Ilustrační foto: Freepik

Chřipka je na pomalém ústupu, přetrvávají lokální ohniska

Ve čtvrtém týdnu 2022 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky snížila o téměř pět procent a dosáhla hodnoty 1351 případů na sto tisíc obyvatel. Vyplývá to z dat, které uveřejnil Státní zdravotní ústav. Nejvýraznější je pokles u dospělých, vzestup je naopak u dětí ve věku od 6 do 14 let. Nejvyšší nemocnost aktuálně zaznamenává Jihomoravský kraj, následovaný krajem Pardubickým a Karlovarským, nejnižší je nemocnost v Praze. V kategorii takzvaných chřipkových onemocnění je úbytek nemocných výraznější, dosahuje 23 procent, a toto zlepšení situace se týká všech věkových skupin.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 27. ledna 2023 hlášeno celkem 243 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž v 82 případech došlo k úmrtí. V následujících dnech lze očekávat další úbytek nemocných jek chřipkou, tak ostatními respiračními infekcemi. V populaci aktuálně cirkulují především viry chřipky, RS virus, původce covidu a rhinoviry neboli rýma.

„Sledujeme pomalu se snižující aktivitu chřipky, což odpovídá očekávanému vývoji. Nadále ale přetrvávají lokální ohniska výskytu chřipkových onemocnění včetně onemocnění se závažným průběhem. Výrazný, v některých krajích až 70procentní úbytek nakažených, se týká především dětí od 0 do 5 let a dále kategorie lidí starších 65 let,“ komentoval vývoj vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.

S ohledem na to, že jsou počty nemocných v přepočtu na sto tisíc obyvatel ve většině krajů – krom Jihomoravského, Pardubického a Karlovarského již pod hodnotou 1600, lze hovořit o končící epidemii akutních respiračních infekcí. O ukončení epidemie, stejně tak jako o jejím vyhlášení, ale rozhoduje až Hlavní hygienik ČR.

-red-