Foto: Pixabay / koláž ZD

VZP přidá lékařům ke smlouvě za novou ordinaci v preferovaných lokalitách stovky tisíc korun. Nové bonusy chystá i pro stávající poskytovatele

Jednorázové bonusy v řádu stovek tisíc korun nabídne Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) od ledna 2023 praktickým lékařům pro dospělé, pediatrům a také stomatologům v lokalitách se zhoršenou dostupností primární zdravotní péče. Nový poskytovatel bude muset zaregistrovat dohodnutý počet pojištěnců VZP do své péče a zároveň dodržet požadovaný rozsah a rozložení ordinační doby. Bonifikaci pojišťovna garantuje po dobu dvou let. VZP chce zároveň v těchto lokalitách lépe ohodnotit současné poskytovatele, informovala dnes v tiskové zprávě.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) dlouhodobě vyhodnocuje dostupnost hrazených služeb s cílem identifikovat lokality se zhoršenou dostupností primární zdravotní péče (typicky se jedná o regiony např. o severozápadních Čech či Moravskoslezského kraje). Nově bude VZP v takových oblastech motivovat poskytovatele k otevření nové ordinace lékaře finančním bonusem.

„Jedná se zejména o lokality, kde VZP například i opakovaně iniciovala výběrová řízení na nové poskytovatele zdravotní péče a zájem ze strany lékařů byl mizivý, resp. nulový. Věříme, že významná finanční pobídka může přilákat do těchto oblastí nové lékaře, kteří zajistí péči o naše klienty,“ vysvětluje Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

V rámci nově nastavených parametrů motivačního programu VZP PLUS nabídne VZP od ledna bonus i za nově registrované pojištěnce VZP a za rozšíření ordinačních hodin také stávajícím poskytovatelům zdravotní péče. I zde zohlední míru dostupnosti zdravotní péče v dané oblasti. VZP ve svém rozpočtu pro rok 2023 vyčlenila na Program VZP PLUS téměř 1,3 mld. Kč, oproti letošnímu roku se jedná o navýšení zhruba o 18 procent.

Je to problém všech pojišťoven

Jednorázové bonusy nabídne VZP od ledna 2023 praktickým lékařům pro dospělé, pediatrům a také stomatologům. Celková částka 800 tisíc korun (v případě praktiků a pediatrů) bude vždy násobena podílem počtu pojištěnců VZP v daném okrese (např. v okrese Jihlava, kde má VZP podíl 80 procent by se jednalo o 800 tis. Kč x 0,80 = 640 tisíc korun). V případě stomatologů půjde o 500 tisíc, resp. opět částku adekvátní podílu na trhu.

„Zavedením takového koeficientu odvozeného od počtu našich pojištěnců v dané oblasti upozorňujeme na fakt, že se nejedná pouze o problém VZP, ale i dalších pojišťoven na trhu,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Nový poskytovatel bude muset postupně zaregistrovat dohodnutý počet pojištěnců VZP do své péče a zároveň dodržet požadovaný rozsah a rozložení ordinační doby. Aktuálně je plánováno, že bonifikace pro tyto lokality budou garantovány po dobu maximálně dvou let, přičemž motivační program bude průběžně vyhodnocován, a to s ohledem na naplnění stanovených cílů.

Nad tento jednorázový bonus pro nové poskytovatele budou za svoji práci v daných lokalitách lépe ohodnoceni také stávající lékaři „V případě stomatologů půjde o navýšení úhrady výkonů o 10 procent u všeobecných praktických lékařů a pediatrů o navýšení hodnoty bodu o 0,10 Kč,“ vypočítává Jan Bodnár.

Kromě toho budou moci všichni poskytovatelé zapojeni v programu získat vyšší platbu za nově registrovaného pojištěnce do své péče, a to především ve výše uvedených lokalitách. „Chceme oslovit i stávající ordinace, které v daných lokalitách fungují, bonifikace by je měly motivovat k nabírání nových pacientů. Nabízíme jim až 1 300 korun za každého nově registrovaného pacienta do péče, výše částky je opět stanovena podle potřebnosti v dané lokalitě a podle naplnění dalších parametrů, jako např. zvýšení kapacity poskytovatele,“ říká Jan Bodnár. Bonusy se týkají praktických lékařů, stomatologů a také gynekologických ordinací.

VZP motivačním programem VZP PLUS míří také k posílení prevence. Lékaři jsou motivováni k zapojení více pacientů do screeningových programů, k prevenci infekčních chorob prostřednictvím nepovinných očkování, k zvýšení účasti svých pacientů na preventivních prohlídkách, k prevenci onkologických onemocnění kůže či k racionální preskripci antibiotik v souvislosti s obavou z rostoucí rezistence bakterií.

-red-