Docent Josef Malý. Foto: Vladimír Šigut

Univerzita Karlova ocenila učitelství klinického farmaceuta Josefa Malého

Za rozvoj katedry a za organizaci mezinárodního semináře dnes Univerzita Karlova (UK) udělila dvěma svým pedagogům Ceny Arnošta z Pardubic. Cenu pro nejlepšího učitele získal klinický farmaceut Josef Malý a za skvělý počin ve vzdělávání také teolog Filip Čapek. Předávání cen se konalo tradičně u příležitosti oslav svátku 17. listopadu. Rektorka UK Milena Králíčková ve svém proslovu připomněla také odvahu studentek a studentů v roce 1989 a zdůraznila schopnost mladých lidí měnit budoucnost tehdy i dnes.

U vedoucího Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové Malého univerzita vyzdvihla to, jak rozvíjí původní předměty katedry a zakládá nové podle moderních trendů ve farmacii. Zároveň rektorka s devítičlennou poradní komisí ocenily, že Malý ve výuce využívá své výzkumné zkušenosti i zkušenosti ze své klinické praxe.

Čapek, který působí na Evangelické teologické fakultě UK, získal ocenění za organizování mezinárodního semináře o dějinách starověkého Jeruzaléma v interdisciplinárním pohledu odborníků na archeologii, historiografii a biblická studia. Celosemestrální kurz se konal na podzim a v zimě roku 2021 a měl podobu videokonference. Zúčastnit se ho tak mohlo deset profesorů a asi 60 studentů z pražské univerzity a vysokých škol v izraelském Tel Avivu, německém Heidelbergu a Tübingenu a švýcarském Curychu.

Podle rektorky největší a nejstarší české univerzity mohou vysokoškolští studenti nyní stejně jako před lety měnit budoucnost společnosti. „Při všech starostech, které na nás doléhají, máme stále naději v dobré řešení. Vzrůstá touha mladých lidí chránit životní prostředí a mít svět bez válek a konfliktů. Mou nadějí jsou jejich morální kvality a také vzdělání, jehož prostřednictvím můžeme přispět k žádoucím změnám,“ uvedla Králíčková v prostorách Karolina.

-čtk-