Foto: Svět zdraví

Slovensko vyváží krevní plazmu do zahraničí, v zemi chybí její zpracovatel

Nemocnice Dunajská Streda jako třetí v síti nemocnic Svět zdraví rozšiřuje odběry krve o odběry krevní plazmy, čímž se chce aktivně podílet na zvýšení objemu plazmy na výrobu léků z ní. Od začátku roku 2022 je díky legislativní změně možné ze Slovenska vyvážet krevní plazmu více zahraničním zpracovatelům, protože na Slovensku takový zpracovatel plazmy není. Díky tomu se plazma dostane k více mezinárodním zpracovatelům, čímž se zároveň pro slovenské pacienty zvýší dostupnost léků z krevní plazmy.

Pravidelné dodávky plazmy a celkové zvýšení objemu vyvezené plazmy pro výrobce zvyšují dostupnost a možnosti zajištění dostatečného množství potřebných léků pro pacienty, kteří jsou na ně odkázáni. „Pevně věříme, že svým podílem vyvezené plazmy, nyní už i z nemocnice v Dunajské Stredě, přispějeme ke zvýšení výroby těchto léků,“ uvádí Radoslav Čuha, generální ředitel sítě ProCare a Svět zdraví v tiskové zprávě.

Pacient s imunodeficiencí potřebuje až stovky dárců

Krevní plazma je totiž pro moderní medicínu nepostradatelnou látkou. Léky z ní se využívají například k léčbě imunitních, akutních, onkologických, neurologických či infekčních onemocnění. Na Slovensku žije přibližně tři tisíce pacientů, kteří jsou na léky z krevní plazmy odkázáni. Jediný pacient s imunodeficiencí pro svou léčbu potřebuje 130 dárců, někteří pacienti s nejvážnějšími neurologickými onemocněními i několikanásobně více.

Do letošního roku neexistovalo na Slovensku žádné dárcovské centrum, které by plazmu odebíralo aferetickým odběrem (plazmaferézou). Plazma se dosud získávala pouze z klasických odběrů krve, což ve srovnání s plazmaferézou znamenalo získání nižšího množství plazmy, a to nezaručovalo její dostatečný objem pro účel zpracování na výrobu léků. „Krevní plazmu jsme dosud získávali jen odběry celé krve. Právě proto jsme z ní uměli získat jen přibližně 260 mililitrů plazmy. Plazmaferézou dokážeme získat podstatně větší množství, a to 650 mililitrů plazmy z jednoho odběru. Odběr trvá přibližně 45 minut a probíhá v jednorázovém, sterilním a uzavřeném systému,“ uvedl Ladislav Fekete, primář hematologicko-transfuziologického oddělení Nemocnice Svět zdraví Dunajská Streda.

Dárcovská centra s plazmaferézami vyžadují kromě kvalitních separátorů plazmy a jiného technického vybavení i zvládnutí složitých procesů vyplývajících z mezinárodních standardů pro zařazení dárcovského centra do PMF (Plasma Master File), což přináší možnost dodávání této život zachraňující tekutiny výrobcům léků z plazmy.

Jozef Brezovský

Foto: Svět zdraví