Foto: Max Pixel

S CHOPN se v Česku léčí čtvrt milionu lidí, půl milionu o své chorobě ještě neví. VoZP připomíná důležitost prevence

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje celosvětově jedno z nejčastějších plicních onemocnění a počet diagnostikovaných pacientů stále stoupá. V České republice je s ní léčeno přibližně čtvrt milionu obyvatel, dalšího téměř půl milionu osob o svém onemocnění zatím neví. Vojenská zdravotní pojišťovna zdůrazňuje důležitost prevence u příležitosti Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci, který připadá na 20. listopadu.

Nemoc propuká často desítky let před tím, než ji člověk plně pocítí, do té doby je prakticky neviditelná. „CHOPN je tedy chronické onemocnění, které spočívá v zúžení dýchacích cest (obstrukci) prostřednictvím trvalého zánětu. Mezi nejčastější symptomy patří stálý kašel, pískání na hrudi nebo dušnost. Ty se postupem času zhoršují a pacienti si jich mnohdy všimnou až příliš pozdě. Proto se v případě, že na sobě pozorujete některý z příznaků, ihned poraďte s praktickým lékařem,“ říká MUDr. Kristina Slavíková, revizní lékařka Vojenské zdravotní pojišťovny.

Nejdůležitější úlohou plic je přijímání kyslíku a odvádění oxidu uhličitého. Tato výměna probíhá v plicních sklípcích. U CHOPN je funkce plic v důsledku výše uvedených změn tak omezená, že dochází k typickým příznakům, jako je častější kašel a dýchací potíže. Kašel se objevuje především ráno a v průběhu času je stále nepříjemnější. Dýchací potíže pak nemocný pozoruje nejprve při tělesné námaze a později i v klidovém stavu.

Pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí výrazně ohrožuje podzimní sezóna s různými respiračními onemocněními, potenciální riziko však představuje i stoupající automobilová doprava nebo smog ve velkých městech. Všechny tyto faktory se tak výrazně podílejí na opakovaných zápalech plic, astmatickém kašli, tvorbě chronické bronchitidy a vedou k závažnějším komplikacím či hospitalizaci.

„Průběh onemocnění a tím i zvýšení kvality svého života může ovlivnit sám pacient, pokud přestane kouřit a cigaretovému kouři se bude zcela vyhýbat, omezí riziko virových či bakteriálních infekcí, bude se pravidelně očkovat proti chřipce, všímat si příznaků nemoci a dbát na pohyb na čerstvém vzduchu,“doporučuje doktorka Slavíková.

Chronické obstrukční plicní nemoci se přezdívá kuřácké astma, základem prevence proto je odpustit si tento zlozvyk.Pacientům, kteří chtějí přestat s kouřením, Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu PREVENCE roční příspěvek až 400 Kč na odvykací léčbu. Konkrétní podmínky čerpání benefitu naleznete na webových stránkách www.vozp.cz.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů po celé ČR.

-TZ VoZP-