Ilustrační foto: Pixabay

Zmírnění limitů hluku se týká jen starších staveb, řekl Jurečka

Zmírnění limitů hluku z dopravy, které ve středu na návrh ministerstva zdravotnictví schválila vláda, se týká jen starších staveb, kde jsou vyčerpané jiné technické možnosti ochrany obyvatel. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle ministerstva má hluk nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém a způsobuje poruchy spánku. I dosud platné limity byly u starších staveb vyšší než doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Bavíme se o lokalitách, kde už ta dopravní stavba i to ubytování je, třeba po desítky let. Technické možnosti se tam vyčerpaly a není možné to tam zajistit,“ řekl Jurečka. A dodal: „Proto přišla tato úprava, která reaguje na faktický stav věcí, které přes všechna opatření, které je možné zvažovat, není možné naplnit.“

U nových dopravních staveb se vliv hluku z výstavby i dalšího provozu posuzuje v procesu dopadů na životní prostředí (EIA). Stavebník musí v projektu navrhnout opatření, jak obyvatele okolních nemovitostí před hlukem ochránit. Problémy ale mají i novější stavby. Například silniční tunel v Brně-Králově Poli limity nesplňuje, není proto deset let zkolaudovaný.

Ministerstvo zdravotnictví předložilo vládě nové znění nařízení, které současné podmínky podle něj racionalizuje. Dosud platné znění podle ministerstva obsahuje rigidní mechanismy, které způsobují komplikace v projektovém plánování a dalším rozvoji dopravní infrastruktury. Kromě možnosti pro krajskou hygienickou stanici udělit dlouhodobou výjimku v případě, kdy investor vyčerpal všechny možnosti, jak hluk z provozu stavby snížit, zmírňuje také noční limity pro okolí tramvajové trati.

Většina obyvatel měst spí v nadměrném hluku

Zamýšlené změny v připomínkách kritizovala Kancelář veřejného ochránce práv, argumentaci ministerstva označila za účelovou. „Návrh představuje postupnou rezignaci na povinnost alespoň se přiblížit hodnotám hluku doporučeným v dokumentech Světové zdravotnické organizace,“ uvedla. V některých případech se podle ní mohou zvýšit hlukové limity a snížit ochrana obyvatelstva. Se změnou v připomínkách k návrhu nesouhlasí ani Svaz měst a obcí.

Podle WHO by hladina hluku z železniční dopravy neměla v průměru přesáhnout 54 decibelů, v noci 44 decibelů. U silniční dopravy jsou limity o decibel nižší. V ČR nejsou limity definované absolutními čísly, vypočítávají se podle tohoto nařízení. Podle druhu dopravy se limit pohybuje od 55 do 70 decibelů, v noci mezi 45 a 65 decibely. Výrazný vliv má to, jestli stavba vznikla před rokem 2001.

Podle takzvané hlukové mapy, kterou MZd musí pravidelně publikovat, spí v nadměrném hluku v Praze 1,12 milionu lidí, v Brně 350 tisíc a desetitisíce v dalších velkých městech. Poslední data v mapách jsou nich z roku 2017, další mapování se podle webu mělo uskutečnit ve druhé polovině tohoto roku a publikace dat je plánovaná na rok 2023.

Dlouhodobě může vystavení hluku podle lékaře Miroslava Šuty, který vede neziskovou organizaci Centrum pro životní prostředí a zdraví, vést k vysokému krevnímu tlaku, má vliv na kvalitu spánku, imunitní systém a škodí těhotným ženám i plodu. V případě dětí může jít o poruchy učení, problém se čtením i s osvojováním si řeči.

ČTK