory soukromých zařízení, která rovněž vykonávají důležitou práci a odlehčují veřejnému sektoru. Podpora při získávání kvalitních zařízení by měla být samozřejmost.

Jozef Brezovský