Bez sestier a technických pracovníkov zdravotníctvo nedokáže fungovať. Foto: Pixabay

Naprostou většinu sester bolí podle výzkumu záda, mohou s tím souviset odchody z profese

Téměř sto procent českých všeobecných sester si stěžuje na bolesti zad, ukázal výzkum Národního institutu SYRI. Právě bolesti mohou být jednou z příčin, proč sestry, kterých je ve zdravotnictví nedostatek, odcházejí z oboru a hledají jinou, méně namáhavou práci. Vědci chtějí přijít s návrhy vhodných opatření.

„Nárůst osob trpících chronickou bolestí zad pozorujeme v řadě vyspělých zemí. Studie tam prokázaly, že obecné rozšíření bolestí dolní části zad se u všeobecných sester a pečovatelek jeví vyšší než u žen podobného věku v obecné populaci,“ uvedla Andrea Pokorná z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, která výzkum vedla. A dodala: „Naše studie byla omezena na stávající personál, ale nezahrnovala sestry, které opustily nebo změnily výkon povolání kvůli bolestem zad nebo jiným zdravotním problémům vzniklým při výkonu práce. Podařilo se tak odhalit jen špičku ledovce.“

Cílem týmu SYRI je zjistit aktuální stav a navrhnout vhodná preventivní opatření. „Věřím, že v budoucnu bude možné i zařazení bolestí zad mezi nemoci z povolání,“ uvedla Pokorná. Česko neuznává takzvané muskuloskeletální bolesti dolní části zad jako onemocnění, které vzniká v souvislosti s prací.

Profese sestry patří k povoláním, která velmi zatěžují pohybový aparát, ať jsou to předklony u lůžka, rotace či opakovaná statická zátěž dolní páteře při manipulaci s pacientem. Potvrzují to i zkušenosti z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Tento problém si uvědomujeme, v minulosti jsme společně s našimi fyzioterapeuty zavedli jako prevenci semináře Škola zad a budeme je opakovat,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jana Zvěřinová. Nemocnice také nakupuje lůžka a pomůcky pro snazší manipulaci s pacientem. „Při péči o pacienty nicméně vzniká řada situací, které vyžadují rychlou, okamžitou reakci, při které sestra myslí zejména na zajištění pomoci pacientovi a starost o záda je vedlejší,“ dodala Zvěřinová.

ČTK