Foto: Pixabay

Trendy farmaprůmyslu pro rok 2023: Umělá inteligence či posílení vývoje léků na míru pacientovi

Blížící se konec roku 2022 přináší odhady a předpovědi, co lze čekat od roku následujícího. Nejinak tomu je i ve farmaceutickém průmyslu. Analytici odborného portálu Worldpharmatoday.com jsou přesvědčeni, že v příštím roce výrazně vzroste role umělé inteligence, analýzy dat a z nich pramenící posílení vývoje personalizovaných léků.

Analytici portálu Worldpharmatoday.com odhadují, že v roce 2023 velikost globálního farmaceutického trhu přesáhne objem 1,5 bilionu dolarů. To je více než pětinásobek ročního výkonu české ekonomiky. Klíčovou roli při tom budou hrát technologie a dopředu se budou drát firmy, které dokáží spojit to nejlepší právě z technologického a farmaceutického sektoru.

„Big data“ a umělá inteligence na vzestupu

Farmaceutické společnosti prochází změnou svého byznysového modelu. Mnohem více racionalizují produkci léků, zlepšují rozhodování, jež se dotýkají jejich financí, snižují výskyt lidské chyby, zvyšují výkonnost, a to všechno díky mohutnému zapojení technologií, umělé inteligence a schopnosti lépe vyhodnocovat takzvaná „big data“. Tedy údaje, které farmaceutické společnosti získávají například z klinického testování svých kandidátů na léčivé přípravky.

V roce 2023 se tato jakási technologická transformace farmaceutického sektoru uspíší. Společnosti budou schopny častěji vyvíjet personalizované léky, tedy léčivé přípravky „na míru“ konkrétním pacientům. Tím se nejen zvýší účinnost daného výrobku, ale zredukují se i nežádoucí účinky, které nebude nutné potlačovat užíváním jiných látek, čímž dojde k mnohem nižší zátěži pacientova organismu.

Větší využití cloud computingu

Cloud computing je podle analytiků Worldpharmatoday.com jedna z nejrevolučnějších technologií ve farmaceutickém sektoru vůbec. V porovnání s tradičním, a dnes již zastaralým, přístupem k vývoji nových léků cloud computing umožňuje farmaceutickým společnostem své léky mnohem rychleji inovovat a následně je i dostávat na trh.

Cloudová architektura totiž dokáže zachovávat obrovské množství dat na jednom místě, a tak jsou prakticky kdykoli k dispozici. Zároveň je u cloud computingu zajištěna větší bezpečnost, než když jsou data uchovávána postaru. Rychlost, přesnost a bezpečnost jsou jednoznačným benefitem, který tak může výrazně přispět k uspíšení dostupnosti nových i život zachraňujících léků.

Blockchain už dávno nepatří jen kryptoměnám

Technologie blockchainu úzce souvisí s využíváním cloud computingu. Navzdory zažité představě, že blockchain je spojen výlučně s kryptoměnovým obchodováním, je faktem, že se tato technologie již pevně usadila právě ve farmaceutickém průmyslu. Blockchainová technologie totiž funguje jako jakési datové úložiště, do kterého lze zapsat jakoukoli informaci, která je navíc zabezpečena tak, že ji nelze najít ani získat, aniž by k ní uživatel měl příslušný klíč.

Blockchain je už dnes ve farmaceutickém průmyslu poměrně hojně využívanou technologií. Díky ní lze velmi rychle předávat informace například o zásobách a dodávkách léků, o fázích výzkumu a vývoje léčivých přípravků, o výsledcích klinických testů a podobně. Podle odborníků se tato technologie bude ve farmaceutickém průmyslu prosazovat stále častěji a bez ní už se prakticky nebude schopen obejít nikdo, kdo bude chtít být na čele farmaceutického pelotonu.

Rozmach personalizované medicíny

V příštím roce bude podle expertů pokračovat vzestup takzvané personalizované medicíny. To znamená, že díky technologiím bude možné v mnohem větší míře vyvíjet, a hlavně vyrábět léky na míru jednotlivým pacientům. A to především již zmíněným big datům a umělé inteligenci.

Farmaceutické firmy jsou si všech benefitů, které personalizovaná medicína přináší, vědomy. A proto budou ochotny více investovat do výzkumu a vývoje právě tímto směrem. Analytici portálu Worldpharmatoday.com už zmiňují první vlaštovky, které se objevily v právě končícím roce. Například společnost AMPEL BioSolutions vyvíjí platformu, která dokáže „načíst“ pacientovu RNA a na základě její analýzy pak doporučí nejvhodnější léčbu. Lékař pak bude schopen lépe posoudit, jakou terapii pacientovi předepíše.

Zkrátka a dobře, rok 2023 ve farmaceutickém průmyslu bude znamenat pokračování expanze technologického sektoru právě do farmabyznysu. Jedná se zřejmě o neodvratný trend, který ale bude přinášet nové možnosti, o nichž se medicíně ještě před několika málo dekádami ani nesnilo.

-red-