Foto: Evropská unie

Není důvod k obavám. Očkování proti covid-19 ovlivňuje menstruační cyklus minimálně

V průměru v důsledku vakcinace proti covid-19 došlo k prodloužení menstruačního cyklu o méně než 1 den, a to jen dočasně, takový je závěr nové mezinárodní studie publikované British Medical Journal, která se zaměřila na vliv očkování proti této infekci na ženský cyklus. Nová data tak přidávají další důležité dílky do skládačky znalostí o dopadech vakcinace na menstruační cyklus. Obecně totiž nejde o téma, kterému by při výzkumu byla věnována dostatečná pozornost. To se i díky ostře sledovaným vakcínám proti covid-19 mění.

I když je menstruace přirozenou součástí života většiny žen, překvapivě se nejedná o téma, které by bylo samozřejmou součástí výzkumu vakcín. A právě upozadění problematiky dopadu vakcinace na menstruační cyklus, je jedním z důvodů, proč se objevuje řada spekulací či vyloženě lživých zpráv. Ty pak posilují pochopitelné obavy, které ženy mají.

O to důležitější je nová studie publikovaná v British Medical Journal mapující celkem 250 tisíc menstruačních cyklů od téměř 20 tisíc osob z Kanady, Velké Británie, USA, několika evropských států a dalších míst světa, které byly očkovány devíti různými očkovacími látkami proti covid-19. Konkrétně studie zahrnovala 14 936 očkovaných a 4 686 neočkovaných osob ve věku 18 až 45 let, které byly sledovány po dobu nejméně čtyř cyklů. Konkrétně byla použita jejich anonymizovaná data z aplikace Natural Cycles, jenž sleduje menstruační cyklus s cílem určit dny, kdy je žena plodná a kdy nikoliv. „Očkování proti covid-19 je spojeno s malou a pravděpodobně dočasnou změnu v délce menstruačního cyklu, ale nikoliv v déle krvácení,“ konstatuje autorský tým.

Podle profesorky gynekologie a porodnictví Alison Edelman, která vedla autorský tým a působí na Oregon Health & Science University, byly tyto změny pro většinu sledovaných pouze dočasné a trvalo pouze jeden cyklus, než se vše vrátilo k normálu. Také neexistují ani žádné náznaky, že by tyto zjištěné změny měly jakýkoliv vliv na ženskou plodnost. „Nyní můžeme lidem poskytnout více informací o tom, co mohou očekávat od menstruačních cyklů. Tedy doufám, že je to celkově uklidňující,“ uvedla pro americký deník The Washington Post.

Jenže jakákoliv změna cyklu, bez ohledu na to, co je její příčinou a zda je vůbec ovlivněna podaným očkováním, může být zdrojem obav, už jen proto, že část žen vnímá svou menstruaci jako důkaz toho, že jsou fyzicky v pořádku. Navíc pro řadu žen, které v časové souvislosti po očkování proti covid-19 zažily změny ve svém cyklu, může být frustrující, že před tímto nebyly varovány předem. Stejně nebyly možné změny menstruačního cyklu součástí toho, co bylo v rámci klinických studií vakcín, ani uvedení očkovací látek na trh, sledovány.

Ke změnám dochází, ale nijak dramatickým

Již dříve lékoví regulátoři v různých zemích obdrželi různá hlášení ohledně toho, jak očkování proti covid-19 ovlivnilo menstruační cyklus. Na začátku letošního roku pak byla v žurnálu Obsterics & Gynecology publikována menší studie na toto téma zahrnující zhruba 4 tisíce sledovaných osob. Její závěr byl jednoznačný: „Nenalezli jsme na úrovni populace žádnou klinicky významnou změnu délky cyklu spojenou s očkováním proti covidu-19.“ Pokud ke změnám došlo, pak znamenaly v průměru prodloužení délky cyklu o méně než jeden den, k návratu do původního stavu došlo samo od sebe.

Nová studie je však rozsáhlejší a zahrnovala celkem devět různých očkovacích látek, ať již mRNA, vektorové nebo inaktivované. Tedy technologicky různé vakcíny. Konkrétně se jednalo o mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna, vektorové očkovací látky AstraZeneca, Covishield, Janssen/Johnson & Johnson a Sputnik, a vakcíny obsahující inaktivovaný virus Covaxin, Sinopharm, a Sinovac.

