Foto: ČLS JEP

Česká lékařská společnost zvolila nové předsednictvo, v čele nadále zůstane Štěpán Svačina

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně si v uplynulém týdnu zvolila nové předsednictvo. V novém volebním období, které potrvá do roku 2026, se obměnila třetina z 15 členů. V křesle šéfa zůstává i nadále Štěpán Svačina a na postech prvních dvou místopředsedů Jan Škrha a Vladimír Palička. Oproti minulému období ČLS JEP nemá třetího místopředsedu, kterým byl Petr Arenberger, jenž ale tentokrát v předsednictvu neusedne. Obměna pak nastala na postu pokladníka, kde anesteziologa Karla Cvachovce vystřídá porodník Antonín Pařízek.

Ve čtvrtek 19. ledna si Česká lékařská společnost JEP zvolila svoje předsednictvo na další čtyři roky, tedy do konce roku 2026. Do 15 členného předsednictva přitom kandidovalo 25 uchazečů.

V čele společnosti zůstane internista a obezitolog profesor Štěpán Svačina (při hlasování získal 121 hlasů), který tak bude předsedou už třetí volební období, tedy od roku 2015. Prvním místopředsedou je diabetolog profesor Jan Škrha (zvolen rovnou stovkou hlasů), jenž zastává tento post už od roku 2011. I křeslo druhého místopředsedy bude obsazeno stejně jako v uplynulém období, a to profesorem Vladimírem Paličkou (zvoleným 62 hlasy), který je zároveň ředitelem FN Hradec Králové. Dermatovenerolog profesor Petr Arenberger, který byl v minulém i předminulém období třetím místopředsedou ČLS JEP, tentokrát do předsednictva zvolen nebyl, a tato pozice nebyla pro další období obsazena.

Vědeckým sekretářem bude opět shodně jako v předešlém období profesor Tomáš Zima (zvolený 56 hlasy), změna ovšem nastává na pozici pokladníka. Profesora Karla Cvachovce, který nekandidoval, nahradí profesor Antonín Pařízek (zvolen 78 hlasy).

„Být zvolen do výboru spolku ČLS JEP pro veřejnost více než 35 tisíc lékařů a farmaceutů ze 121 odborných společností, který pomáhal v době Rakouského císařství, tehdy jako Spolek lékařů českých, zakládat za císaře Františka Josefa samotný Jan Evangelista Purkyně, to vyvolává velkou pokoru. Podle Občanského zákoníku musí každý spolek vedle předsedy a místopředsedy mít povinně svého pokladníka. Tuto, obrazně řečeno, štafetu jsem stejně pokorně převzal od předchozího pokladníka, emeritního předsedy ČSARIM prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., což zavdalo vzpomínkám i na anesteziologické začátky mojí profesní dráhy,“ napsal na Facebooku profesor Pařízek.

Nově také v předsednictvu usednou dětská praktická lékařka Alena Šebková (získala 59 hlasů), radiolog David Zogala (také 59 hlasů), pediatr profesor Jan Lebl (58 hlasů) a anesteziolog profesor Vladimír Černý (57 hlasů). V novém předsednictvu naopak nezasednou kardioložka docentka Debora Karetová, chirurg profesor Pavel Pafko a farmakolog profesor Jan Švihovec, kteří již pro další období nekandidovali.

Stejně jako v minulém období pak v předsednictvu nebudou chybět chirurg profesor Zdeněk Krška (zvolen 91 hlasy), psychiatr docent Martin Anders (87 hlasů), neurolog profesor Karel Šonka (86 hlasů), gastroenterolog profesor Jiří Beneš (83 hlasů), praktický lékař Otto Herber (79 hlasů) a expertka na veřejné zdraví Alena Šteflová (67 hlasů).

Vedle předsednictva si navíc Česká lékařská společnost zvolila minulý čtvrtek také pětičlennou revizní komisi, do níž se přihlásilo sedm kandidátů. Předsedou se stal docent Martin Votava, dalšími členy jsou Hana Cabrnochová (v uplynulém období místopředsedkyně), profesorka Dagmar Pospíšilová, profesor Jan Švihovec a Radovan Vlk. Při kandidatuře neuspěly docentka Vilma Marešová, která v uplynulém období komisi vedla, a docentka Iveta Kolářová, která byla členkou.

-mk-