Foto: Public Domain Pictures

Senát zřejmě schválí změny v lékařské posudkové službě

Posudkovým lékařům zřejmě budou pomáhat s přípravou podkladů nebo návrhů posudků vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci – nelékaři. Předpokládá to vládní novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kterou dnes Senátu doporučily schválit jeho ústavně-právní výbor a výbor pro zdravotnictví, a to ve znění, které obdržel od Poslanecké sněmovny. Horní parlamentní komora by měla o předloze rozhodnout do konce týdne.

Novela reaguje na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů. Lékařská posudková služba hodnotí zdravotní stav lidí kvůli přidělení a výši invalidních důchodů nebo příspěvků na péči. Předloha nyní zamíří do pléna Senátu, jehož jednání začíná zítra.

„Tým odborný nelékařský zdravotnický pracovník a lékař zvládne podstatně větší objem práce a rychleji než samotný lékař,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě. Odhadují, že ve správě sociálního zabezpečení by mohlo pracovat 160 těchto nelékařů.

Lékařská posudková služba dlouhodobě sklízí kritiku. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je cílem nynějších změn posílení a zrychlení činnosti lékařské posudkové služby.

Zájemci o práci v posudkové službě z řad zdravotníků – nelékařů by museli absolvovat podle novely certifikovaný kurz. Na přípravě posudků by se mohli podílet jen v rozsahu své kvalifikace. Kvalitu posudků by mělo zajistit to, že každý z nich by musel posudkový lékař schválit a podepsat. V odvolacích řízeních by posudky zpracovávali výhradně lékaři.

Novela o organizaci a provádění sociálních zabezpečení přináší i další změny. Patří k nim zavedení elektronické komunikace mezi lékařskou posudkovou službou a poskytovateli zdravotních služeb a zakotvení práva sociální správy žádat po poskytovatelích zdravotních služeb doplnění podkladů o zdravotním stavu posuzovaných lidí. Účelnější by měla být podle předkladatelů také kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti.

-sed-, -čtk-