Ilustračné foto: Freepik.com

Pojišťovny musí za léčiva platit víc. Německý ministr zdravotnictví má recept na nedostatek léků

Německé ministerstvo zdravotnictví připravuje další opatření, kterým hodlá čelit přetrvávajícím a stupňujícím se problémům se zásobováním některých léků. Podle dokumentu Spolkového ministerstva zdravotnictví, který má k dispozici odborný deník Deutsches Ärzteblatt, má jít především o navýšení cen, které za léky hradí zdravotní pojišťovny. U dětských léků například mají být zakázány slevové dohody mezi pojišťovnami a dodavateli.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví představilo klíčový legislativní návrh, pomocí něhož má dojít k postupnému odstraňování potíží v zásobování některými důležitými léky. V poslední době jde zejména o přípravky určené pro snižování horečky u dětí, ale také například antibiotika.

Ve skutečnosti je ale problém mnohem větší a trvá déle. Aktuální dění je jen vyvrcholením a do značné míry špičkou ledovce. Spolkový institut pro léky a medicínské výroby (BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) ve své databázi eviduje již více než 300 druhů léků, u kterých jsou potíže se zásobováním. Z toho v 51 případech (s celkovým počtem 17 účinných látek) BfArM uvedl, že situace v zásobování je kritická.

Nechybí jen sirupy proti horečce

Vedle hojně medializovaných přípravků jako jsou již zmíněné léky pro tlumen horečky nebo antibiotiky se v posledních měsících zhoršilo v Německu zásobování některými onkologickými léky. Chybí například selektivní modulátor estrogenových receptorů tamoxifen, který se využívá při terapii karcinomu prsu, nebo kyselina folinová využívaná při cytotoxické terapii.

„Přehnali jsme to s tlakem na úsporu nákladů u nepatentovaných léků. Důsledky pociťujeme tvrdě, obzvláště pokud jde o pediatrické léky. Je nepřijatelné, aby v Německu bylo obtížné sehnat pro vaše dítě sirup proti horečce, přičemž ta je v zahraničí stále dostupná,“ cituje deník Deutsches Ärzteblatt spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha (SPD).

Šéf zdravotnického rezortu přišel s poměrně odvážným návrhem, který má radikálně proměnit cenovou politiku právě zejména u léků pro děti. Podle něho by zdravotní pojišťovny nesměly v budoucnu uzavírat s dodavateli dohody o slevách u léků, které jsou nezbytné pro zajištění dětské zdravotní péče. Tyto léky by navíc neměly být zařazovány do skupin léků s pevnými cenami.

Zvýší se cenové stropy

V současné době je to v Německu nastaveno tak, že existují fixní částky pro úhradu léků zdravotními pojišťovnami. Pokud je cena léku vyšší, pacient musí tento rozdíl zaplatit v lékárně. Stávající pevné částky u dětských léků na předpis mají být zrušeny a rovněž má být upraveno cenové moratorium. Jako nový horní cenový limit by měl být stanoven 1,5násobek stávající pevné částky, nebo – pokud pevná částka neexistuje – 1,5násobek ceny cenového moratoria.

Taková změna samozřejmě bude znamenat zvýšené výdajové nároky po systém zákonného zdravotního pojištění. Za pojištěnce do 12 let a pojištěnce s vývojovými vadami do 18 let věku budou zdravotní pojišťovny muset hradit dodatečné náklady na lékařsky předepsané léky do výše 1,5násobku fixní částky.

Lauterbach: Očekávám okamžitý efekt

Podle Karla Lauterbacha by takové opatření mělo začít fungovat co nejdříve. „Napsal jsem zdravotním pojišťovnám a požádal je, aby tato zvýšená cena mohla být hrazena okamžitě. Takže jde o nařízení, u kterého očekávám, že bude mít okamžitý efekt,“ dodal Karl Lauterbach.

Nové podmínky se mají vztahovat také na případy, kdy je lék připravován lékárníkem. „Lékárník dostane právní jistotu, že pokud mu lékař přípravu léku dovolí a on to udělá, dostane za to zaplaceno v plné výši,“ vysvětlil Lauterbach.

Na které konkrétní léky se nová „cenová politika“ bude vztahovat, určí právě BfArM. Spolkové ministerstvo zdravotnictví úřad pověřilo, aby vypracoval seznam s přihlédnutím k nejrůznějším parametrům jako je například oblast aplikace, forma nebo dávkování léku. Seznam se má v budoucnu rozšiřovat.

-cik-