Ilustračné foto: Pixabay

Záchranná zdravotná služba dostane na nové vozidlá 22 miliónov eur z plánu obnovy

Viac ako 22 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti poputuje do obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby. Zakúpi sa takmer 200 nových moderných vozidiel – ambulancií, ktoré budú slúžiť záchranárom pri ochrane zdravia a životov ľudí na Slovensku.

Slovenská vláda rozhodla, že priamymi príjemcami financií z Plánu obnovy a odolnosti SR budú Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice.

Zastaralý vozový park

Prostredníctvom obnovy vozového parku sa predovšetkým zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Posádka záchrannej zdravotnej služby (ZSS) po výzve od Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby smeruje ambulanciu ZZS na miesto zásahu. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti na mieste a stabilizácii zdravotného stavu pacienta je v prípade potreby ambulanciou vykonaná neodkladná preprava pacienta z miesta zásahu do cieľového nemocničného zariadenia.

„Veľká časť ambulancií ZZS v súčasnosti využívaných štátnymi poskytovateľmi je ale v nevyhovujúcom stave. Okrem samotného veku vozidiel, ktorý je 10 a viac rokov, majú neprimeraný nájazd kilometrov, často viac ako 500-tisíc. V praxi sú stále používané aj vozidlá s nájazdom viac ako trištvrte milióna kilometrov,“ píše ministerstvo zdravotníctva v materiáli predloženom na rokovanie vlády.

V týchto ambulanciách záchranári pracujú tiež so zastaralým materiálno-technickým vybavením, ktoré nevyhovuje štandardom urgentnej zdravotnej starostlivosti súčasnej doby. Spomenuté problémy majú negatívny vplyv na bezpečnosť a kvalitu poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Zastaralý vozový park znižuje aj dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti vzhľadom na vyšší výskyt závad, kvôli ktorým musí na zásah smerovať iná najbližšia voľná posádka ZZS.

„Veľká časť vozového parku, ktorý využívajú štátni záchranári, je v nevyhovujúcom stave. Okrem samotného veku majú vozidlá aj neprimeraný nájazd kilometrov, často viac ako 500-tisíc. Pritom pri práci záchranárov rozhodujú často minúty. V prípade, ak nebudeme vysoký investičný dlh a potenciálne technické problémy riešiť, mohli by sme časom zaplatiť privysokú cenu,“ konštatuje poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v tlačovej správe.

Nákup 197 nových vozidiel

Do obnovy vozového ZSS plánuje ministerstvo zdravotníctva investovať viac ako 22 miliónov eur na nákup 197 nových vozidiel. Záchranná zdravotná služba Bratislava získa 13,78 milióna eur na zaobstaranie 74 vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, 20 vozidiel rýchlej lekárskej pomoci, 21 rendez-vous vozidiel, troch vozidiel rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky a šiestich vozidiel určených na hromadnú prepravu osôb.

Pre Záchrannú službu Košice je určených 8,43 milióna eur na 46 vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, 10 vozidiel rýchlej lekárskej pomoci, 9 rendez-vous vozidiel, piatich vozidiel rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky a troch vozidiel určených na hromadnú prepravu osôb.

Súčasťou nakúpených vozidiel bude aj nové materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce trendom urgentnej zdravotnej starostlivosti vo svete.

Zmodernizované budú aj záchranárske stanice

Novinkou je zavedenie do praxe posádok rýchlej lekárskej pomoci typu rendez-vous. Ich vozidlá majú rozmery osobného auta, no sú vybavené na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako klasické posádky.

„Určené sú najmä do veľkých miest. Rendez-vous vozidlá vďaka svojím rozmerom a obratnosti sa jednoduchšie a rýchlejšie dostanú na miesto zásahu cez hustú dopravnú premávku. Lekár v spolupráci so zdravotníckym záchranárom na mieste zhodnotí stav a poskytne pacientovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ tvrdí Lengvarský.

Okrem obnovy vozového parku sa ministerstvo zdravotníctva zaoberá aj samotnými stanicami záchrannej zdravotnej služby. V júli minulého roka slovenská vláda určila za príjemcu investície z plánu obnovy a odolnosti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Následne bola ukončená prípravná fáza – priame vyzvanie. Do modernizácie staníc záchrannej zdravotnej služby tak z plánu obnovy a odolnosti poputuje 30,6 milióna eur. „Nové alebo vynovené stanice budú záchranárom slúžiť už v roku 2025,“ tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Jozef Brezovský