Ilustračné foto: Pixabay

Záujem o lekárov z Česka v slovenských nemocniciach nie je veľký. Týka sa skôr niektorých odborností

Zvýšenie platov slovenských nemocničných lekárov, ktoré koncom minulého roka dohodlo Lekárske odborové združenie so slovenskou vládou, neuniklo pozornosti zdravotníckych pracovníkov v zahraničí. Kým ešte nedávno odchádzali lekári zo Slovenska za lepšími platmi do susednej Českej republiky, v súčasnosti to môže byť naopak.

Koeficient minimálnej mzdy lekára na Slovensku bude podľa schváleného návrhu od 1. januára 2023 pri atestovaných lekároch 2,5-násobok priemernej mzdy, pri neatestovaných lekároch 1,5-násobok. Okrem toho sa bude mzda zvyšovať podľa odpracovaných rokov praxe.

Žiadaní sú niektorí špecialisti

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou nemocnicou na Slovensku a tvorí ju päť zariadení, aktuálne nepociťuje nedostatok lekárov. „Nemáme žiadny personálny problém v jednotlivých odbornostiach,“ vysvetľuje Eva Kliská, hovorkyňa UNB. Preto by nemali záujem zamestnať nových lekárov z Českej republiky.

V Banskej Bystrici je situácia mierne odlišná. „V našej nemocnici máme počet lekárov relatívne dostatočne saturovaný, chýbajú nám len v menšom množstve v niektorých špecifických odbornostiach ako napríklad radiačný onkológ či genetik,“ hovorí pre Zdravotnický deník Ružena Maťašeje, hovorkyňa Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Nebránia sa ani novým kolegom z Česka. „Najmä ak by sme tým doplnili chýbajúce odbornosti,“ dodáva Maťašeje.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach aktuálne neregistruje nedostatok lekárov. „Sme však otvorení zamestnaniu lekárov – špecialistov v urgentnej medicíne. Radi uvítame aj lekárov z Česka, ich skúsenosti a odbornosť budeme riešiť v prípade záujmu individuálne,“ približuje Ladislava Šustová, hovorkyňa košickej nemocnice, pre Zdravotnický deník.

Plat nie je jedinou motiváciou

Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia, pre Zdravotnický deník hovorí, že, čo sa týka Česka, vnímajú záujem o prácu v slovenskom zdravotníctve v dvoch úrovniach. „Buď sa na Slovensko vracajú slovenskí zdravotníci, ktorí sa väčšinou z osobných dôvodov rozhodli pre návrat domov,“ konštatuje Kráľ.

Druhy scenár sa týka práce v Nemocnici Bory alebo v iných vysokošpecializovaných centrách. „Keďže hovoríme maximálne o desiatkach ľudí, nedá sa z toho odvodzovať vzostupný trend a už vôbec nie iba na základe zvýšených miezd lekárov v ústavných nemocničných zariadeniach. Jedna vec sa však zmenila. Plat lekára na Slovensku už nie je základnou prekážkou pri nábore ľudí z okolitých krajín. Sám o sebe však nestačí,“ dodáva hovorca siete Svet zdravia.

Výška mzdy podľa neho väčšinou nebola hlavným motívom slovenských lekárov a sestier pri odchode do zahraničia. Rovnako to nebude stačiť pri lákaní zdravotníkov zo západu na Slovensko. „Dobrým príkladom je už spomínaná nová Nemocnica Bory. Zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pripojiť do jej odborného tímu zo zahraničia, prilákala možnosť od piky vybudovať a následne odborne pôsobiť v najmodernejšej nemocnici v strednej Európe. Adekvátne mzdové ohodnotenie je samozrejmosť. Oveľa dôležitejšie sú pre ľudí, ktorí zažili fungujúce prostredie západných nemocníc na vlastnej koži, pocit profesionálneho naplnenia, tímová spolupráca a moderné procesy na pracovisku a v neposlednom rade uplatnenie v akademickej či výskumnej oblasti,“ uzatvára Kráľ.

Jozef Brezovský