Ilustračné foto: Pixabay

Semafor investičných projektov ukazuje, že plán výstavby nemocnice Rázsochy je ohrozený

Priame ohrozenie splnenia celkového projektu signalizuje semafor najväčších investičných projektov plánu obnovy, ktorý zverejnila Národná implementačná a koordinačná autorita na Úrade vlády SR. V ohrození je napríklad projekt výstavby nemocnice Rázsochy v Bratislave.

Semafor ukazuje priebežný stav realizácie projektov nad 50 miliónov eur, medzi ktoré patrí výstavba Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy v Bratislave, výstavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine či výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby a obnova jej vozového parku.

Zmena spôsobu manažovania investícií

Semafor, ktorý je dostupný na stránke plánu obnovy, má za cieľ slúžiť ako systém včasného varovania. Investičné projekty sú rozdelené do jednotlivých čiastkových krokov, ktoré sú zobrazené buď ako splnené (zelené); tie, ktoré pokračujú bez omeškania (sivé); kroky, ktoré sú v oneskorení (oranžové) a kroky, ktorých meškanie môže priamo ohroziť splnenie celkového projektu (červené).

„Ak chceme dotiahnuť do konca to, čo sme si pláne obnovy zaumienili, musíme dbať na to, aby sa dodržiavali aj čiastkové termíny, ktoré k želaným výsledkom vedú. Toto platí dvojnásobne o veľkých investičných projektoch, akými sú nové nemocnice či dopravné projekty. Už dnes, bohužiaľ, vidíme, že kľúčové investície môžu byť ohrozené, ak nezmeníme spôsob, akým sú manažované. Treba pridať najmä v prípravách nemocnice Rázsochy a pri záchrannej zdravotnej službe. S ministrom zdravotníctva intenzívne komunikujem a informujem sa o tom, ako napreduje realizácia. Túto príležitosť si nesmieme nechať ujsť zanedbanou či omeškanou prípravou,“ uviedol dočasne poverený predseda slovenskej vlády Eduard Heger v tlačovej správe.

„Realizácia plánu obnovy naplno pokračuje. Mnohé projekty by mali byť ukončené až v roku 2026, v záujme transparentnosti sme sa preto rozhodli zverejniť priebeh realizácie tých najväčších investícií, aby si každý mohol pozrieť, v akom štádiu sa nachádzajú. Ide o detailnejší opis krokov, ktoré vedú k naplneniu oficiálne záväzných míľnikov a cieľov,“ povedala Lívia Vašáková, generálna riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) na Úrade vlády SR.

Martin je na tom lepšie ako Bratislava

Na projekt výstavby Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy v Bratislave je z plánu obnovy určených 281 miliónov eur. Objednávka na základnú konštrukciu a fasádu so základnou technickou infraštruktúrou, teda hrubú stavbu, bude s dodávateľom stavby podpísaná do polovice roka 2026, tvrdí stránka plánu obnovy.

V zozname plánovaných úloh je ich celkovo 14, z toho len jedna je označená ako splnená, teda je v zelenej farbe. Ako oranžových, znamenajúcich oneskorenie, je označených osem úloh. Dve sú červené, čo znamená priame ohrozenie splnenia celkového projektu. Konkrétne ide o Finálnu verziu časti projektovej dokumentácie Programové požiadavky 2.0 a Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

Pre projekt výstavby Univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine je vyčlenených takmer 330 miliónov eur. Plán obnovy ráta s dokončením nemocnice do štádia full fitout – teda priestor by mal byť funkčný a vybavený osvetlením, klimatizáciou aj hygienickými zariadeniami. Tiež má zahŕňať základnú výbavu detekcie požiaru, vybavenie výťahov, recepciu, inštaláciu kobercov, dlaždíc, stropov, koncové povrchové úpravy, nábytok, vrátane nemedicínskeho a medicínskeho prístrojového a technického vybavenia. S uvedením do prevádzky sa počíta do polovice roka 2026.

Z 13 úloh sú už tri označené ako splnené, štyri sú oneskorené, teda oranžové. V červenej farbe nie je žiadna úloha.

Záchranky dostanú nové stanice i vozidlá

Najviac úloh – až 23, obsahuje harmonogram prác projektu s názvom Vozový park a stanice záchrannej zdravotníckej služby. Z nich sú dve splnené, dve v omeškaní a päť označených červenou farbou ako ohrozujúce splnenie celkového projektu. Konkrétne ide o úlohy – Predbežné trhové konzultácie na ambulancie záchrannej zdravotnej služby, Vyhlásenie verejného obstarávania na ambulancie záchrannej zdravotnej služby, Vyhodnotenie verejného obstarávania na ambulancie záchrannej zdravotnej služby, Dodanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby a Uvedenie do prevádzky ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

 Ako uvádza NIKA, v rámci optimalizácie siete a nového geografického rozloženia staníc záchrannej zdravotnej služby bude potrebný presun časti z nich do nových priestorov, respektíve vytvorenie nových sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Cieľom je vybudovať minimálne 55 typových staníc záchranky na území celého Slovenska s uvedením do prevádzky do polovice roka 2025. Nepretržitú prevádzku v jednej pracovnej zmene bude v týchto priestoroch v rámci celého Slovenska zabezpečovať približne 300 pracovníkov záchrannej služby.

Vozový park záchranky v súčasnosti nevyhovuje všetkým požiadavkám pre poskytovanie včasnej a kvalitnej záchrannej služby. Väčšina vozidiel má nájazd kilometrov v rozpätí 400-tisíc až 500-tisíc. Tento stav priamo ohrozuje bezpečnosť pacientov. Cieľom je najneskôr do konca roka 2024 zabezpečiť nákup a vybavenie sanitiek, ktoré budú spĺňať vysoké kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v teréne, ako aj ďalšie potrebné prevádzkové vozidlá – referentské, terénne špeciály a vozidlá na hromadnú prepravu osôb pri hromadných nehodách a cvičeniach.

Jozef Brezovský