Foto: Needpix

Cesta pacienta s karcinomem plic za včasnou diagnózou a léčbou – sledujte přímý přenos z kulatého stolu ZD, dnes od 15,00 hod

Jak rychle a efektivně se pacient s karcinomem plic dostane na to správné místo v českém zdravotnictví, kde mu bude poskytnuta včasná a správná diagnostika i léčba? Jakou roli v tom hrají odborné společnosti, pacientské organizace a zdravotní pojišťovny? Jak by měla vypadat organizace péče a fungovat multidisciplinární týmy? Na tyto a řadu dalších otázek odpoví diskuse expertů u Kulatého stolu Zdravotnického deníku, která začíná dnes od 15,00. Můžete ji sledovat zde:

Okruhy diskuse:

  • Principy a vize Národního onkologického plánu (NOP), stav jeho realizace v praxi
  • Odraz NOP v diagnostice a léčbě karcinomu plic
  • Praktické otázky organizace péče o pacienty s karcinomem plic včetně bronchoskopických vyšetření, přínosy a výzvy multidisciplinárních týmů
  • Pohled pacientů na cestu za správnou diagnózou a léčbou
  • Pohled VZP na organizaci a úhrady onkologické péče se zaměřením na rakovinu plic

Pozvání přijali:

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. , předsedkyně Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., předseda bronchologické sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a přednosta I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., člen Výboru České chirurgické společnosti a přednosta III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedoucí pneumoonkologického centra FN Motol

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Mgr. Šárka Slavíková, předsedkyně  pacientské organizace Amelie

Moderátor: Mgr. Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku

-red-