Foto: Flickr/Marco Verch

VZP letos nebude u ambulantních specialistů uplatňovat lékové regulace. Svazové pojišťovny zůstávají opatrné

Největší česká zdravotní pojišťovna nepřistoupí k lékovým regulacím u ambulantních specialistů. Na sjezdu Sdružení ambulantních specialistů, který se konal v pátek v Průhonicích, to slíbil ředitel odboru úhrad zdravotních služeb VZP Jiří Mrázek. U antikoagulancií NOAK, kde došlo k rozvolnění preskripce a stal se z nich lék první volby, regulace neplánuje ani Svaz zdravotních pojišťoven. Ten ovšem paušální slib toho, že lékové regulace nebude uplatňovat vůbec, dát odmítl.

Regulační mantinely na léky či zdravotnické prostředky jsou pro letošek stanoveny na úrovni 110 procent. Ambulantní specialisté, kterým beztak letos raketově rostou náklady, se proto samozřejmě ptají, jak se k tomuto opatření plátci postaví. Zejména se to týká některých léků, kde mají lékaři velmi omezenou možnost ovlivnit nárůst nákladů. Jde například o situaci, kdy dojde k výraznému uvolnění indikací nebo zmizela levnější alternativa.

„Za VZP mám dobrou zprávu, protože vývoj nákladů na receptové léky se vyvíjí velice dobře. Je to majoritně zásluhou naší aktivity vzhledem k firmám a otevírání cenových jednání na SÚKL, kde generujeme úspory v řádu jednotek miliard. S pravděpodobností blížící se sta procentům tak VZP za rok 2022 regulace na léky pro ambulantní specialisty neuplatní,“ slibuje Jiří Mrázek. Ten také podtrhává, že navzdory tomu, že VZP od roku 2020 hospodaří deficitně, může i pro příští rok garantovat, že nebude docházet ke zpožďování plateb.

Jiří Mrázek také upozorňuje na novou podobu programu VZP Plus. U některých chronických onemocnění se totiž v jejím rámci předem vylučují regulace. „Pokud tedy jde o diabetiky, hypertoniky a podobně, tento problém tu není,“ dodává Mrázek. Na tomto místě předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko poukazuje, že žádná jiná zdravotní pojišťovna bohužel zatím tento přístup nepřijala za svůj.

Protože ovšem z celkového budgetu na receptové léky ve výši 23 miliard tvoří celé dvě miliardy NOAKy, tedy přímá perorální antikoagulancia, která se stala lékem první volby, a došlo tak ke změkčení kritérií (pro srovnání, warfarin přišel na 70 či 80 milionů), musela VZP hledat úspory. Nakonec se na tyto přípravky podařilo vyjednat 30 procentní slevu, pro udržitelný rozvoj však bylo třeba hledat rezervy i jinde. To se podařilo například u statinů nebo některých přípravků pro diabetiky, jako jsou gliptiny. Díky těmto úsporám se pojišťovně podařilo vypořádat se s výše naznačeným problémem, kdy by se lékaři z ekonomických důvodů dostávali do rozporu s odbornými doporučeními.

SZP nepůjde v úhradách nad rámec vyhlášky

S tím, že není možno regulovat přípravky, které jsou lékem první volby nebo nemají jinou alternativu, přitom souhlasí i Svaz zdravotních pojišťoven. Ten ovšem zůstává opatrný ve slibech ohledně uplatňování lékových regulací.

„Já bohužel na rozdíl od VZP stoprocentní jistotu dát ještě nemohu. S velkou pravděpodobností se ale podle čísel, která máme k dispozici, zdá, že ani svazové zdravotní pojišťovny k lékovým regulacím nebudou muset přistupovat. Že bych vám ale tady teď za svazové pojišťovny podepsala, že k regulacím v rámci vyúčtování roku 2022 stoprocentně nepřistoupíme, tak to nemohu,“ podotýká ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Zdeňka Salcman Kučerová, která ovšem připomíná, že v loňském roce žádná z pojišťoven nakonec k regulacím nepřistoupila.

Svazové pojišťovny ale zřejmě budou v příštím roce v horší situaci, než je VZP. Do konce letoška sice garantují stabilitu, předpokládají však, že v roce 2023 dojde k dočerpání finančních rezerv. Výsledkem bude, že poskytovatelé nemohou počítat s tím, že by pojišťovny hradily cokoliv nad rámec úhradové vyhlášky.

Zdeňka Salcman Kučerová tak zároveň apeluje i na samotné lékaře, aby předepisovali léky zodpovědně. „Chtěla bych poprosit, abyste se i vy stavěli k racionální preskripci s vážností. Všichni víme, že máme v oblasti racionalizace lékové politiky a přístupu k předepisování léků rezervy. Žádná pojišťovna přitom nebude regulovat lékaře, pokud bude nezpochybnitelné, že preskripce byla odůvodněná a odpovídala potřebám vyplývajícím z popsaného zdravotního stavu,“ dodává Zdeňka Salcman Kučerová.

Michaela Koubová