V rámci výzvy mohou nové nebo již existující ambulance získat 50-60 tisíc eur (zhruba 1,25-1,5 milionu korun) v závislosti na okresu a obce. Cílem výzvy je podpořit vznik 170 všeobecných ambulancí v nedostatkových oblastech. Foto: Pixabay

Slovenské ministerstvo zdravotnictví finančně podpoří vznik 170 nových ambulancí v ohrožených regionech

Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR) spustilo cílenou podporu ambulancí všeobecného lékařství v nedostatkových oblastech Slovenska. Celkově je z Plánu obnovy a odolnosti SR vymezeno více než 10 milionů eur (zhruba 250 milionů korun). V rámci výzvy mohou nové nebo již existující ambulance získat 50 až 60 tisíc eur (zhruba 1,25 až 1,5 milionu korun) v závislosti na okresu a obce. Cílem výzvy je podpořit vznik 170 všeobecných ambulancí v nedostatkových oblastech. Podpůrné schéma je součástí probíhající reformy všeobecné ambulantní péče.

„Výzva je jen jedním krokem na dlouhé cestě, jak zastabilizovat a následně rozvíjet sektor všeobecného lékařství na Slovensku. Věřím, že i prostřednictvím výzvy jsme na dobré cestě, jak současný nevyhovující stav napravit. Na dalších krocích v rámci celkové reformy intenzivně pracujeme,“ říká Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR.

Výzva vychází z exaktních analytických podkladů

Reforma všeobecné ambulantní péče na Slovensku a rovněž samotná výzva vychází z exaktních analytických podkladů, které zmapovaly současnou situaci v sektoru všeobecného lékařství. MZ SR změnilo původní způsob, jakým se vyhodnocoval stav veřejné minimální sítě všeobecných lékařů a primárních pediatrů. Poprvé se síť definovala podle nových pravidel, a místo krajů se vytvořila mapa na základě okresů.

„Právě díky podrobným datům na úrovni okresů a obcí umíme mnohem účinněji cílit podporu právě tam, kde je situace nejkomplikovanější,“ konstatuje Vladimír Lengvarský.

Cílem je zvýšit potřebnou kapacitu veřejné minimální sítě poskytovatelů všeobecné ambulantní péče v nedostatkových okresech, a to prostřednictvím finanční kompenzace nákladů při zřizování a provozování ambulancí během prvního roku jejich fungování. Hlavním účelem finančního příspěvku je pomoci všeobecným lékařům a pediatrům finančně překlenout období tvorby kapitačního kmene.

Seznam nedostatkových oblastí MZ SR tvořilo ve spolupráci se všemi slovenskými kraji. Právě ty určily konkrétní obce a doplňující informace o prostorových možnostech ke zřízení ambulance, zvýhodněné výši nájemného a jiných nabízených výhodách konkrétní obce nebo samosprávného kraje. Seznam bude MZ SR každoročně aktualizovat. V současnosti mezi lokality s nejvíce ohroženou sítí ambulancí všeobecného lékařství patří okresy Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. Mezi regiony s nejslabší zastoupenou sítí pediatrů patří okresy Krupina, Velký Krtíš, Gelnica a Malacky.

O příspěvek na zřízení všeobecné ambulance se mohou ucházet noví lékaři. Výzva je však určena i stávajícím poskytovatelům všeobecné ambulantní péče, kteří plánují zřídit a provozovat vedle své současné ambulance další obecnou ambulanci, v níž zaměstnávají dalšího všeobecného lékaře nebo pediatra.

Úvodní foto: Pixabay

-bre-