Jana Vildumetzová se obává dopadu navýšení mezd od 1.7. na rozpočty obcí a krajů. Foto: prezentace J. Vildumetzové

Zdravotnické obory mají místo i v Chebu, míní Mračková Vildumetzová. Podle zástupců Západočeské univerzity to zatím nejde

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) ve Sněmovně uvedla, že za problém Karlovarského kraje, v němž se citelně nedostává lékařů a zdravotních sester, považuje mimo jiné i to, že v něm není využit potenciál vzdělávání zdravotníků. A zmínila, že by ve své moderní budově v Chebu mohla Západočeská univerzita otevřít nové ročníky Fakulty zdravotních studií. Jednání o tom ale prý několikrát selhala. Zdravotnický deník poslankyni Mračkovou Vildumetzovou i zástupce západočeské univerzity oslovil, aby zjistil, jak tato snaha historicky probíhala a na čem ztroskotala.

Téma nedostatku zdravotníků v Česku před dvěma týdny rezonovalo ve Sněmovně. Chybí nám tři tisíce sester a tisíc lékařů, odpověděl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na interpelaci Kamala Farhana (ANO). V rámci interpelací na jeho slova reagovala právě Vildumetzová konkrétním příkladem z Karlovarského kraje, kde zastávala do roku 2018 pozici hejtmanky.

Ministra Válka vyzvala Mračková Vildumetzová, aby se na moderní univerzitní budovu přijel do Chebu podívat a adresovala mu i následující slova: „Je to krásná a kompletně vybavená budova, včetně auly. A představte si, že Západočeská univerzita má Fakultu zdravotních studií. Do Plzně se hlásí 450 zájemců a můžou vzít nebo vezmou jich pouze 60. A já se ptám děkana, proč neotevře ročníky v Chebu? Pokouším se o to mnoho let. A pan děkan prostě bohužel nechce. V tom byste mohl být trochu více aktivní, protože právě tyto kraje trápí největší nedostatek lékařů a zdravotních sester, a měli bychom udělat vše pro to, abychom tam zdravotní sestry a lékaře měli.“

Problém s kapacitou nemocnic

Pro Zdravotnický deník bývalá hejtmanka uvedla i detaily. „V době, kdy stálo v čele Karlovarského kraje naše hnutí ANO, jsme toho podnikali mnoho, a měli jsme velkou podporu rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka. Společně s vedením měst Karlovy Vary a Cheb jsme v minulosti podepsali memorandum o spolupráci, které ale údajně nelze z kapacitních důvodů naplnit. Děkan Fakulty zdravotnických studií sice deklaruje zájem o některé zdravotnické obory, zároveň ale tvrdí, že z kapacitních důvodů nepřijme studenty v Plzni a tak je logicky nepřijme ani v Karlovarském kraji. Na základě našeho memoranda již ale v Chebu působí fakulty ekonomická a pedagogická. Z hlediska Karlovarského kraje by ale bylo velmi dobré, kdyby v něm dokázala Fakulta zdravotnických studií otevřít obory fyzioterapeut, zdravotní sestra, zdravotní záchranář, radiolog a další. Ty jsou pro náš kraj velmi důležité a potřebné. Tyto profese totiž chybí nejen v nemocnicích, ale i v lázeňských zařízeních,“ sdělila Mračková Vildumetzová.

A dodala že z jednání neměla dobrý pocit: „Pan děkan se přijel v roce 2018 do budovy, která patří Západočeské univerzitě, podívat. Jako hejtmanka Karlovarského kraje jsem s ním měla několik jednání, ale měla jsem pocit, že se hledají zástupné důvody, proč do Karlovarského kraje nejít. Jsou to ale opravdu jen moje pocity.“

Děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáš Štich odmítá, že by neměl na studijním programu v Karlovarském kraji zájem. Naopak. „Dlouhodobě vyvíjíme aktivity k vytvoření studijního programu alokovaného v Karlovarském kraji. Co se týká otevírání stávajících programů, jako je například Všeobecné ošetřovatelství, také v Karlovarském kraji, není situace zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát,“ sdělil Zdravotnickému deníku.

