Foto: Pexels/Jonathan Borba

Porodní zkušenosti Britek se zhoršují. Rostou jejich nároky

Spokojenost rodiček s péčí a podporou poskytovanou během porodu a po něm ve Velké Británii v posledních letech klesá. Vyplývá to z reportu Care Quality Commission, který zahrnoval více než 20 tisíc žen. Podle této zprávy k oblastem, kde je třeba zlepšení, patří schopnost personálu brát vážně obavy rodících žen, ale také poradenství během těhotenství a porodu či vysvětlení toho, co ženy v nemocnici během porodu čeká. Zjištěné výsledky ukazují jak na rostoucí nároky žen samotných, tak na skutečnost, že zdravotnický personál čelí stále většímu tlaku.

Porod patří k nejintenzivnějším životním zkušenostem. O to důležitější je, jaká taková zkušenost bude. To, co považují za podstatné ženy samotné, se však může lišit od toho, co sledují zdravotníci. K důležitým kritériím ze strany rodiček může patřit například míra podpory, které se jim během porodu od personálu dostává, pocit, že jsou brány vážně jejich obavy, či chování zdravotníků.

Jak ukazuje nový report britského regulátora zdravotní a sociální péče Care Quality Commission, v posledních letech dostupnost pomoci během porodu z pohledu žen v Anglii klesá. Zpráva zahrnuje údaje o 20 927 žen, které porodily v únoru 2022 a vyplnily strukturovaný dotazník. Sleduje několik oblastí, od komunikace s personálem, možnost zapojení pro partnera či partnerku, až po důvěru ve zdravotníky či péči o duševní zdraví. Výsledky pak byly porovnány se situací v roce 2017.

„Žena, která rodí dnes, může mít horší zkušenosti se službami NHS, než kdyby porodila před pěti lety. V průběhu času obvykle dochází k pokroku, ale my vidíme pravý opak,“ citoval britský deník The Independent Angelu McConville, výkonnou ředitelku National Childbirth Trust, největší britské neziskové organizace, která se věnuje podpoře rodičů během těhotenství, porodu a po něm.

Na druhou stranu, jak shrnuje BBC News, celková spojenost žen je vysoká, stejně jako podpora duševního zdraví. Nicméně bezpečnost porodnictví je v posledních době v zemi „pod drobnohledem“. Podle další z analýz Care Quality Commission, která byla zveřejněna v září loňského roku, sedm procent porodnických oddělení je spojeno s „vysokým rizikem“ poškození pro matku i dítě, kterému by bylo možné předejít, a dalších 48 procent zařízení vyžaduje „zásadní zlepšení“.

Další systémové selhání, jenž vedlo k úmrtí 201 novorozenců a 9 matek v období mezi lety 2000 až 2019 v nemocnicích spadajících pod Shrewsbury and Telford Hospital Trust, bylo odhaleno během rozsáhlého vyšetřování. Mimo jiné vyšlo najevo, že zde nefungovala spolupráce mezi porodními asistentkami a lékaři, kdy asistentky nerealisticky hodnotily své kompetence a současně zde byl vyvíjen velký nátlak na ženy, aby porodily přirozeně „za každou cenu“.

Pomoc během porodu není vždy dostupná

K nejzávažnějším zjištěním nové zprávy patří to, že klesl počet žen, které vnímaly zdravotnický personál jako dostupný, ze 74 procent v roce 2017 na 69 procent v roce 2022. Méně často ženy popisovaly, že zdravotníci byli vždy dostupní během porodu. Pokud se jedná o poporodní péči, 70 procent žen vnímalo vždy dostupné porodní asistentky nebo týmy poskytující tento druh péče. Pro srovnání, v roce 2019 hodnotilo poporodní péči jako vždy dostupnou 79 procent žen. Méně než polovina respondentek (45 procent) pak uvedla, že pro ně byla vždy dostupná pomoc či rada s krmením dítěte během večera, noci nebo víkendu. V roce 2017 stejně odpovědělo 56 procent žen.

