Český popáleninový tým v akci na nácviku v Holandsku. Foto: Klinika popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice

Popáleninový tým z Vinohradské nemocnice nadchl své kolegy na mezinárodním terénním nácviku v Holandsku

Český tým specialistů na ošetřování a léčbu popálenin z pražské Vinohradské nemocnice se v říjnu zúčastnil prvního společného nácviku formujících se evropských popáleninových týmů v Holandsku. Porotu zaujal natolik, že ho vyhlásila jako vítěze. Češi zaujali i svým propracovaným národním plánem, který se stal inspirací pro jejich evropské kolegy. O zkušenosti z náročného cvičení, při němž byly zúčastněné týmy vystaveny velké zátěži, se se Zdravotnickým deníkem podělil jeho člen – doktor Bohumil Bakalář z JIPu pro dospělé Kliniky popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice.

V posledních pěti letech došlo na světě k řadě požárů, při nichž mnoho lidí utrpělo popáleniny. „Byly to mrakodrapy, diskotéky, převrácené autobusy, které začaly hořet. A pochopitelně války, v nichž je popálených obrovské množství,“ vyjmenoval Bakalář. Proto z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) vznikly takzvané Medical Emergency Teams (MET), které vyrážejí na místa katastrof – tedy tam, kde je více než padesát zraněných lidí v jedné lokalitě. „A když tyhle týmy začaly vyjíždět, zjistily, že ať už je tragická událost nebo přírodní katastrofa jakákoli, nejvíc poranění představují popáleniny, a to paradoxně třeba i u povodní nebo zemětřesení. Lidé si topí na lokálních ohništích, uniká a bouchá plyn,“ vysvětlil Bakalář.

Doktor Bohumil Bakalář z JIPu pro dospělé Kliniky popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice. Foto: Jakub Němec

Proto vzniklají takzvané popáleninové hodnotící týmy (Burn Assessment Teams, dále jen BAT). „Týmy BAT budou vysílány na místa různých neštěstí ve světě, primárně v Evropě. Na místě budou třídit a vybírat pacienty na transport na popáleninová pracoviště v různých evropských zemích,“ vysvětlil Bakalář. Pokud se tedy stane katastrofa takového rozsahu, na který nebudou stačit národní popáleninové kapacity, ostatní země pomohou.

Burn Assessment Team Course je školení Evropské unie pro BAT týmy v rámci Mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s takzvaným Evropským popáleninovým plánem a v něm stanovenými rolemi pro BAT týmy a proškolit je tak, aby byly schopné rychlého vyslání v případě mimořádné události s vysokým počtem raněných s termických úrazem do členského státu Evropské unie za účelem poskytnutí sekundárního hodnocení, triáže a přepravy pacientů.

BAT týmy z různých evropských zemí při společném nácviku nedaleho holandského Utrechtu. Foto: Klinika popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice

Zastřešující organizace Interburns, která funguje pod patronací WHO, oslovila popáleninový tým z pražské Vinohradské nemocnice, zda by se chtěli prvního společného nácviku BAT týmů účastnit. „Berou nás jako popáleninovou špičku z východní a střední Evropy. Máme historicky dobrou pověst ve světě, kdy, navzdory komunismu, měla léčba popálenin na Vinohradech skvělou úroveň a já doufám a věřím, že v nastoleném trendu pokračujeme. Jsme aktivní i ve vědecké činnosti, jezdíme po světě a přednášíme na kongresech,“ vysvětlil Bakalář, proč si je evropští kolegové vybrali.

Vše pro realističnost

Nabídku zúčastnit se nácviku formujících se evropských BAT týmů popáleninoví specialisté z Vinohradské nemocnice rádi přijali. Kromě českého se školení zúčastnily také týmy z Itálie, Norska, Finska a Dánska. „Vyrazili jsme jako jediný tým ze střední a východní Evropy. Náš tým byl stejně jako ty z ostatních zemí čtyřčlenný – popáleninový lékař a přednosta Klinika popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice docent Robert Zajíček, já jako anesteziolog, zdravotní bratr magistr Sebastian Gut a inženýrka Markéta Galiová z Ministerstva zdravotnictví, která náš tým zajišťovala logisticky,“ vyjmenoval Bakalář.

Akce se konala na konci října v Holandsku a připomínala dobrodružnou adrenalinovou hru, která měla prověřit medicínskou připravenost i psychickou odolnost jednotlivých týmů. „Odehrávalo se to v hezké části Holandska, v přírodě poblíž Utrechtu. Šlo o fiktivní stát, kde vyhořel uprchlický tábor, který pravděpodobně někdo zapálil, protože místní obyvatelstvo bylo vůči uprchlíkům velice nepřátelské. Na místě byli také jakoby místní novináři, zúčastnili jsme se i tiskové konference. I novináři byli naladěni nepřátelsky,“ popsal Bakalář.