Sledované změny u cyklu, které znamenaly prodloužení délky cyklu v průměru o necelý jeden den, se následující cyklus po očkování vrátily zpět. „Uklidňují je, že pokud se menstruační cyklus prodlouží, pak je to dočasné a v dalším cyklu se vrátí do původního stavu, takže tento účinek lze považovat za něco podobného jako je otok lymfatických uzlin nebo horečka po očkování. Dočasná imunitní odpověď, kterou zažívá malé procento lidí,“ vysvětluje na svých webových stránkách Jen Gunter, americko-kanadská gynekoložka, která se snaží popularizovat témata spojená se ženským zdravím a ženskými právy.

V průměru došlo k prodloužení cyklu o 0,71 dne po podání první dávky a 0,56 dne po druhé dávce. V případě, že byly obě dávky podány v průběhu jednoho menstruačního cyklu, byl cyklus prodloužen o 3,91 dne. Z celkového počtu 19 622 sledovaných osob byly u 1 342 z nich zaznamenány změny v délce cyklu, které přesáhly 8 a více dnů. Toto nastalo u 6,2 % očkovaných a 5,0 % neočkovaných. Častěji pak k prodloužení cyklu docházelo k u mladších žen, které již dříve měly delší cyklus. Skutečnost, že se změny cyklu týkaly i neočkovaných žen, tak potvrzují skutečnost, že změny cyklu jsou něčím, k čemu v životě žen dochází přirozeně a z mnoha různých důvodů, aniž by nutně existovaly důvody k obavám. Ke změnám může dojít například vlivem stresu či banálního onemocnění či velkého fyzického vypětí.

Důvodů, proč je nyní vakcínám proti covid-19 v souvislosti se změnami menstruačního cyklu věnována větší pozornost, může být podle Jen Gunter hned několik. První vysvětlení odkazuje na to, že dnes jsou mnohem více rozšířené aplikace sledující průběh cyklu, které umožňují vidět i velmi malé změny. Současně očkovací schéma je u vakcín proti covid-19 nastavené tak, že existuje poměrně slušná šance, že budou dvě dávky podány během jednoho cyklu. Přitom většina očkovacích látek se buď podává jednorázově, jako je chřipka, kdy k přeočkování upravenou vakcínou dochází až za rok, nebo se aplikuje více dávek v rozmezí několika měsíců.

Pro medicínu se to může zdát nepodstatné, ale ženy to vidí jinak

Změny v délce cyklu, kdy je výkyv menší než osm dnů, jsou považovány za možné a „normální“. Nicméně, jak popisuje tisková zpráva amerického National Institutes of Health, které bylo jednou z institucí zapojených do nové studie, i malé a pro zdravotníky či vědce nevýznamné změny menstruačního cyklu mohou ženy vnímat zcela odlišně a můžou se pro ně stát důvod, proč budou s očkovánmí proti covid-19 váhat.

„Tato zjištění poskytují další informace pro poradenství pro ženy, které se ptají, co mohou očekávat po očkování,“ popsala Diana Bianchi, ředitelka Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. „Změny po očkování se zdají být malé, v malém rozsahu variací a dočasné,“ dodala. Sám autorský tým shrnuje závěry své práce tak, že mohou být užitečné, jak pro zdravotníky, kteří poskytují očkování, což nutně nemusí být jen lékaři, ale také pro další rozhodování o tom, jaká data sbírat při hodnocení a vývoji budoucích vakcín.

V to, že by vakcíny proti covid-19 mohly vyvolat větší zájem o studium vlivu očkování na menstruační cyklus, doufá i gynekoložka Jen Gunter: „Do budoucna je určitě potřeba více dat. Je důležité porozumět mechanismu i malých změn, protože nám to může říci více o menstruačním cyklu a samozřejmě musíme vědět, zda zde nejsou i nějaké další důsledky. Je například protilátková odpověď (myšleno ochrana) způsobená vakcínou více robustní, pokud jsou podány dvě dávky v jednom cyklu, nebo nedochází k žádné změně? Stejně tak potřebujeme kvalitní data o intenzitě krvácení a vlivu na menstruační bolesti.“

Ludmila Hamplová