Dalšími oblastmi, kde je prostor ke zlepšení, jsou podle reportu důvěra ve zdravotnický personál, možnost zapojení partnera/partnerky či jiné blízké osoby během porodu, či to, zda ženy získávají potřebné informace a mají možnost volby. Například méně než polovina rodících žen mohla mít během porodu u sebe svého blízkého člověka, před pandemií to bylo 71 procent žen. To je podle organizace The National Childbirth Trust naprosto nepřijatelné a jednotlivé trusty NHS musí umožnit přítomnost doprovodu, aby rodičky „nikdy nezůstaly bez jídla, pití, emocionální podpory, přístupu do koupelny a pomoci při péči o dítě“.

Mírně poklesl (z 74 na 71 procent) i počet žen, které uváděly, že s nimi bylo v porodnici zacházeno „vždy s laskavostí a porozuměním“. V roce 2017 19 procent žen popsalo, že jejich obavy během porodu nebyly brány vážně, v loňském roce to bylo 23 procent žen.

„Tyto výsledky naznačují, že až příliš mnoho žen má pocit, že jejich péče mohla být lepší,“ popsala pro BBC News Victoria Vallance, ředitelka Care Quality Commission pro sekundární a specializovanou péči. Podle ní je naprosto nezbytné, aby zaměstnanci jednotlivých trustů, které v zemi poskytují zdravotní péči, věděli, co vnímají jako důležité samy rodící ženy a co rozhoduje o jejich dobré zkušenosti s porodem. Avšak výsledky reportu ukazují i na „narůstající tlaky na personál v první linii“.

„Ženy mnohem méně uvádějí, že se jim dostalo pomoci během porodu a po něm, pokud ji potřebovaly, že měly dostatek informací, aby mohly učinit informované rozhodnutí ohledně své péče, a že jakékoliv obavy ohledně péče, která je jim poskytnuta, jsou brány vážně,“ shrnula Angela McConville. Podle ní se nejedná pouze o přímé dopady pandemie covid-19, která ovlivnila poskytování zdravotní péče v řadě oblastí, ale o dlouhodobé problémy, s nimiž se nejen porodnictví v zemi potýká, zejména v podobě nedostatečných investic do personálu.

Matthew Jolly, ředitel NHS pro mateřství a zdraví žen, je přesvědčen o tom, že se ve výsledcích zprávy promítly pokračující dopady pandemie. „Pokračujeme v přijímání opatření s cílem posílení mateřských a porodnických služeb po celé zemi. Ročně investujeme 165 milionů liber do navýšení personálu, zlepšení vedení a kultury. Úzce spolupracujeme s NHS trusty a našimi dalšími partnery, abychom dosáhli potřebného zlepšení a zajistili co možná nejlepší možné služby pro matky, děti a jejich rodiny,“ dodal. Pozitivní podle něj je, že většina žen (mírně více než dvě třetiny) důvěřuje zdravotnickému personálu. V případě zdravotníků zapojených přímo během porodu je důvěra žen na úrovni 78 procent. V rámci poporodní péče pak porodním asistentkám důvěřovalo 71 procent žen.

Péče o duševní zdraví rodiček se zlepšuje

Na druhou stranu zpráva přinesla i pozitivní vývoj v některých oblastech. Vzrostl počet žen, které měly dostatek informací o tom, jaká protiepidemická opatření platí, z 37 procent v roce 2021 na 44 procent v loňském roce. Také vzrostl oproti roku 2021 (z 47 na 52 procent) podíl žen, které na otázku „získala jste dostatek informací od porodní asistentky nebo lékaře“ odpověděl kladně. Narostl i podíl respondentek, jež uvedly, že nedošlo ke zpoždění při jejich propuštění z porodnice domů.

Rovněž se zlepšuje podpora duševního zdraví těhotných žen a rodiček, byť i zde podle reportu existuje prostor ke zlepšení. Téměř tři čtvrtiny žen (71 procent) uvedly, že se jejich porodní asistentka během těhotenských prohlídek ptala na jejich duševní zdraví. V roce 2021 to bylo 69 procent a v roce 2017 67 procent. Současně 85 procent žen považovalo za dostatečnou podporu v oblasti duševního zdraví během svého těhotenství. V roce 2021 to bylo o dvě procenta méně. V rámci vlastní porodní péče pak 96 procent rodiček mělo zkušenost s tím, že se personál dotazoval na jejich duševní zdraví.

Ludmila Hamplová