Foto: Pixabay

Slovenským pacientům hrozí nedostupnost léků, upozorňuje Asociace pro generické a biosimilární léky

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS) upozorňuje, že slovenským pacientům hrozí akutní nedostupnost léků, která už začíná být citelná v lékárnách. Nedostupnosti by podle ní mohlo zabránit opatření slovenské vlády, kterým by se zvýšily ceny těchto přípravků, a tak zohlednily dopady inflační a energetické krize na výrobce léků.

„Chceme-li zachovat současnou dostupnost generik a biosimilárů, je třeba zavést legislativní opatření umožňující opodstatněné navýšení cen léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, zohledňující růst nejen energií, výrobních nákladů na vstupní suroviny a obalové materiály, transportní náklady ale i inflaci. Několik zemí v rámci EU již nabídlo opatření ke zmírnění dopadů krize,“ uvedla Terezie Szádocka, prezidentka GENAS, v tiskové zprávě.

Mateřské firmy již vyčerpaly možnosti úspor

GENAS tvrdí, že Slovensko není soběstačnou zemí ve výrobě léků, ale je odkázáno téměř výlučně na výrobu mimo zemi. „Mateřské firmy již vyčerpaly interní možnosti úspor a zvýšení cen generických a biosimilárních léků je nezbytností, kterou však na Slovensku nemáme možnost aplikovat. Slovenské pobočky zahraničních výrobců vyvíjejí velké úsilí pro zajištění pravidelných dodávek generických a biosimilárních léků pro naše pacienty,“ dodala Terezie Szádocka.

Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR) podle své mluvčí Petry Lánikové pravidelně monitoruje dostupnost léků, výrobci jsou ze zákona povinni hlásit přerušení dodávky konkrétního léku na Slovensko. „Zároveň ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv máme možnost sledovat na jejich webové stránce i první uvedení léků na slovenský trh, přerušení dodávání léků, obnovení dodávání léků, nebo zrušení dodávání léků na slovenský trh,“ řekla Petra Lániková pro Zdravotnický deník.

V případě dlouhodobého výpadku přípravku má MZ SR možnost vydat povolení k dovozu neregistrovaného náhradního léku, čímž se pak zajistí dostupnost léčby pro pacienty až do doby, než výrobce opět obnoví dodávky léků.

Existuje možnost požádat o zvýšení ceny

Podat žádost o navýšení ceny léků může každý držitel registrace. „MZ SR pak standardně posuzuje požadavky výrobců na zvýšení ceny léku, v rámci možnosti, které definuje zákon. Proces je definován zákonem a z pohledu regulátora je vcelku jednoduše a transparentně přístupný pro každého výrobce léků, který o to projeví zájem,“ konstatovala Petra Lániková.

Novela zákona 363/2011 umožní implementovat do praxe i nový institut zvláštní cenové regulace, který v budoucnu umožní MZ SR navýšit cenu u daného léku nad rámec standardních možností v případě, že výrobce prokáže, že existuje k tomu opodstatněný důvod. „MZ SR standardně posuzuje i v tomto období požadavky výrobců na zvýšení ceny léku. V případě jejich schválení se pak promítnou do Seznamu kategorizovaných léků, který MZ SR každý měsíc aktualizuje. Navýšení ceny, jakož i úhrady, má samozřejmě i své limity, protože MZ SR musí povinně sledovat celkové náklady na léky z veřejných zdrojů. Ministerstvo zdravotnictví je spoluodpovědné za finanční stabilitu systému. Proto je zavedena regulace i do procesu zvyšování ceny léků,“ upozornila mluvčí MZ SR.

V případě nedostupnosti nějakého generického léku, má možnost pacient požádat v lékárně o výdej náhradního léku. Stejně tak lékař může na recept předepsat pouze účinnou látku a v lékárně pak pacient dostane konkrétní lék, který je dostupný.

„MZ SR komunikuje i s odbornými společnostmi a ptá se na jejich názor ohledně potřeby dostupnosti účinných a bezpečných léků pro jejich obor tak, aby to bylo zároveň i v souladu s racionální farmakoterapií. Na základě takových doporučení pak ministerstvo umožňuje vstup léků do Seznamu kategorizovaných léků. V případě, že nějaký lék, který je potřebný, má dlouhodobý výpadek, může MZ SR na podnět hlavního odborníka vydat povolení k jeho dovozu a zajistí takto pacientům alternativní lék, jenž na Slovensku není registrován,“ uzavřela Petra Lániková.

Jozef Brezovský