Nechápu, jak mohl vzniknout nápad zrušit některé nemocnice, říká kandidát na předsedu Žilinského kraje Igor Choma

Slovensko na konci října bude ve volbách vybírat starosty, primátory, lokální poslance i předsedy samosprávných krajů. O post předsedy Žilinského samosprávného kraje se uchází i bývalý primátor Žiliny a exposlanec parlamentu Igor Choma, který na župana kandiduje s podporou strany Smer – Sociálna demokracia (Smer – SD). V rozhovoru pro Zdravotnický deník kritizuje působení současné županky, vyjmenovává největší problémy zdravotnictví v kraji a nabízí svůj pohled na to, jak stav věcí zlepšit.

Už jste byl na primátorské židli v Žilině. Proč se chcete vrátit do komunální politiky?

Kandiduji, protože působení županky Jurinové vnímám jako období promarněných příležitostí. Za mého působení v Žilině jsme dostali město do dobré finanční kondice. Snížili jsme dluh města z 66 na 12 milionů eur. A to jsou ověřitelná fakta. Navíc, práce v komunální politice mě naplňuje a baví mě setkávat se s lidmi.

Jak tedy hodnotíte dosavadní práci předsedkyně Žilinského samosprávného kraje?

Žilinský kraj stagnuje a v hodnocení transparentnosti klesl z druhého na šesté místo. Nekompetentnost županky dokazují pokuty za hospodaření a nezvládnutá veřejná soutěž na dopravce. Přešlapy paní Jurinové ve smlouvě se Slovenskou autobusovou dopravou Žilina nás stojí ročně o pět milionů více oproti původním 15 milionům. Za pět let je to 25 milionů. Dovedete si představit, kolik nemocnic a škol mohlo využít tyto peníze.

Byla práce županky podle vás na krajském úřadě v době pandemie efektivní? Mohl kraj něco udělat jinak?

Období pandemie bylo krizovou situací, s jakou jsme se všichni setkali poprvé. Ještě stále nemáme k dispozici audit hospodaření z těchto dob, i když už minimální výsledky Nejvyššího kontrolního úřadu potvrzují, že župa nehospodařila s penězi tak, jak měla. Ani hodinové sazby dohodářů ve výši 70 eur na hodinu snad nemůžeme zdůvodňovat pandemií. Ptám se, za co byly ty peníze vypláceny a kam šli.

Musíme najít zdroje a lékaře motivovat

Co považujete za největší problémy zdravotnictví v rámci kraje?

Jednoznačně je to výpověď lékařů. Ve dvou župních nemocnicích podalo výpovědi po padesátce lékařů. To je prioritní problém, který je třeba okamžitě řešit. Je nutné se s lékaři dohodnout, najít zdroje na zvýšení mezd a řešit i změnu personálního managementu.

A co když někteří lékaři, kteří podali hromadnou výpověď, nakonec skutečně i odejdou z nemocnic?

Budu hledat nové. A musím být připraven na to, že podmínky bude třeba zlepšit i všem, kteří zůstali.

Jak chcete řešit situaci s nedostatkem všeobecných lékařů v některých městech a obcích?

S lékaři je třeba jednat a musíme najít zdroje jak je motivovat, aby zůstali, možná i cestou nenávratných půjček či nájemních bytů, zvýšením možností na jejich profesionální růst a podobně.

Po župních volbách se má realizovat optimalizace sítě nemocnic. Jak hodnotíte tento nástroj optimalizace a jakou roli v něm bude muset sehrát nový župan?

Pokud vyhraji, jednoznačně budu bojovat za zachování nemocnic a přehodnocení jejich významu. Jistě, je třeba řešit finanční možnosti, ale lidé nemohou zůstat bez dostupné lékařské pomoci. Nechápu, jak vůbec může vzniknout nápad zrušit nemocnici v tak velké spádové oblasti plné turistů jako v Liptovském Mikuláši.

Má kraj v současnosti dostatek kvalitních nemocnic a poliklinik?

Ano, i personálu v nich, pokud nepočítám ty lékaře, kteří chtějí odejít. Ale už teď kraj nemá dostatek praktických lékařů a pediatrů v regionu.

Jak by podle vás měla vypadat spolupráce župana se soukromými zdravotnickými zařízeními?

Na bázi vzájemného respektu k pacientovi. Pacient nemůže být rukojmím.

Stát má v plánu zřídit jednotný objednací systém pacientů k lékaři, přičemž už v rámci krajů něco podobného – ale individuálně – funguje. Není jednotný systém zbytečný?

Nepotřebujeme dvakrát platit za něco, co je zaběhnuté a co funguje.

Mají samosprávné kraje v oblasti zdravotnictví dostatek kompetencí, nebo by jich měly mít více?

Mají. Pokud by měly mít více kompetencí, potřebovaly by k tomu adekvátní financování.

Každá koruna doma se počítá

K čemu by se měly využít peníze z plánu obnovy ve zdravotnictví v Žilinském kraji?

Z mého pohledu na přípravu investičních projektů ve zdravotnictví, rekonstrukce a moderní vybavení je nezbytné. Potřebujeme otevření nových ambulancí primární péče v nedostatkových oblastech, případně zřídit mobilní ambulance. Covid ukázal také potřebu digitalizace ve zdravotnictví. A obrovským problémem je stárnutí obyvatelstva. Potřebujeme také zkvalitnit systém paliativní a ošetřovatelské péče.

Jakou vidíte budoucnost zdravotnictví v kraji?

Neumím předvídat budoucnost. Ve velké míře závisí na zdravotnické politice státu.

Proč jsou samosprávné kraje na Slovensku podle vás důležité z pohledu zdravotnictví?

Podívejte se, Žilinský kraj má ve zprávě čtyři klíčové nemocnice. Čadca, nemocnice v Trstené, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš. Právě hospodaření a správa vlastních nemocnic pod vedením župy může mnohdy dokázat, že se župa umí postarat lépe než stát.

Jak by měly kraj a stát spolupracovat při efektivních politikách veřejného zdraví?

Spolupráce musí být o diskusi a koordinaci vzájemných kroků.

Co by měl kraj udělat v rámci šetření v energetické krizi?

Šetření nemůže mít dopad na zdravotní ani ošetřovatelskou péči. Na druhé straně musíme přehodnotit používání generik a upravit systém proplácení léků na výjimku. Také je třeba zefektivnit počet diagnostických vyšetření, který je u nás o třetinu vyšší než v okolních zemích.

Na co by měl kraj čerpat eurofondy?

To je jednoduché, na všechno, na co se jen dá. Každá koruna doma se počítá.

Nezvažovali jste kandidovat jako nezávislý kandidát? Nebo je stranická struktura lepší volbou?

Kandiduji jako kandidát Směru – SD, mé mateřské strany. Nikdy jsem nebyl převlékač kabátů, loajalita je pro mě zásadní hodnota. Na rozdíl od svých konkurentů jsem nestřídal strany a nestydím se přiznat stranické tričko. Věřím, že za mě mluví zejména moje práce a výsledky.

Věnovala se strana Směr – SD zdravotnictví za dob své vlády dostatečně?

Vždy je co zlepšovat. Člověk, který nevidí chyby, nemá v komunální politice co dělat. Je nezbytné posouvat se dopředu a snažit se zlepšovat a vyhnout se chybám předchozích vlád.

Miroslav Homola