Foto: enovation

Příští rok bude pro dotace ve zdravotnictví klíčový

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je v programovém období 2021–2027 na infrastrukturu zdravotnictví vyčleněno 9,6 miliardy Kč. Zřejmě se po nich ale rychle zapráší. Na první pohled se zdá 9,7 miliardy Kč jako velká částka. Z pohledu zdravotnictví a investičních potřeb jde však o zcela marginální prostředky, o které se bude ucházet větší skupina žadatelů. Podle harmonogramu výzev IROP čeká uchazeče o dotace náročná první polovina roku 2023.

Když pomineme již vyhlášené dotační výzvy na následnou lůžkovou péči, čekají zdravotnická zařízení hned na začátku roku výzvy na paliativní péči a akutní a specializovanou lůžkovou psychiatrickou péči. V prvním čtvrtletí by dále měly být vyhlášeny výzvy v oblasti veřejného zdraví pro Státní zdravotní ústav a krajské hygienické stanice a pro vznik základní sítě infekčních klinik.

Ve druhém čtvrtletí by pak měly být připraveny výzvy pro komunitní psychiatrickou péči a pro integrovanou onkologickou péči. Celý dotační maraton IROPu pak uzavře na září plánovaná výzva pro vznik a modernizaci urgentních příjmů.

Podívejte se na přehled všech plánovaných výzev v tabulce:

Číslo a název výzvyPlánované vyhlášeníAlokace výzvy z EU (mil. Kč)
56. – Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče (MRR)1/2023445
57. – Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče (PR)1/2023254
71. – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče (MRR)1/2023180
72. – Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče (PR)1/2023100
83. – Podpora ochrany veřejného zdraví (MRR)2/2023630
84. – Podpora ochrany veřejného zdraví (PR)2/2023330
85. – Podpora ochrany veřejného zdraví (ČR)2/2023200
91. – Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení (MRR)3/2023635
92. – Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení (PR)3/2023341
93. – Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení (ČR)3/2023200
97. – Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče (MRR)5/202394
98. – Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče (PR)5/202347
99.– Podpora integrované onkologické péče (MRR)6/2023300
100.– Podpora integrované onkologické péče (PR)6/2023167
103. – Vznik a modernizace urgentních příjmů (MRR)9/20231 999
103. – Vznik a modernizace urgentních příjmů (PR)9/20231 056
103. – Vznik a modernizace urgentních příjmů (ČR)9/2023684

Poznámka: MRR – méně rozvinuté regiony, PR – přechodové regiony, ČR – celá ČR

Kdo dřív přijde, ten získá dotaci

Přestože jednotlivé výzvy poběží i rok, jedná se o průběžné výzvy. Co to znamená? Při rozhodnutí o přidělení dotace rozhoduje datum podání, takže kdo podá žádost dřív (a splní podmínky), ten dostane dotaci. Pravděpodobně tak u většiny výzev bude docházet k rychlému vyčerpání alokace. Jde přitom o kompletní alokaci IROP až do roku 2027 a další finance již k dispozici nebudou. Výše dotace se podle právní subjektivity a místa realizace pohybuje od 70 procent až do 100 procent uznatelných nákladů.

A náročnost takové žádosti? Vždy bude nutné přiložit studii proveditelnosti. Žadatelé by také měli počítat s nutností mít zajištěné:

  • pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu,
  • v případě stavebních projektů také projektovou dokumentaci s položkovým rozpočtem
  • a žádost o stavební povolení, pokud to stavební zákon vyžaduje.

Mimo přímé dotační výzvy do zdravotnické infrastruktury se mohou žadatelé zaměřit i na projekty kyberbezpečnosti a elektronického zdravotnictví – tzv. eHealth. Pro únorovou výzvu eHealth bude připraveno z prostředků EU  2,4 miliardy Kč.

  • 401 milionů Kč pro méně rozvinuté regiony,
  • 1,1 miliardy Kč pro přechodové regiony
  • a 883 milionů Kč pro zbytek ČR vč. Prahy.

Mimo IROP by měly být ještě na přelomu roku vyhlášeny dvě výzvy z Národního plánu obnovy:

  • Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech s alokací 1,9 miliardy Kč,
  • Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče s alokací 3,5 miliardy Kč.

Žadatelé z řad zdravotnictví se samozřejmě mohou obracet i do dalších operačních programů, zejména Operačního programu Životní prostředí, kde mohou čerpat dotace na energeticky úsporná opatření, gastro provozy, akumulaci a retenci dešťových vod, což se projeví pozitivně na snižování provozních výdajů, ať už za spotřebované energie nebo poplatky za odvádění srážkových vod do kanalizace. Nebo si můžou pořizovat elektromobily z Národního programu Životní prostředí.

Každá dotace má i svá „ale“, proto se vyplatí nepodcenit přípravu, dobře znát program a jeho kompatibilitu s investičním záměrem a získat si hned na začátku maximum dostupných informací. Nebo se rovnou obrátit na poradenskou společnost, která s výběrem vhodné výzvy a dotačními pravidly poradí.

-TZ enovation-