Český tým v akci. Zleva: zdravotní bratr magistr Sebastian Gut, popáleninový lékař a přednosta Klinika popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice docent Robert Zajíček a doktor Bohumil Bakalář z JIPu pro dospělé Kliniky popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice.

Stany uprchlického tábora byly skutečně postaveny, pacienty představovaly věrné figuríny, které mohly i plakat a vydávat zvuky. Místní obyvatele a novináře hrál kompars. „Slovně na nás útočili, ptali se nás, proč plýtváme penězi daňových poplatníků na ošetřování někoho, kdo vnikl do země ilegálně. Jeden BAT tým dokonce unesli, byl čistě ženský, nás se asi báli,“ řekl Bakalář s úsměvem.

Z šedých myšek vítězové

„Pacienty jsme museli v polních podmínkách ohodnotit. Nejdříve jsme je museli rozbalit, abychom zjistili rozsah jejich popálenin, znovu je zabalit, a udělat nějaké základní medicínské úkony, pokud nebyly provedené. A rozhodnout se, zda jsou vhodní k transportu. Z Interburns nám říkali, v jakých zemích EU je kolik míst pro dospělé i dětské pacienty. Snažili se vše udělat co nejrealističtěji,“ popsal Bakalář. Zúčastněné týmy nesměli s sebou vézt žádné vybavení, všechno dostaly na místě. Součástí nácviku byla i část odehrávající se v místní nemocnici, účastnil se i její personál.

Podle doktora Bakaláře se český tým na akci nejdříve od kolegů netěšil velkému očekávání: „Ostatní asi přepokládali, že budeme šedými myškami v koutě, ale během různých cvičení se ukázalo se, že jsme měli jednak perfektní logistické zázemí díky inženýrce Galiové z ministerstva, a také jsme byli schopni dobře a rychle pracovat i v nestandardních a improvizovaných podmínkách.“

„Porotci pozorovali, natáčeli a hodnotili, jak se chováme k pacientům, jak komunikujeme s místním personálem, obyvateli a novináři a samozřejmě jak fungujeme medicínsky a ošetřovatelsky,“ vysvětlil Bakalář. A dodal: „A už zhruba v polovině za námi začali hodnotitelé chodit, klepat nás po ramenou a říkat nám, že to děláme dobře. A na konci jsme zjistili, že jsme byli hodnocení nejlíp ze všech. Dokonce ostatním týmům promítali videa s námi jako příklad toho, jak postupovat a jak komunikovat s místními zdravotníky a s novináři.“

Akce se konala na konci října v Holandsku a připomínala dobrodružnou adrenalinovou hru, která měla prověřit medicínskou připravenost i psychickou odolnost jednotlivých týmů. Foto: Klinika popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice

A co doktora Bakaláře na celé akci nejvíce zaujalo? „Asi to, jak bylo vše velmi realistické. Překvapilo mě, jak mě to vtáhlo, že jsem na tu hru přistoupil. Něco jako když hrajete počítačovou hru a nemůžete se odtrhnout.“

Češi jsou připraveni

Krom výsledků v terénu se český popáleninový tým na mezinárodní akci může pochlubit i dalším úspěchem. V Holandsku totiž představil svůj obsáhlý 38stránkový národní plán, který v takovém rozsahu v žádné jiné evropské zemi dosud nevznikl. „Ani jsme nečekali, že se k jeho prezentování dostaneme, ale byl o to velký zájem. Náš plán si týmy z ostatních zemí rozebraly a byly vyzvány, aby podobnou strategii připravily i ve svých zemích, a připojili se tak k Evropskému popáleninovému plánu na národní úrovni“ říká Bakalář.

„Po tomto kurzu už jsme certifikovaní na to, abychom působili jako BAT tým. A zrovna dnes (rozhovor jsme pořídili 22. prosince – pozn. red.) ministerstvo zdravotnictví oslovilo ředitele naší nemocnice a požádalo ho o souhlas s našim jmenováním do českého BAT týmu pro potřeby České republiky,“ vysvětlil Bakalář. Ten bude fungovat ve čtyřčlenném složení jako na cvičení v Holandsku, zdravotní část týmu se pravděpodobně nezmění.

Česká republika je již dnes schopna kdykoli v případě hromadných popálenin nabídnout dvacet popáleninových lůžek – deset v Praze na Vinohradech, pět v Brně a pět v Ostravě. „A to klidně ve státní svátek ve tři ráno,“ ujistil Bakalář. „Základní podmínkou evropské akreditace vinohradských popálenin je ale nezbytná rekonstrukce stávajících zastaralých prostor. Ta by měla díky podpoře ministerstva zdravotnictví a vedení nemocnice začít již v květnu 2023.“

Jakub Němec

Foto: Klinika popáleninové medicíny Vinohradské nemocnice, autor textu