Foto: Fernando Zhiminaicela/ Pixabay

Příprava léků v lékárně? Překážkou je nedostatek personálu, surovin i financí

Českou republiku, podobně jako celou řadu dalších států, trápí rozsáhlý výpadek léčiv sahající od antibiotik až po oční kapky. V některých případech je možné připravit v lékárně náhradu, nejde ovšem o řešení, které by šlo použít ve větším měřítku. Jedna věc je, že u řady léků mají výpadky i suroviny, z nichž by bylo možné v lékárně připravit alternativu. Problém je ale také personální kapacita, protože příprava individuálně zhotoveného léku si pochopitelně vyžádá mnohem více času, než vydat komerčně vyráběný lék na recept. S tím také souvisí financování, kdy lékárníci dlouhodobě upozorňují na to, že do jejich segmentu jde ze zdravotního pojištění málo peněz a úhrady by se měly změnit.

„Příprava v lékárnách má několik bariér. Je důležité, zda jsou k dispozici suroviny na přípravu individuálního léku, zda je příprava technologicky možná, zda má lékárna pro přípravu technické vybavení a zda má na přípravu kapacitu – časovou i personální,“ uvádí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Za normálních okolností, kdy trh není postižen výpadky léčiv, se individuálně připravují léčivé přípravky, které nejsou vyráběné hromadně některou firmou. V takovém případě je lék připraven pro konkrétního pacienta individuálně dle předepsaného složení. Zároveň je možno připravit celou řadu lékových forem, jako jsou tobolky, čípky, kapky, masti a další. Každá příprava má svůj daný technologický postup, který nelze bez zhoršení kvality připravovaného léku zkrátit či upravit. Lékárníci se vedle toho podílejí i na přípravě některých léčiv pro vážně nemocné pacienty, jako jsou cytostatika a parenterální výživa, ty jsou však připravovány na specializovaných pracovištích ve k tomu uzpůsobených laboratořích.

Individuální příprava léku v lékárně se samozřejmě neobejde bez potřebných surovin, které ale mohou být dnes také problém. Například paracetamol a ibuprofen byly před výpadky hromadně vyráběných léků běžně dostupné a používané, ale nyní už je nelze objednat, protože poptávka je vyšší. Antibiotika jako fenoxymethoxypenicilin, amoxicilin, cefuroxim-axetil, cefproxil a další jako suroviny nikdy k dispozici nebyly a nejsou ani například v sousedním Německu.

Lékárníci připravují například čípky s paracetamolem

Léky pochopitelně také musí mít kdo připravit. „Individuální příprava je náročná na čas, takže je to velké personální zatížení pro farmaceuty a farmaceutické asistenty. Lékárny však vlivem dlouhodobého podfinancování segmentu mají pouze nezbytné množství personálu, nebo jeho nedostatek. Takže v lékárnách chybí personál, který by mohl najednou začít připravovat individuální léčivé přípravky ve velkém množství. Některé lékárny však i přesto, tak jako v době covidu při přípravě dezinfekcí, připravují například čípky s obsahem paracetamolu, a to i nad rámec běžné pracovní doby,“ říká Aleš Krebs.

Kapacita ale může být omezena i množstvím pomůcek pro přípravu, jako jsou třeba čípkové formy. Je totiž problém sehnat jednorázové čípkové formy, a ty opakovaně použitelné se musí vždy nechat vychladnout, aby čípky ztuhly, a pak se musí vyčistit a usušit, aby byly připravené pro další várku čípků. Lékárny mají nejčastěji formy na 30 čípků, protože jsou určené pro přípravu individuálního léku pro jednotlivé pacienty.

„Vliv na možnost individuální přípravy mají samozřejmě i technologické aspekty. Například před zahájením přípravy sirupů je třeba vymyslet vhodný technologický postup, vybrat správné pomocné látky, například jaké použít vehikulum, zda použít antimikrobní přísadu, jakou a v jakém množství, jestli lze použít nějaké korigens chuti a vůně a tak dále. Před samotnou přípravou musí vzniknout technologický předpis, který schvaluje vedoucí lékárník, a zároveň je nutné stanovit použitelnost připraveného léku,“ vysvětluje lékárnice a členka představenstva České lékárnické komory Hana Šnajdrová.

Většina receptur, které nahrazují léky s výpadkem nebo ukončenou výrobou, je pro lékaře i lékárníky k nalezení na webu iplprecept.cz. Zde je uveden správný rozpis pro magistraliter náhradu a pro lékárníky je tu k dispozici zpracovaný technologický předpis.

Je třeba principiální změna úhrad

Nejen čeští lékárníci si během rozsáhlých výpadků léčiv vypomáhají přípravou v lékárně. Například australští lékaři a lékárníci varovali, že celostátní nedostatek léků včetně běžných antibiotik se zhoršuje, takže někteří lékárníci musí přeměňovat tablety na tekuté alternativy pro děti. Prezidentka Australské královské akademie praktických lékařů Nicole Higginsová podle The Guardian poukazuje, že lékaři volají do lékáren, aby našli nejlepší alternativu.

„Praktičtí lékaři musí najít lékárníka, který je schopen vytvořit nebo vyměnit tabletovou formu za tekutou. Tekuté formy jsou často jedinou formou, kterou můžeme skutečně použít u menších dětí,“ poukazuje Higginsová. V Austrálii se proto dokonce diskutuje o tom, že by antibiotika v tekuté formě byla vyhrazena pro děti, starší lidi a osoby, které mají potíže s polykáním.

Příprava léků v lékárnách tak sice výpadky léků nezachrání, u konkrétních pacientů ale může pomoci. Je k ní ale třeba vytvořit podmínky. „Překonat bariéry není snadné. A řešení není rychlé. Zajištění surovin je otázka na distributory surovin. Technologické vybavení, které je momentálně také nedostupné, je velmi drahé, proto mnozí provozovatelé jejich pořízení pečlivě zvažují. Pro přípravu je ale v lékárnách zásadní zajištění personálních kapacit. Tak jako v jiných oborech, jsou ale i v lékárenství personální náklady největší položkou rozpočtu, a při dlouhodobém podfinancování lékárenské péče ve většině lékáren není z ekonomických důvodů možné počet farmaceutů nebo farmaceutických asistentů navýšit. I z takových důvodů si lékárenství zaslouží principiální změnu úhrad od pojišťoven,“ dodává Aleš Krebs.

Michaela Koubová