Zdeněk Kabátek. Foto: Radek Čepelák

Do jednoho až dvou let bychom měli dohnat skluz v plánovaných výkonech, říká šéf VZP

Během pandemických let docházelo k odkládání elektivní péče a zároveň ustoupila do pozadí prevence. Obojí je nyní snaha dohánět, což se někde daří lépe, někde hůře. Vybrané plánované výkony už v letošním roce plátci podpořili tím, že u nich zrušili veškeré regulace, a podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka by měl být dluh dohnán během jednoho až dvou let. Co se pak týče prevence, povedlo se vrátit na předcovidovou úroveň u mamografického screeningu a screeningu rakoviny děložního čípku, rest máme ale stále u rakoviny tlustého střeva a konečníku. Více podpořit prevenci přitom v nadcházejícím období plánuje jak ministerstvo zdravotnictví, tak VZP. Zaznělo to v dnešním pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

V roce 2020 a 2021 byla kvůli pandemické situaci odkládána plánovaná péče, jako jsou endoprotézy. U některých zákroků už se přitom dařilo narovnávat situaci i v loňském roce, v letošním se pak obecně dostáváme i nad úroveň roku 2019.

„U velkých totálních endoprotéz už jsme se vrátili na výkonnost před covidem, dokonce jsme výše. Co se týče výměny kolenních kloubů, měli bychom ke konci roku mít pětiprocentní nárůst oproti roku 2019,“ říká Zdeněk Kabátek.

Už v letošním roce přitom pojišťovna po dohodě s ministerstvem nabídla poskytovatelům úhradové jednotky, které reflektují potřebu navýšení výkonnosti u některých skupin výkonů v paušální úhradě. U vybraných výkonů, jako jsou artroskopické rekonstrukce, tak byly zcela odstraněny regulace. „Myslím si proto, že v nejbližším roce až dvou se dluh podaří odstranit,“ dodává Kabátek.

Prezident České lékařské komory ovšem tak optimistický není s odkazem na limitaci personálních kapacit. Ministerstvo zdravotnictví si na druhou stranu slibuje, že podpořit některé tyto výkony by mohlo i posílení jednodenní péče v rámci úhradové vyhlášky pro příští rok.

Na kvalitu a dostupnost pošle příští rok VZP 1,5 miliardy navíc

Horší je to se screeningovými programy, byť i u mamografického screeningu a screeningu rakoviny děložního čípku už se také dostáváme na předcovidová čísla. „Kde máme problém, je karcinom tlustého střeva a konečníku, kde se musíme snažit, abychom ve spolupráci s lékaři dosáhli návratu na původní čísla, případně je i navýšili,“ načrtává Kabátek.

To je velkou metou i pro ministerstvo zdravotnictví. „Chceme se soustředit na preventivní prohlídky a maximálně posílit screeningové programy včetně jejich financování a toho, abychom do nich vtáhli co nejvíce lidí,“ poukazuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Dobrou zprávou je, že náklady, které dá letos VZP za covid, nedosáhnou ani výše deseti miliard, se kterými počítal zdravotně pojistný plán. „Jsem přesvědčen, a zatím tomu napovídají všechna čísla, že na konci roku budeme náklad spojený s onemocněním covid kalkulovat na necelé čtyři miliardy korun oproti zdravotně pojistnému plánu. Ušetříme významně zejména díky ušetřením nákladů spojených s testováním. Zůstává tam ale jeden velký otazník, a to jsou kompenzace. Z mého úhlu pohledu letošní rok není třeba kompenzovat, protože nedochází na straně poskytovatelů k zásadním problémům, co se týče produkce,“ domnívá se Kabátek.

Celkově přitom největší česká zdravotní pojišťovna bude mít na konci roku lepší výsledek hospodaření, než se původně myslelo. Podle plánu se očekával záporný výsledek ve výši minus necelých šest miliard, teď to ale vypadá, že to bude jen zhruba minus jedna miliarda korun. Na základním fondu VZP by tak v závěru roku mělo být 11 miliard a na všech fondech VZP dohromady pak 30 miliard korun. Díky tomu bude mít VZP lepší výchozí základnu pro rok 2023, kdy zároveň plánuje hradit nad rámec úhradové vyhlášky.

„Úhradová vyhláška velmi podporuje preventivní péči a screeningy, ale my chceme utratit další 1,5 miliardy v rámci programu VZP Plus – dostupnost, kde je jedním ze zásadních bonifikačních parametrů prevence. Chceme podporovat i naše klienty, takže jsou příspěvky z fondu prevence vázány na absolvování preventivních a screeningových programů,“ dodává Zdeněk Kabátek s příslibem, že v příštím roce rozhodně nehodlá dopustit zhoršení kvality a dostupnosti zdravotních služeb.

-mk-