Foto: VFN

XXL sanitka pro XXL pacienty. S obnovou vozového parku přináší VFN i unikátní novinky

Extrémně obézní pacienti nepředstavují problém jen z hlediska svého zdraví, ale pro zdravotnická zařízení znamenají velkou výzvu i z řady jiných hledisek. Jedním z nich je přeprava, protože pro přemisťování takového pacienta není v mnoha případech možné použít běžnou převozovou sanitku. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se proto nyní místo toho, aby si tyto služby nechala zajišťovat externě, rozhodla pořídit vlastní XXL sanitku, která je na velmi obézní pacienty přizpůsobena. Zároveň VFN nakoupila pět převozových sanitek, aby nastartovala obnovu svého vozového parku. Díky tomu nejenže uspoří na nákladných opravách, ale také na pohonných hmotách a servisu.

XXL sanitka ve vlastnictví nemocnice je v Česku unikát. „Jsme jediná fakultní nemocnice v ČR, která má takovouto specifikaci klasických ambulantních převozových sanitek v režimu doprava raněných, nemocných a rodiček. Jde o transportér v nejnovější verzi s maximální výbavou, jaká šla, a automatickou převodovkou,“ přibližuje technicko-provozní náměstek VFN Jiří Pala.

Podle něj je nyní transport extrémně obézních pacientů, kteří mají kolem dvou nebo tří set kilo, pro nemocnici velmi náročný. Záchranka nebo hasiči sice pacienta přivezou, když ho ale vyloží, je už na nemocnici, aby se o něj postarala. A protože VFN má rozlehlý areál v mnoha budovách, jde mnohdy o velmi náročný úkol.

Druhá věc pak je doprava na delší trasu do jiného zdravotnického zařízení nebo domů, na což doposud musela VFN využívat další subjekty. Takováto náročná služba je adekvátně hrazena zdravotními pojišťovnami, takže si nemocnice spočítala, že při plném využití XXL sanitky se jí šestimilionová investice, kterou zaplatila z vlastní kapsy, vrátí za tři roky. Vozem přitom bude možné provádět i jiné náročné převozy, jako byly například ty v době vrcholící pandemie, kdy bylo třeba přepravovat covidové pacienty v rámci celé republiky. Zároveň nemocnice nebude závislá na nikom zvenčí a nebudou jí tak vznikat časové prodlevy.

XXL sanitka může vozit i těžkotonážní pacienty. Foto: VFN

XXL sanitka bude využitelná v celé škále potřeb nemocnice, od převozů obézních pacientů přes sekundární po zajišťovací převozy. Sanitka je vybavena speciálními elektro-hydraulickými nosítky pro snadnější manipulaci s obézním pacientem, schodolezem a dalšími zařízeními, kterými pro převoz těžkotonážních lidí disponuje záchranná služba. Vedle záchranek má takovouto sanitku například dopravní služba Meditrans, co se ale týče fakutlních nemocnic, je vůz unikátní – podobný má v Praze jen Ústřední vojenská nemocnice, zde je ale součástí mobilní jednotky. Ve VFN přitom pořízení XXL sanitky souvisí s přípravou bariatrického centra, které bude v ČR jedinečné.

A protože se nemocnice bude s pojišťovnami snažit nasmlouvat i repatriace v rámci republiky či Evropy, ráda by do budoucna pořídila nové XXL sanitce sestřičku. Jedna by tak byla pro potřeby nemocnice, zatímco druhá by mohla zajišťovat služby i pro jiné subjekty.

Pořídit nová auta je levnější než opravovat stará

Všeobecná fakultní nemocnice by vedle novinky v podobě XXL sanitek ráda během několika let obnovila a modernizovala vekou část svého vozového parku, který je již zastaralý. VFN v tuto chvíli disponuje deseti sanitními vozidly, které v roce 2021 uskutečnily 25 301 převozů pacientů (celkový počet převozů včetně těch provedených externími dopravci byl 32 416).

„Máme obrovský problém s auty, jak s hospodářskými, tak hlavně sanitními,“ konstatuje Jiří Pala. „Počet vozů se snižuje, protože dosluhují a jejich oprava už není ekonomicky udržitelná,“ doplňuje náměstkyně pro lidské zdroje Ivana Smetáková. Pro představu: oprava staré sanitky, která nemá hodnotu ani padesát tisíc, přijde bez problémů i na 180 tisíc. „Bohužel jsme se teď nechovali jako správní hospodáři, ale situace to jinak neumožňovala,“ dodává Pala.

VFN chtěla začít obnovovat vozový park už dříve, nicméně to znemožnily okolnosti. Původní plán byl pořizovat pět vozidel ročně, došlo ale ke skluzu. Dodavatelské řetězce se totiž zpřetrhaly, takže z dodání auta se stal problém. „Vysoutěžili jsme pět vozidel, ale kvůli covidu, válce a nedostatkům v zásobovacích řetězcích máme zatím tři. Všechny jsou vybaveny automatickou převodovkou, k čemuž jsme přistoupili kvůli popojíždění po centru Prahy. Mají také manuální vypalování DPF filtru z důvodu častého provozu vozidel na krátkých tratích. Ušetříme tak servisní náklady,“ vysvětluje vedoucí Odboru dopravních služeb VFN Ladislav Zach s tím, že pořizovací cena jedné vybavené sanitky byla 1,4 milionu.

