Nemocnica s poliklinikou svätého Lukáša v Galante. Foto: Svet zdravia

Aj samosprávy žiadajú pre nemocnicu v Galante vyššiu úroveň

K sieti nemocníc Svet zdravia, do ktorej patrí Nemocnica svätého Lukáša v Galante, sa pridáva aj samospráva. Starostovia z okresov Galanta a Šaľa, teda spádovej oblasti galantskej nemocnice, takisto nesúhlasia s jej zaradením do prvej úrovne v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete, ktorú predstavilo ministerstvo zdravotníctva.

Minulý týždeň sa preto v Galante stretli predstavitelia samospráv s vedením Trnavského samosprávneho kraja, župnými poslancami aj s vedením nemocnice. Hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ avizoval, že budú žiadať o preradenie nemocnice do vyššej druhej kategórie. Dôvodom má byť záruka zachovania doterajšieho rozsahu a stupňa poskytovaných služieb.

Zlá komunikácia v regióne

Starostovia a primátori regiónu podpísali stanovisko, v ktorom deklarovali rovnakú požiadavku – teda, aby došlo k prehodnoteniu podmienečnej kategorizácie. Uviedli, že rozsah služieb, ktoré nemocnica poskytuje, je porovnateľný s nemocnicami v druhej kategórii. Podpisové hárky zašlú na ministerstvo zdravotníctva. Snahu podporuje aj Trnavský samosprávny kraj. Jeho predseda Jozef Viskupič po stretnutí pripomenul, že zmeny v rámci reformy zdravotníctva začnú platiť až od januára 2024. „Máme tak priestor na to, aby sme mohli regionálne komentáre do reformy zapracovať,“ uviedol. Podľa Viskupiča rezort mohol reformu v regióne lepšie komunikovať.

„Hoci galantská nemocnica bude môcť cez doplnkové programy poskytovať zdravotnú starostlivosť v dnešnom rozsahu, o preradenie budeme žiadať z dôvodu vysokej koncentrácie obyvateľstva a domovov sociálnych služieb v okrese,“ spresnil hovorca siete Svet zdravia Kráľ.

Chcú robiť viac

„Verím, že akcionár nemocnice a manažment urobia všetko pre to, aby rozsah, kvalita a dostupnosť boli zachované a prípadne niektoré programy boli aj rozšírené,“ doplnil Viskupič.

Na stretnutí zástupcovia nemocnice deklarovali, že majú záujem poskytovať pacientom väčší rozsah služieb. Na to by mohli čerpať prostriedky z eurofondov. Podpredseda kraja József Berényi pripomenul, že nemocnica v Galante sa okrem zdravotnej starostlivosti vyžíva tiež na vzdelávaciu činnosť a dáva prácu mnohým ľuďom z okresov Galanta a Šaľa.

V Trnavskom kraji bola jedna nemocnica zaradená do tretej úrovne (Fakultná nemocnica Trnava), tri do druhej (Nemocnica Alexandra Wintera  v Piešťanoch, Fakultná nemocnica v Skalici, Nemocnica Dunajská Streda) a jedna, galantská, do  prvej úrovne. Kritériom bol rozsah poskytovanej starostlivosti. Každá z nemocníc môže žiadať o preradenie. „Poskytovanie starostlivosti nie je nijakým spôsobom ohrozené,“ uistil predseda kraja Jozef Viskupič.

-luh-