Podle Šticha není pes zakopán v kapacitních limitech univerzity, ale nemocnic Karlovarského kraje. „Již v minulosti jsme oslovili krajské nemocnice s žádostí o spolupráci a sdělení kapacit pro zajištění výuky a praxe, bohužel většinově reagovaly tak, že těmito kapacitami nedisponují. Je pochopitelné, že bez partnerské sítě pro zajištění praxí a praktické výuky na nemocničních a klinických pracovištích nemůže fakulta výuku uskutečňovat. Pokud se potenciální partneři vysloví negativně, nelze ani z hlediska kapacit a personálních zdrojů otevírat již existující programy také v Karlovarském kraji.“

Není to uzavřená kapitola

Bývalá hejtmanka Mračková Vildumetzová připomněla, že je kraj k Západočeské univerzitě, která již v Chebu provozuje část studia dvou svých fakult, poměrně štědrý. „Karlovarský kraj dává od roku 2020 finanční prostředky jak Fakultě ekonomické, tak i Fakultě pedagogické. Jedná se o milionové částky, které by ale podle mého názoru neměl platit Karlovarský kraj, ale stát, lépe řečeno ministerstvo školství, mající ve své kompetenci právě vysokoškolské vzdělávání. Každopádně je ale třeba říci, že pro náš Karlovarský kraj je každá spolupráce s již zmiňovanými fakultami skvělá a já musím paní děkance i panu děkanovi těchto fakult moc poděkovat za každou snahu vyjít nám vstříc,“ komentovala Mračková Vildumetzová.

Spolupráci s Karlovarským krajem si pochvaluje i rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. „Posílit nabídku vysokoškolského vzdělávání v sousedním Karlovarském kraji a pomoci zajistit pro různé obory větší množství kvalifikovaných pracovníků vnímáme jako určitý úkol v rámci podpory regionálního rozvoje a současně i příležitost pro rozvoj univerzity,“ uvedl pro Zdravotnický deník Holeček.

Podle něj je sice v tuto chvíli není fungování Fakulty zdravotnických studií možné, v budoucnu ji ale určitě nevylučuje: „Zatímco v případě Fakulty ekonomické a Fakulty pedagogické došlo v posledních letech k posílení nabídky studijních programů, u Fakulty zdravotnických studií, jejíž výuka je navázána na další zdravotnická pracoviště v regionu, se to zatím nepodařilo. Není to však uzavřená kapitola. I kdyby fakulta dokázala zajistit akreditaci pro jiné studijní programy, než ty, které se vyučují v Plzni, mělo by to pro region pozitivní efekt.“

Financování krajem, nebo státem?

Zapojení ministra zdravotnictví do jednání o výuce v Chebu by Jana Mračková Vildumetzová podle svých slov uvítala. „A samozřejmě bych přivítala iniciativu a zájem o Karlovarský kraj i u dalších ministrů. Jako hejtmanka jsem prioritně o této problematice jednala s ministrem školství. Dokonce jsem ho do Chebu pozvala, abych mu ukázala jak krásnou a plně vybavenou budovu vysoké školy tam má, ale chybí mu v ní studenti,“ vysvětlila Mračková Vildumetzová.

Právě tehdy se s tehdejším ministrem školství domluvili i na financování. „Já jsem pak ale z důvodu těhotenství z pozice hejtmanky na konci roku 2018 odešla a mého nástupce čekal dlouhý boj s covidem, kdy se bojovalo o lidské životy a priority byly úplně jinde. Přesto ale nakonec Pedagogická fakulta svoji činnost v Karlovarském kraji zahájila. Financuje ji ale kraj a já znovu opakuji, že by to měl financovat stát. Kraj má mít podle mého názoru zodpovědnost za střední školství,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

A dodala, že současné vedení kraje slibuje otevření bakalářského studia oboru kinantropologie (nauka o struktuře a funkcích pohybových činností člověka – pozn. red), který ale patří pod Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity. Výuka alespoň jednoho zdravotnického oboru tak možná v Chebu začne již brzy.

Jakub Němec