Technicko-provozní náměstek VFN Jiří Pala (vlevo) a vedoucí Odboru dopravních služeb VFN Ladislav Zach u nových vozidel VFN. Vlevo převozová sanitka, uprostřed XXL sanitka, vpravo elektrická dodávka. Foto: VFN

Obnova sanitek by měla pokračovat i v dalších letech tak, aby byla nahrazena všechna stará vozidla. Zároveň by měla být nastartována pravidelná obměna, díky čemuž se nemocnice vyhne horentním částkám na opravy a servis.

„Když jsem před dvěma lety nastoupil, dosahovaly roční náklady na opravy aut osmi milionů korun. Dnes jsme se dostali na polovinu jen díky tomu, že jsme začali vozový park obnovovat. Můj plán je to do pěti let dostat maximálně na jeden milion korun, aniž by se jakkoliv omezil provoz,“ poukazuje Jiří Pala. Nová auta přitom mají servisní kontrakt na podvozek i nástavbu, takže opravy jdou obvykle za dealerem. Po zhruba pěti letech, kdy auto najede 200 či 300 tisíc kilometrů, by pak podle ekonomických propočtů měla probíhat obměna.

Vedle sanitek a nákladních vozů provozuje VFN i osobní automobily na převoz drobnějších materiálů, jako jsou počítače. K tomu začala využívat elektromobily, kterých by ještě do budoucna chtěla osm přikoupit. „Jsme první nemocnice v republice, která má dodávková elektroauta. Ty jsme pořídili minulý rok převážně na popojíždění po areálu, převoz materiálu, zásobování a tak podobně. Proto tu máme čtyři nabíjecí stanice, které jsou zároveň benefitem pro zaměstnance s elektromobilem – mohou ho zdarma nabíjet v práci,“ popisuje Jiří Pala.

U těchto nových aut se zároveň kromě úspor na servisu daří šetřit i na pohonných hmotách, kde jsou náklady na polovině. A to ani nemluvíme o tom, že odpadají exhalace, které zejména v centru Prahy nejsou to pravé ořechové.

XXL sanitka bude k vidění na Job days

Samotnou obnovu vozového parku doprovází i modernizace v dalších ohledech. Před rokem například proběhlo výběrové řízení na software pro řízení sanitní dopravy, takže ze situace papír – tužka – telefon se chce VFN dostat k tomu, že procesy v rámci celé nemocnice poběží elektronicky. Modernizace a rozšiřování vozového parku je zároveň výzvou pro zájemce o zaměstnání v tomto oboru.

„Těm, kdo by chtěli pracovat jako řidiči sanitek, můžeme nabídnout moderní pracovní prostředí a příjemný kolektiv,“ říká Jiří Pala. „Teď jsme pro řidiče rekonstruovali nové zázemí a pokračujeme s rekonstrukcemi dále,“ doplňuje Ladislav Zach s tím, že nemocnice momentálně hledá dva řidiče sanitek. Ti by měli pracovat ve 12 hodinových směnách s nepravidelně rozvrženou pracovní dobou (každá sanitka funguje nepřetržitě 24 hodin denně).

„Řidiči jistě ocení, že mohou hospodařit se svým volným časem, protože dopředu vědí, jestli budou mít „krátký či dlouhý“ týden. Mohou si tak snadno naplánovat své osobní věci,“ poukazuje Ivana Smetáková.

Pro práci řidiče sanitky je přitom potřeba kurz „Řidič zdravotnické dopravní služby“. Ten obvykle trvá kolem 180 hodin a skládá se z teorie, teorie plus praktické výuky a odborné stáže ve zdravotnickém zařízení. Kurz je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou. Výstupním dokladem je osvědčení, které potvrzuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných s celostátní platností, v současnosti i s platností v rámci EU. Ti, kdo ho nemají, ale o práci by měli zájem, mohou kurz absolvovat i přímo v rámci VFN.

Na dopravě ve VFN scházejí také všeobecní sanitáři, kteří tvoří spolu s řidičem posádku sanity. Vedle toho se na hospodářské dopravě rozšiřuje převoz infekčního materiálu, který se z VFN bude vozit do FN Motol k likvidaci, kvůli čemuž již nemocnice některé řidiče přeškolila. Nyní tak potřebuje doplnit řidiče s řidičským oprávněním skupiny C a profesním průkazem na hospodářskou dopravu.

VFN má přitom vedle možnosti dobíjení elektromobilů zdarma a řady dalších benefitů (více zde) ještě jedno lákadlo. „Technický úsek přišel s nabídkou, že vytvoří prostor na to, aby si zaměstnanci mohli nechat v pracovní době umýt a vyčistit auto za bezkonkurenční cenu. O tuto letošní novinku je obrovský zájem,“ poukazuje Ivana Smetáková.

Všichni, kdo by se chtěli blíže seznámit s možnostmi práce ve VFN, budou mít jedinečnou možnost na veletrhu Job Days, který se uskuteční v pražských Letňanech 12. a 13. října. Zde si také všichni zájemci mohou prohlédnout XXL sanitku na vlastní oči a dokonce si i vyzkoušet zdarma výše zmíněný benefit v podobě umytí auta.

Michaela Koubová